Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30719 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

(2) Principiile prevazute la alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator si autoritatilor administratiei publice locale si, respectiv, altor entitati ale caror bugete fac parte din bugetul general consolidat.

Sectiunea 2 - Obiectivele politicii fiscal-bugetareArt. 5
(1) Guvernul are obligatia sa indeplineasca obiectivele de politica fiscal-bugetara, sa elaboreze si sa aplice strategia fiscal-bugetara anuala potrivit regulilor fiscal-bugetare prevazute in prezenta lege.
(2) Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt:
a) mentinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu si lung;
b) realizarea unui sold al bugetului general consolidat aproape de zero pe durata ciclului economic, concomitent cu asigurarea competitivitatii tarii;
c) gestionarea prudenta a resurselor si a obligatiilor asumate ale sectorului public si a riscurilor fiscal-bugetare;
d) mentinerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei publice;
e) asigurarea predictibilitatii nivelului cotelor si bazelor de impozitare sau taxare.

Sectiunea 3 - Regulile politicii fiscal-bugetareArt. 6
Politica fiscal-bugetara va fi derulata in conformitate cu urmatoarele reguli fiscale:
a) soldul bugetului general consolidat si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent in produsul intern brut, nu pot depasi plafoanele anuale stabilite in cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara pentru primii 2 ani acoperiti de aceasta;
b) soldul si, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luand in considerare componentele acestuia, pentru anul bugetar urmator, nu vor putea depasi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara, aprobata de catre Parlament;
c) cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori si cheltuielile de personal, luand in considerare bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente, nu vor depasi plafonul specificat in cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara pentru anul bugetar urmator;
d) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscalbugetara, rata anuala de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi mentinuta sub rata anuala de crestere nominala a produsului intern brut prognozata pentru anul bugetar respectiv, pana cand soldul preliminat al bugetului general consolidat a inregistrat surplus in anul anterior anului pentru care se elaboreaza proiectul de buget;
e) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscalbugetara, rata anuala de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egala cu rata anuala de crestere nominala a produsului intern brut prognozata pentru anul bugetar respectiv, in perioada in care soldul preliminat al bugetului general consolidat este in echilibru sau excedentar in anul anterior anului pentru care se elaboreaza proiectul de buget;
f) in cazul in care se majoreaza cotele de impozitare, cresterea nominala a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egala cu cresterea nominala a veniturilor bugetare, fara a conduce la o deteriorare a soldului bugetului general consolidat prevazut in strategia fiscal-bugetara.
Cresterea nominala a cheltuielilor se poate realiza incepand cu anul urmator celui in care au fost majorate cotele de impozitare si numai dupa ce Consiliul fiscal a avizat estimarile referitoare la cresterea nominala a veniturilor bugetare;
g) pe parcursul exercitiului bugetar, creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de investitii nu pot fi virate si utilizate pentru cheltuieli curente;
h) in cazul in care soldul pozitiv al bugetului general consolidat pentru anul bugetar respectiv si in urmatorii 2 ani va fi mai mare decat cel prognozat, diferenta respectiva se va utiliza la diminuarea datoriei publice acumulate din anii precedenti.


Capitolul III - Cheltuielile bugetareSectiunea 1 - Evaluarea impactului cheltuielilorArt. 7
(1) In cazul propunerilor de introducere a unor masuri/politici/initiative legislative a caror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii au obligatia sa prezinte:
a) fisa financiara prevazuta la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de ipotezele si metodologia de calcul utilizata;
b) declaratie conform careia majorarea de cheltuiala respectiva este compatibila cu obiectivele si prioritatile strategice specificate in strategia fiscal-bugetara, cu legea bugetara anuala si cu plafoanele de cheltuieli prezentate in strategia fiscal-bugetara.
(2) Ministerul Finantelor Publice are obligatia sa verifice fisa financiara prezentata conform prevederilor alin. (1). In acest scop, Ministerul Finantelor Publice poate solicita opinia Consiliului fiscal.

Sectiunea 2 - Cheltuieli de personalArt. 8
Guvernul si fiecare ordonator de credite, precum si orice entitate responsabila de elaborarea politicilor si acordurilor salariale din sectorul public trebuie sa se asigure ca toate aceste politici si acorduri salariale sunt in concordanta cu principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara.

Art. 9
(1) Nu se pot promova acte normative cu mai putin de 180 de zile inainte de expirarea mandatului Guvernului, in conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, care conduc la cresterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor in sectorul bugetar.

Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.