Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30201 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(2) Totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare.
(3) Negocierile pentru unele drepturi care, potrivit legii, se stabilesc prin contracte colective de munca vor putea fi finalizate numai dupa ce cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara a fost aprobat, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli de personal stabilite.

Art. 10
(1) In raport cu tintele prevazute la art. 26 alin. (4), executia cheltuielilor de personal este evaluata de catre Ministerul Finantelor Publice, la finalul fiecarui trimestru.
(2) Pentru incadrarea in limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea sa diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege in cuantum variabil si pe cele a caror acordare este facultativa, potrivit legii.
(3) In cazurile exceptionale si temeinic justificate in care un ordonator principal de credite nu se incadreaza in limita trimestriala pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finantelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu conditia ca ordonatorul principal de credite sa faca dovada respectarii dispozitiilor alin. (2) si a incadrarii in bugetul anual aprobat pentru aceasta destinatie.
(4) Ordonatorii principali de credite care se afla in situatia prevazuta la alin. (3) au obligatia ca, in decursul trimestrului urmator trimestrului pentru care a fost majorata limita pentru cheltuielile de personal, sa inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intreprinda toate masurile necesare atat pentru indeplinirea prevederilor alin. (4), cat si pentru indeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numarului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, in conditiile legii, a unei parti din personalul incadrat.
(6) Pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite carora le-a fost majorata limita trimestriala pentru cheltuielile de personal le va fi interzisa:
a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;
b) promovarea angajatilor, daca acest lucru presupune o crestere a cheltuielilor de personal;
c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalitati prevazute de lege.
(7) In cazul in care obligatia prevazuta la alin. (4) nu este indeplinita in termenul prevazut, Ministerul Finantelor Publice va efectua deschiderile de credite care se refera la cheltuieli de personal catre respectivul ordonator in limita unei sume diminuate, astfel incat sa se inregistreze economii la cheltuielile de personal in cuantumul sumei cu care a fost majorata limita trimestriala precedenta, pana cand acesta face dovada ca au fost luate masurile necesare incadrarii in cheltuielile de personal aprobate.


Capitolul IV - Veniturile bugetareArt. 11
Modificarea de catre Ministerul Finantelor Publice a prognozelor veniturilor bugetare ce au stat la baza elaborarii strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, cu ocazia dezbaterilor asupra strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, se poate realiza cu acordul Guvernului si cu avizul favorabil al Consiliului fiscal.

Art. 12
(1) In termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora si va publica programul anual de colectare a veniturilor bugetare pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, prezentand:
a) tinte trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri;
b) tinte trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale;
c) masurile avute in vedere pentru combaterea evaziunii si a fraudei fiscale.
(2) In termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica o prognoza anuala a veniturilor estimate a se colecta de catre bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si de alte bugete componente ale bugetului general consolidat ce nu au fost mentionate la alin. (1), prezentand si estimari trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri, precum si estimari trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale, respectiv propuneri de acte normative sau de modificari de acte normative, avand ca obiect imbunatatirea si eficientizarea colectarii veniturilor la bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si la alte bugete componente ale bugetului general consolidat.

Art. 13
In cazurile in care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fisa financiara potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) sa aiba avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului fiscal, conform caruia impactul financiar a fost luat in calcul in prognoza veniturilor bugetare si nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe termen mediu;
b) sa fie insotita de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.

Art. 14
Actele normative care intra sub incidenta art. 13 se adopta concomitent cu masurile compensatorii propuse de initiator si avizate de Guvern.


Capitolul V - Reguli privind rectificarile bugetareArt. 15
(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, precum si utilizarea sumelor retinute in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba in vedere concluziile raportului semestrial privind situatia economica si bugetara publicat, precum si opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta.
(2) Intr-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de doua rectificari bugetare si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului.

Art. 16
Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.

Art. 17
In cazul in care raportul semestrial privind situatia economica si bugetara constata o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat fata de tinta avuta in vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat in considerare la elaborarea bugetului anual si aceasta deteriorare nu se datoreaza inrautatirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligatia de a pune in aplicare masuri adecvate pentru indeplinirea tintei privitoare la soldul bugetului general consolidat.

Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.