Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

  Publicat: 16 Mar 2009       13529 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 / 2 martie 2009

Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 alin. (1)si
(2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, cu buget si patrimoniu proprii, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea politicii vamale si in domeniul accizelor si exercita atributiile stabilite prin lege.
(3) Sediul Autoritatii Nationale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.

Art. 2
Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal si pentru accize, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.

Art. 3
Modelul si caracteristicile siglei Autoritatii Nationale a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. aplica in domeniul vamal si pentru accize masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale si pentru accize si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala si fiscala pentru accize sau supuse controlului vamal si fiscal pentru accize;
2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si a birourilor vamale din subordine;
3. urmareste si supravegheaza respectarea reglementarilor vamale pe intregul teritoriu al tarii si exercita controlul specific, potrivit legislatiei in vigoare;
4. ia masuri pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea contraventiilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal si al accizelor;
6. aplica prevederile Tarifului vamal si ale altor acte normative referitoare la acesta;
7. aplica prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiale cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;
8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
9. urmareste aplicarea corecta a regulilor generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;
10. elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
11. elaboreaza si adopta norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;
12. elaboreaza propuneri privind sistematizarea legislatiei vamale;
13. actioneaza pentru indeplinirea programelor privind integrarea vamala europeana;
14. coordoneaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
15. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre reprezentantul sau a drepturilor de import si a altor drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care, potrivit legii, sunt in atributia autoritatii vamale; incaseaza si vireaza aceste drepturi; stabileste, prin controlul ulterior al declaratiilor, diferentele si asigura incasarea sau, dupa caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a drepturilor de import si a altor impozite si taxe aflate in competenta sa;
16. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite ori neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal ale acestora, potrivit reglementarilor vamale in vigoare; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
17. verifica, potrivit reglementarilor vamale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
18. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale;
19. exercita controlul ulterior, conform reglementarilor vamale;
20. asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru statistica vamala si de comert exterior; gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;
21. reprezinta in fata instantelor, direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
22. asigura, prin intermediul Biroului central, infiintat conform art. 202 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transmiterea si/sau primirea pe cale electronica a informatiilor privind acordarea asistentei pentru recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania, potrivit competentelor legale;
23. asigura aplicarea prevederilor legale privind recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si a celor privind recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania, pentru creantele pe care le administreaza potrivit legii;
24. Intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea activitatii proprii, pe care le supune presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru a fi valorificate si promovate;
25. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
26. aplica legislatia in ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de munca ale personalului propriu;
27. organizeaza, prin Scoala de Finante Publice si Vama, programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;
28. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu, precum si programul de investitii, pe care le transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acesteia; asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli;
29. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotare;
30. colaboreaza, pe baza de protocol, cu structurile abilitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu alte organe ale statului sau cu asociatii patronale, cu atributii in aplicarea legii ori interesate in realizarea politicii vamale;Afişează HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

ICCJ: Termenul de „salariu de baza” prevazut de OUG 83/2014 se refera si la "salariul functiei de baza" al politistilor
12 Nov 2019 | 462

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 585