Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30720 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Valoarea bunurilor si serviciilor utilizate intr-o economie pentru consum final si investitii.Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezenta lege are ca obiective principale:
1. asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si sustenabilitatii pe termen mediu si lung a finantelor publice;
2. stabilirea unui cadru de principii si reguli pe baza caruia Guvernul sa asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care sa conduca la o buna gestiune financiara a resurselor;
3. gestionarea eficienta a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea prosperitatii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare intr-un cadru durabil.

Art. 2
Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor, institutiilor si entitatilor publice si/sau de utilitate publica prevazute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice, stabilite potrivit normelor europene.

Art. 3
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni vor fi definiti astfel:
1. strategia fiscal-bugetara i documentul de politica publica ce stabileste obiectivele si prioritatile in domeniul fiscal-bugetar, tintele veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat si ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum si evolutia soldului bugetului general consolidat pe o perioada de 3 ani;
2. bugetul general consolidat i ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar agregate si consolidate pentru a forma un intreg: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unitatilor Administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugeteLe institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate Integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum si al altor entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice stabilite potrivit nOrmelor europene;
3. cheltuielile primare ale bugetului general consolidat i cheltuielile bugetului general consolidat, din care au fost deduse platile de dobanzi aferente datoriei publice;
4. soldul bugetului general consolidat i diferenta dintre veniturile bugetului general consolidat si cheltuielile bugetului general consolidat;
5. soldul primar al bugetului general consolidat i diferenta dintre veniturile si cheltuielile primare ale bugetului general consolidat;
6. deteriorarea soldului bugetului general consolidat i majorarea deficitului bugetului general consolidat sau diminuarea excedentului bugetului general consolidat fata de cel prevazut in strategia fiscal-bugetara pentru anul respectiv;
7. ciclul economic i definit si masurat conform metodologiilor recunoscute la nivelul Uniunii Europene;
8. cheltuielile de personal i Totalul cheltuielilor suportate din bugetul general consolidat pentru personalul din sectorul bugetar, pe parcursul unui exercitiu bugetar, respectiv cheltuielile cu salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, indemnizatiile, premiile, stimulentele si alte drepturi de natura salariala, in bani sau natura, stabilite conform legii, precum si contributiile sociale ce revin in sarcina angajatorului aferente acestora;
9. entitati finantate in proportie de peste 50% din fonduri publice i entitati considerate ca facand parte din administratia publica daca alocatiile de la buget acopera mai mult de 50% din costurile de productie;
10. asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori i asistenta financiara nerambursabila primita de Romania sub forma fondurilor nerambursabile de preaderare si postaderare potrivit prevederilor memorandumurilor si acordurilor de finantare incheiate intre Comisia Comunitatii Europene sau alti donatori si Guvernul Romaniei;
11. bugetul centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale i veniturile si cheltuielile bugetelor generale ale unitatilor administrativ-teritoriale, definite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. cheltuieli de natura investitiilor i includ cheltuielile de capital si transferuri pentru programele de dezvoltare .


Capitolul II - Principiile, obiectivele si regulile politicii fiscal-bugetareSectiunea 1 - Principiile politicii fiscal-bugetareArt. 4
(1) Guvernul Romaniei va defini si va derula politica fiscal-bugetara pe baza urmatoarelor principii:
1. Principiul transparentei in ceea ce priveste stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare si derularea politicii fiscale si bugetare
Guvernul si autoritatile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, rezultatelor acestora si a starii finantelor publice centrale si, respectiv, locale.
2. Principiul stabilitatii
Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice.
3. Principiul responsabilitatii fiscale Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent si de a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung. Sustenabilitatea finantelor publice presupune ca, pe termen mediu si lung, Guvernul sa aiba posibilitatea sa gestioneze riscuri sau situatii neprevazute, fara a fi nevoit sa opereze ajustari semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social.
4. Principiul echitatii
Guvernul va derula politica fiscal-bugetara luand in calcul impactul financiar potential asupra generatiilor viitoare, precum si impactul asupra dezvoltarii economice pe termen mediu si lung.
5. Principiul eficientei
Politica fiscal-bugetara a Guvernului va avea la baza utilizarea eficienta a resurselor publice limitate, va fi definita pe baza eficientei economice, iar deciziile de alocare a investitiilor publice, inclusiv cele finantate din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeana si alti donatori, se vor baza inter alia pe evaluarea economica, precum si pe evaluarea capacitatii de absorbtie .
6. Principiul gestionarii eficiente a cheltuielilor de personal platite din fonduri publice
Politica salariala si a numarului de personal aferenta institutiilor, autoritatilor, entitatilor publice si/sau de utilitate publica trebuie sa fie in conformitate cu tintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetara, cu scopul de a eficientiza gestiunea fondurilor cu aceasta destinatie.

Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.