Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30172 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.Capitolul VI - Strategia fiscal-bugetaraArt. 18
(1) Pana la data de 30 mai a fiecarui an, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba strategia fiscal-bugetara pentru urmatorii 3 ani, ce va contine cadrul macroeconomic care sta la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscalbugetara, cadrul de cheltuieli pe termen mediu si o declaratie de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, si o va prezenta Parlamentului.
(2) Odata cu strategia fiscal-bugetara prevazuta la alin. (1), Guvernul va depune si proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar prevazut la art. 20 alin. (1), fundamentate in strategia fiscal-bugetara.
(3) Limitele pentru soldul total si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) si b), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru urmatorii 2 ani bugetari.
(4) Limitele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c)ig), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul bugetar urmator.

Art. 19
Cadrul macroeconomic contine informatii privind situatia macroeconomica si prognozele:
1. pentru anul bugetar curent si 3 ani ulteriori, rezultatele efective ale ultimilor 2 ani bugetari, referitoare la:
a) produsul intern brut si componentele sale;
b) indicele preturilor de consum si deflatorul produsului intern brut;
c) somajul si ocuparea fortei de munca;
d) pozitia de cont curent a balantei de plati;
e) premisele ce stau la baza prognozelor;
f) o declaratie privind concordanta sau diferentele fata de prognozele Comisiei Europene;
2. prognozele macroeconomice pe termen mediu ce afecteaza politica fiscala.

Art. 20
(1) Cadrul fiscal-bugetar cuprinde plafoane pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori, rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar in curs si rezultatele estimate ale anului in curs pentru:
a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere in produsul intern brut;
b) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere in produsul intern brut, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
c) plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza sa fie contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale;
d) plafoanele privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile administrativ-teritoriale;
e) nivelul nominal al cheltuielilor totale si de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente ale bugetului general consolidat, exclusiv asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori;
f) soldul nominal al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si al altor bugete componente ale bugetului general consolidat;
g) soldul primar al bugetului general consolidat.
(2) Sectiunea de cadru fiscal-bugetar din strategia fiscalbugetara va mai cuprinde:
a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar in curs si rezultatele estimate ale anului in curs, precum si prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat si pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:

 • nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;
 • nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, in clasificatie economica si in clasificatie functionala;
 • cheltuieli de natura investitiilor;
 • nivelul datoriei publice;
 • orice alte informatii pe care Ministerul Finantelor Publice le considera importante pentru strategia fiscala;
 • premisele-cheie care stau la baza determinarii indicatorilor din strategia fiscal-bugetara;
 • analiza de senzitivitate a tintelor fiscale la schimbarile indicatorilor macroeconomici;
  b) explicatia politicilor fiscal-bugetare prin raportare la principiile si obiectivele responsabilitatii fiscale si la regulile fiscale si orice masuri temporare ce vor fi implementate pentru a asigura conformarea cu acestea;
  c) o analiza referitoare la:
 • politica de venituri, inclusiv modificarile de impozite si taxe planificate si politicile ce afecteaza alte venituri;
 • politica de indatorare publica si de finantare a deficitului bugetar si o analiza a sustenabilitatii datoriei;
 • politica de cheltuieli, inclusiv prioritatile in materie de cheltuieli, intentiile privind cheltuielile totale ale bugetului consolidat si pentru alte bugete si plafoanele de cheltuieli si alte tinte sau limite implicate sau impuse de regulile fiscale;
  d) analiza privind riscurile fiscale, cuprinzand orice angajamente ce nu sunt incluse in prognozele fiscale si toate circumstantele ce pot avea un efect substantial asupra prognozelor fiscale si economice si care nu au fost deja incorporate in prognozele fiscale, precum si informatii privind pierderile si platile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;
  e) o explicatie cu privire la legatura dintre strategia fiscalbugetara revizuita si cea anterioara si o explicatie referitoare la modificarile semnificative.
  (3) Cadrul de cheltuieli pe termen mediu contine planurile de alocare a resurselor bugetare pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori acestuia, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent si rezultatele efective pentru 2 ani anteriori, referitoare la:
  a) prioritatile in materie de cheltuieli si argumentarea acestora in detaliu, incluzand si o explicare a modului in care Guvernul intentioneaza sa isi imbunatateasca politica, eficienta si eficacitatea serviciilor oferite, calitatea activitatilor sale de reglementare si initiativele sale de reducere a barierelor pentru mediul de afaceri si de incurajare a cresterii sectorului privat in diferite domenii;
  b) cheltuielile bugetului de stat, detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, in ordine descrescatoare, stabiliti de catre Guvern, cheltuielile altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum si estimarile privind cheltuielile totale ale bugetului centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale;
  c) programul de investitii publice care sa includa prioritatile Guvernului, argumentarea lor, precum si detalierea acestora pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, in ordine descrescatoare, stabiliti de catre Guvern.
  (4) Declaratia de raspundere va contine o declaratie semnata de primul-ministru si de ministrul finantelor publice, prin care se atesta corectitudinea si integralitatea informatiilor din strategia fiscal-bugetara si conformitatea acesteia cu prezenta lege, tintele sau limitele pentru regulile fiscale si respectarea principiilor responsabilitatii fiscale.


  Capitolul VII - Bugetul anual

  Art. 21
  (1) Fiecare ordonator principal de credite va depune o propunere de cheltuieli bugetare care va fi in concordanta cu strategia fiscal-bugetara si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, ce includ plafoanele de cheltuieli si numarul de personal, emise de Ministerul Finantelor Publice.
  (2) Prealocarea unor sume bugetare cu destinatie speciala unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisa. Alocarile de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de credite sau sectoare pot fi facute doar prin proiectul anual al bugetului.
  (3) Ministerul Finantelor Publice va avea autoritatea de a respinge toate propunerile de buget ce includ propunerile de cheltuieli prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale in cursul procesului bugetar anual, daca acestea nu sunt in concordanta cu strategia fiscalbugetara si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, si in cazul in care ordonatorii de credite nu aliniaza propunerea lor de buget in intervalul de timp specificat de Ministerul Finantelor Publice, acesta este abilitat, dupa negocieri, sub medierea primului-ministru, sa ajusteze unilateral propunerea de buget, spre a fi inclusa in bugetul anual.
 • Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.