Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare

  Publicat: 21 Apr 2010       29928 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 aprilie 2010

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.

b) nu pot fi soti si nici rude ori afini, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care detin o functie in cadrul Guvernului sau o functie asimilata, au calitatea de membru al Parlamentului Romaniei ori al Parlamentului European sau detin o functie de conducere in cadrul unui partid politic;
c) nu pot fi functionari publici;
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai companiilor nationale sau societatilor comerciale cu capital majoritar de stat .
(7) Membrii Consiliului fiscal au obligatia sa notifice de indata, in scris, comisiilor de buget-finante ale Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) si sa intreprinda demersurile necesare pentru incetarea starii de incompatibilitate, in termen de 10 zile de la aparitia acesteia.
(8) Daca membrii Consiliului fiscal aflati in oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la alin. (7), comisiile de bugetfinante ale Parlamentului vor stabili incompatibilitatea acestora.
(9) Daca membrii Consiliului fiscal aflati in oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (6) fac dovada incetarii acesteia in termenul prevazut la alin. (7), comisiile de buget-finante ale Parlamentului nu vor stabili incompatibilitatea acestora.
(10) Daca un membru al Consiliului fiscal isi inceteaza mandatul inaintea termenului prevazut la alin. (1), entitatea corespunzatoare conform prevederilor alin. (2) va propune comisiilor de buget-finante ale Parlamentului, in termen de 15 zile, o noua nominalizare pentru restul mandatului.

Art. 43
(1) Presedintele si vicepresedintele Consiliului fiscal vor fi alesi de catre membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simpla a acestora.
(2) Presedintele Consiliului fiscal are urmatoarele atributii:
a) conduce consiliul;
b) convoaca reuniunile consiliului;
c) este reprezentantul de drept al consiliului;
d) aproba publicarea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandarilor elaborate de consiliu, conform atributiilor si responsabilitatilor acestuia, in urma insusirii acestora de catre membrii consiliului prin vot;
e) coordoneaza secretariatul consiliului.
(3) Presedintele Consiliului fiscal va raspunde in fata Parlamentului Romaniei pentru corectitudinea si acuratetea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandarilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atributiilor si responsabilitatilor acestuia.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului fiscal va fi adoptat de catre acesta prin vot unanim.
(5) Consiliul fiscal se intruneste in prezenta majoritatii membrilor sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Art. 44
Presedintele Consiliului fiscal va primi o indemnizatie lunara la nivelul celei de secretar de stat, iar vicepresedintele, la nivelul celei de subsecretar de stat . Ceilalti membri ai Consiliului fiscal au dreptul la o indemnizatie de 90% din indemnizatia vicepresedintelui si se acorda in cazul in care presedintele constata ca s-au indeplinit sarcinile stabilite in cadrul consiliului. Indemnizatiile vor fi suportate din bugetul Consiliului fiscal.

Sectiunea 3 - Incetarea calitatii de membru al Consiliului fiscal

Art. 45
(1) Calitatea de membru al Consiliului fiscal inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit, in conditiile art. 42 alin. (1);
b) prin demisie;
c) prin revocare de catre plenul Parlamentului, in urmatoarele situatii:
 • la stabilirea starii de incompatibilitate in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6);
 • cand impotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronuntata o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate, ramasa definitiva;
  d) prin inlocuire, in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile calendaristice;
  e) prin deces.
  (2) Demisia va fi comunicata in scris presedintilor comisiilor de buget-finante ale Parlamentului.

  Sectiunea 4 - Organizarea si functionarea Consiliului fiscal

  Art. 46
  (1) Activitatea Consiliului fiscal este asistata de un Secretariat tehnic, organizat in cadrul Academiei Romane.
  (2) Regulamentul de organizare si functionare si organigrama Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal vor fi stabilite de catre membrii consiliului.

  Art. 47
  (1) Consiliul fiscal isi va stabili propriul buget, care va reprezenta o anexa la bugetul Academiei Romane.
  (2) Bugetul necesar functionarii pana la sfarsitul primului an calendaristic va fi asigurat prin alocari din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
  (3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depasi un numar de 10 posturi, iar drepturile salariale ale acestora se asimileaza cu cele ale personalului din cadrul ministerelor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
  (4) Managementul financiar al Consiliului fiscal va fi auditat de Curtea de Conturi a Romaniei.

  Sectiunea 5 - Raportul anual al Consiliului fiscal

  Art. 48
  (1) Pana la sfarsitul lunii martie a fiecarui an, Consiliul fiscal va elabora si va publica un raport anual.
 • Afişează Legea nr. 69/2010, legea responsabilitatii fiscal-bugetare pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Legea 69/2010    Legea responsabilitatii fiscale    Buget    Bugetul de stat    Deficit bugetar    Alegeri electorale    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.