Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25162 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.

f) sa primeasca distinctii pentru merite deosebite, la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii, in conditii si modalitati ce vor fi stabilite ulterior;
g) sa beneficieze de asigurari sociale de stat, in conditiile legii;
h) sa isi exercite personal atributiile sau in asociere cu persoane compatibile si sa se bucure de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
i) sunt scutite de plata taxelor de inscriere si participare la examen, precum si de plata taxei de intrare in profesie rudele si afinii de gradul I ai executorilor judecatoresti in functie.

Sectiunea 2 - Obligatiile executorilor judecatoresti

Art. 54
Obligatiile membrilor Uniunii sunt urmatoarele:
a) sa respecte dispozitiile legii, precum si ale regulamentului;
b) sa respecte dispozitiile prezentului statut si hotararile Uniunii si ale Camerelor;
c) sa actioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
d) sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale;
e) sa participe la adunarile si manifestarile initiate de organele de conducere ale Uniunii si Camerelor, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de conducere din care fac parte;
f) sa pastreze secretul profesional;
g) sa achite cu regularitate cotele de contributie si cotizatiile stabilite de Uniune si de Camere pentru formarea bugetelor acestora;
h) sa aiba un comportament demn atat in afara profesiei, cat si in exercitarea acesteia;
i) sa raspunda in termenul stabilit la toate solicitarile Camerei sau ale Uniunii.

Sectiunea 3 - Raspunderea executorilor judecatoresti

Art. 55
(1) Executorul judecatoresc raspunde pentru modul in care isi indeplineste atributiile, disciplinar sau civil, in conditiile legii, regulamentului si ale prezentului statut .
(2) Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei.
(3) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii, care judeca in complet de 5 membri .
(4) Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza.
(5) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
(6) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, constituita in acest scop, potrivit legii.

Art. 56
Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinara.

Art. 57
(1) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a), b) si c) din lege pot exercita functii eligibile, la urmatoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.
(2) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. a) si b) din lege sunt reabilitati dupa un termen de 6 luni de la data aplicarii sanctiunii, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.
(3) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. c) din lege sunt reabilitati dupa un termen de un an de la data achitarii amenzii, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.
(4) Executorii judecatoresti sanctionati conform prevederilor art. 46 lit. d) din lege sunt reabilitati dupa un termen de 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare, daca in aceasta perioada nu savarsesc o noua abatere.


Capitolul V - Pregatirea si perfectionarea executorilor judecatoresti

Art. 58
Pregatirea profesionala continua reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de executorii judecatoresti in vederea dobandirii sau imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii actului executional si a nivelului de performanta in domeniul respectiv.

Art. 59
Managementul activitatilor de pregatire profesionala continua este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul national de pregatire profesionala continua.

Art. 60
(1) In aplicarea art. 7 lit. a), b), c), d) si f) din prezentul statut, precum si a art. 41^1 din lege, Uniunea coordoneaza activitatea Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti.
(2) Organizarea si functionarea Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti sunt stabilite prin Regulamentul de functionare si perfectionare al Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, aprobat de catre Consiliul Uniunii .
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.