Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25149 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

(3) In cadrul Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti functioneaza o comisie stiintifica ce va fi consultata de catre Consiliul Uniunii in probleme de modificari legislative, analize stiintifice, studii etc.

Art. 61
Participarea la pregatirea profesionala efectuata prin Centrul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti este obligatorie si se face cel putin o data la 3 ani.

Art. 62
Neparticiparea la pregatirea profesionala inauntrul termenului de 3 ani la Centrul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecatoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sanctiuni conform legii si art. 46 din lege.

Art. 63
Modulele de pregatire, numarul de participanti si perioada acestora vor fi stabilite de catre conducerea Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti si vor fi adoptate de catre Consiliul Uniunii .

Art. 64
La absolvirea perioadei de perfectionare se va sustine un test si in functie de rezultatul acestuia se va aplica sau nu masura obligativitatii reluarii cursului de catre participanti la un modul viitor inauntrul acestui termen de 3 ani.

Art. 65
Centrul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti va elibera un certificat de absolvire la sfarsitul perioadei de pregatire profesionala.

Art. 66
(1) Executorii judecatoresti care acced in profesie fara examen au obligatia in primii 3 ani de activitate sa participe anual la cursurile de formare profesionala continua organizate de Centrul National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti.
(2) Modalitatea de evaluare a cunostintelor acumulate se face prin teste cu notare de la 0 (zero) la 10 (zece), teste la care cursantii trebuie sa obtina cel putin media 7, fara ca nota obtinuta la fiecare materie sa fie mai mica de 5.
(3) Nepromovarea testelor organizate la doua sesiuni consecutive de pregatire face dovada vaditei incapacitati profesionale, fiind aplicabile prevederile art. 22 alin. (1) lit. f) din lege, urmand ca la sesizarea Consiliului Uniunii ministrul justitiei sa dispuna incetarea calitatii de executor judecatoresc.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 67
(1) Aprobarea statutului si primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii si ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecatoresti si, dupa caz, de Adunarea generala a Camerelor.
(2) Congresul de constituire a Uniunii se va compune din presedintii si vicepresedintii Camerelor si din cate un membru desemnat al acestora, cu exceptia Camerei de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, care va desemna 3 membri .

Art. 68
Modificarile prezentului statut si corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de catre Consiliul Uniunii, urmand sa fie ratificate de Congresul Uniunii.

Art. 69
(1) Cheltuielile de executare silita sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul statut .
(2) Codul deontologic al executorului judecatoresc este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul statut .

Art. 70
Dupa adoptare, prezentul statut se comunica ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

br>Anexa nr. 1 la statut - Cheltuieli de executare silita
Nr. Activitatea                           Suma 
crt. (lei)

1. Inregistrare Pana la: 1,00

2. Formare dosar Pana la: 10,00

3. Redactare adresa Pana la: 10,00
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.