Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30396 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Articolul 48 (fostul Articol N) al Tratatului UE constituie baza legala care permite convocarea unei conferinte a reprezentantilor guvernelor Statelor Membre, in scopul amendarii tratatelor. Articolul stipuleaza ca orice Stat Membru sau Comisia pot inainta Consiliului propuneri pentru asemenea amendamente.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

(4) Guvernul are obligatia de a prezenta Parlamentului un buget anual care sa respecte principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetara si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar primul-ministru si ministrul finantelor publice vor semna o declaratie ce atesta aceasta conformitate, declaratie care va fi prezentata Parlamentului impreuna cu bugetul anual.
(5) In eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevazuta la alin. (4), primul-ministru si ministrul finantelor publice vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitatii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetara.
(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declaratia mentionata la alin. (4), inclusiv mentiunile prevazute la alin. (5).

Art. 22
Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru fiecare an, trebuie sa fie armonizate cu strategia fiscal-bugetara si cu prevederile prezentei legi si va include intr-o anexa la raportul legii bugetului de stat tinte fiscale ce cuprind:
a) tinte fiscale anuale ca valoare nominala si exprimate ca pondere in produsul intern brut pentru anul bugetar urmator si 2 ani ulteriori, referitoare la: soldul bugetar, soldul bugetar primar, veniturile si cheltuielile totale, cheltuielile bugetare primare pentru bugetul general consolidat;
b) informatii privind nivelul datoriei publice;
c) fundamentarea tintelor stabilite, inclusiv prin prezentarea metodologiei de calcul utilizate, si compararea acestora cu executia ultimilor 2 ani;
d) prezentarea impactului financiar al schimbarilor legislative, precum si a masurilor de compensare a acestuia.


Capitolul VIII - Clauze derogatorii

Art. 23
Cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara prevazut la art. 20 alin. (1) poate fi revizuit in urmatoarele situatii:
a) modificarea sferei de cuprindere a bugetului general consolidat, caz in care trebuie explicate motivele care au stat la baza acestei modificari si prezentate informatiile prevazute la art. 20 alin. (1), in format comparabil cu noua structura a bugetului general consolidat;
b) inrautatirea semnificativa a prognozei indicatorilor macroeconomici si a celorlalte ipoteze care au fost utilizate la elaborarea strategiei fiscal-bugetare;
c) schimbarea Guvernului, caz in care, la inceperea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public daca prin programul sau de guvernare se incadreaza in ultima strategie fiscal-bugetara aprobata de catre Parlament sau, in caz contrar, Ministerul Finantelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare.

Art. 24
(1) La elaborarea si dezbaterea strategiei fiscalbugetare potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) si a legilor bugetare anuale nu pot fi aduse modificari care sa conduca la deteriorarea nivelului soldului bugetului general consolidat prevazut in strategia fiscal-bugetara anterioara, la cresterea cheltuielilor si a plafoanelor de indatorare si garantare sau orice alte modificari care nu sunt in conformitate cu obiectivele prezentei legi si cu regulile fiscale.
(2) Parlamentul poate restitui strategia fiscal-bugetara Guvernului, cu comentarii si observatii. In aceasta situatie, Guvernul va include si/sau va raspunde in termen de 15 zile acestor comentarii, in consultare cu Consiliul fiscal, si va depune strategia fiscal-bugetara revizuita. Daca nici de aceasta data Parlamentul nu este de acord cu strategia fiscal-bugetara propusa si nu aproba proiectul legii prevazut la art. 18 alin. (2), primul-ministru, cu avizul Consiliului fiscal, va prezenta o proiectie finala a cadrului fiscal-bugetar, luand in considerare observatiile Parlamentului, si, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va inainta proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul urmator.

Art. 25
(1) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare poate fi facuta de Parlament, la propunerea Guvernului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 23 lit. a). In acest caz, actualizarea strategiei fiscal-bugetare se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare si a proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat face obiectul analizei si opiniei Consiliului fiscal.
(3) Strategia fiscal-bugetara revizuita trebuie sa contina o sectiune distincta care sa evidentieze diferentele fata de forma anterioara, impreuna cu explicarea acestora.


Capitolul IX - Transparenta politicii fiscal-bugetare

Sectiunea 1 - Executia bugetara si monitorizarea tintelor fiscal-bugetare

Art. 26
(1) In termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu programarea financiara trimestriala a cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, in clasificatie economica, pe baza programului trimestrial de colectare a veniturilor bugetare.
(2) In termen de 55 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu estimarile trimestriale referitoare la cheltuielile bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si altor bugete componente ale bugetului general consolidat care nu au fost mentionate la alin. (1), in clasificatie economica.
(3) In acest scop, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestriala a cheltuielilor, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si ai altor bugete componente ale bugetului general consolidat vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestriala a cheltuielilor, in termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Pe baza programarii trimestriale a cheltuielilor si a programului trimestrial de incasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finantelor Publice va elabora, va aproba si va publica tinte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor si deficitului bugetului general consolidat, precum si tinte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.

Art. 27
Pana la sfarsitul lunilor aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an, Guvernul va prezenta public o evaluare a executiei bugetare trimestriale si gradul de indeplinire a tintelor trimestriale prevazute la art. 26 alin. (4). In cazul unor abateri de la tintele stabilite, Guvernul va prezenta si masurile avute in vedere pentru a corecta aceste dezechilibre prin reduceri de cheltuieli sau masuri de imbunatatire a colectarii veniturilor.

Art. 28
Evaluarile executiei bugetare trimestriale si masurile avute in vedere pentru corectarea eventualelor abateri vor face obiectul analizei si evaluarii de catre Consiliul fiscal.

Sectiunea 2 - Raportul semestrial privind situatia economica si bugetara

Art. 29
Pana la sfarsitul lunii iulie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situatia economica si bugetara.
Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.