Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       30174 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Puterile publice existente in stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem de organizare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Art. 38
(1) Cu 60 de zile inaintea alegerilor generale, presedintii partidelor politice pot solicita primului-ministru sau Consiliului fiscal calcularea impactului financiar al politicilor propuse si anuntate public.
(2) O astfel de solicitare trebuie sa fie exprimata in scris si sa descrie in detaliu politica propusa, oferind detalii relevante pentru calculul impactului financiar.
(3) Solicitarea adresata primului-ministru va fi transmisa direct Ministerului Finantelor Publice, ministerelor responsabile sau Consiliului fiscal.
(4) Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerele de resort nu raspund solicitarilor presedintilor partidelor politice daca acestea nu au fost transmise prin intermediul primului-ministru.

Art. 39
(1) In termen de 30 de zile de la data solicitarii, Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau presedintele Consiliului fiscal vor face public impactul financiar al politicii respective, impreuna cu ipotezele care au stat la baza calculului acestuia, precum si metodologia de calcul pe baza informatiilor aflate la dispozitia Ministerului Finantelor Publice si/sau a ministerelor de resort.
(2) In cazul in care Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau Consiliul fiscal nu au dispus de informatii suficiente sau nu au avut suficient timp sa pregateasca si sa publice impactul financiar respectiv, vor anunta public acest lucru.


Capitolul X - Consiliul fiscal

Sectiunea 1 - Responsabilitati si competente

Art. 40
(1) Consiliul fiscal este o autoritate independenta, compusa din 5 membri cu experienta in domeniul politicilor macroeconomice si bugetare, care va sprijini activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung. Membrii Consiliului fiscal isi exercita mandatul potrivit legii si nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritatile publice ori de la orice alta institutie sau autoritate .
(2) Consiliul fiscal are urmatoarele atributii principale:
a) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra prognozelor macroeconomice si bugetare oficiale;
b) analiza si elaborarea de opinii si recomandari asupra strategiei fiscal-bugetare, precum si evaluarea conformitatii acesteia cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege;
c) evaluarea performantelor fiscal-bugetare ale Guvernului in raport cu obiectivele fiscale si prioritatile strategice specificate in strategia fiscal-bugetara, precum si cu principiile si regulile fiscale prevazute de lege, prin:
 • analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la evaluarea trimestriala elaborata de catre Guvern cu privire la executia bugetara, asupra gradului de indeplinire a tintelor trimestriale, precum si asupra masurilor avute in vedere de catre Guvern pentru corectarea eventualelor abateri;
 • analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul semestrial privind situatia economica si bugetara;
 • analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul final privind situatia economica si bugetara;
 • analiza si elaborarea de opinii si recomandari cu privire la raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului;
  d) analiza si elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern, cat si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor bugetare, cat si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitatii acestora cu principiile si regulile fiscale prevazute de prezenta lege;
  e) pregatirea estimarilor si emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de acte normative, altele decat cele mentionate la lit. d), cat si cu privire la amendamentele facute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;
  f) oferirea de informatii aflate in competentele sale, in urma solicitarii scrise, Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, presedintelui Curtii de Conturi, guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si comisiilor parlamentare;
  g) informarea comisiilor de buget-finante ale Parlamentului Romaniei sau a Guvernului cu privire la eventuale initiative legislative care sa promoveze mentinerea disciplinei fiscale si a transparentei procesului bugetar.
  (3) Opiniile, prognozele, analizele si recomandarile Consiliului fiscal vor fi publicate pe pagina web a acestuia.
  (4) Opiniile si recomandarile Consiliului fiscal vor fi avute in vedere de catre Guvern si Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare si a legilor bugetare anuale si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora.

  Art. 41
  (1) Consiliul fiscal poate solicita de la orice institutie sau autoritate publica informatii, documente sau date relevante pentru a-si indeplini atributiile si responsabilitatile prevazute de prezenta lege.
  (2) Consiliul fiscal poate solicita informatii, documente sau date relevante pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor sale, in orice format sau nivel de detaliere, de la entitatea care gestioneaza astfel de informatii sau este responsabila pentru prelucrarea acestora. Entitatea respectiva va transmite informatiile/documentele/datele solicitate, in forma solicitata, in termen de 15 zile de la solicitarea lor de catre Consiliul fiscal.
  (3) Daca informatiile solicitate nu sunt disponibile sau nu pot fi transmise in termenul prevazut la alin. (2), entitatea respectiva va informa in scris Consiliul fiscal asupra acestui fapt .
  (4) Daca entitatea care are obligatia sa comunice informatiile/documentele/datele solicitate de catre Consiliul fiscal nu face acest lucru in termenul prevazut la alin. (2), Consiliul fiscal poate solicita informatiile respective Ministerului Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va transmite informatiile solicitate in termen de 7 zile de la data solicitarii sau va informa in scris Consiliul fiscal daca respectivele informatii nu sunt disponibile.
  (5) Daca entitatea care are obligatia sa furnizeze informatiile/documentele/datele solicitate de catre Consiliul fiscal nu face acest lucru in termenele prevazute la alin. (2) si (4), Consiliul fiscal va face public acest lucru.
  (6) Solicitarile Consiliului fiscal catre entitatea care are obligatia sa furnizeze datele solicitate pot fi facute si sub forma unui document cu semnatura electronica, acolo unde exista un acord in acest sens.
  (7) Nicio persoana actionand in numele unei entitati care are obligatia sa furnizeze informatii Consiliului fiscal nu va fi dezavantajata pentru ca a comunicat Consiliului fiscal datele necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor acestuia, sub conditia ca regulile cu privire la tratamentul informatiilor confidentiale prevazute la alin. (2) sa fi fost respectate.

  Sectiunea 2 - Membrii Consiliului fiscal

  Art. 42
  (1) Membrii Consiliului fiscal sunt numiti prin hotarare de catre Parlament, pentru o perioada de 9 ani. Membrii Consiliului fiscal nu pot fi realesi la finalizarea mandatului. Daca mandatul unui membru al Consiliului fiscal a incetat dupa o perioada de 3 ani, acesta poate fi reales o singura data .
  (2) Academia Romana, Banca Nationala a Romaniei, Academia de Studii Economice Bucuresti, Institutul Bancar Roman si Asociatia Romana a Bancilor vor nominaliza fiecare o singura persoana pentru a face parte din Consiliul fiscal.
  (3) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal sunt audiate de catre comisiile de buget-finante ale Parlamentului si vor fi votate de catre Parlament. In situatia in care persoanele nominalizate potrivit alin. (2) nu intrunesc voturile necesare, entitatile mentionate vor face alte nominalizari, in termen de 15 zile.
  (4) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal trebuie sa nu aiba cazier judiciar sau cazier fiscal, sa fie cetateni romani cu drept de vot, sa aiba studii universitare in domeniul economic, sa aiba o buna reputatie si experienta profesionala in domeniul politicilor economice, bugetare sau financiare si o vechime in specialitate de minimum 10 ani.
  (5) Nu poate fi nominalizata pentru a face parte din Consiliul fiscal persoana:
  a) care cu 4 ani inainte de nominalizare a detinut o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului;
  b) care cu 4 ani inainte de nominalizare a fost membru al Parlamentului Romaniei sau al Parlamentului European ori a detinut o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
  c) al/a carei sot/sotie, parinti, copii, frati/surori, alte rude sau afini, pana la gradul al IV-lea inclusiv, detin o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului, au calitatea de membru al Parlamentului Romaniei sau al Parlamentului European ori detin o functie de conducere in cadrul unui partid politic.
  (6) Pe perioada mandatului, membrii Consiliului fiscal:
  a) nu pot accepta o functie de demnitate publica in cadrul Guvernului sau o functie asimilata si nu pot deveni membri ai Parlamentului Romaniei ori ai Parlamentului European sau detine o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
 • Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.