Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

  Publicat: 29 Oct 2010       8070 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 28 octombrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act adoptat de organele de stat,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Act adoptat de organele de stat,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli"2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Incepand cu anul scolar 2009/2010 se acorda gratuit elevilor din clasele Ii¿½VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru o perioada de maximum 100 de zile de scolarizare, fructe proaspete in limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.
(2) Incepand cu anul scolar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de catre consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, cu respectarea specificatiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Masurile adiacente distributiei de fructe proaspete ale caror obiective sunt formarea si fixarea obiceiurilor ALImentare sanatoase, bugetul aferent acestora, sursa de finantare, precum si modalitatea de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice se vor stabili anual prin hotarare a Guvernului."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Fructele proaspete se vor distribui in pauza de dinaintea ultimei ore.
(2) Fondurile necesare finantarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul 2010 se asigura din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 si 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata catre bugetele locale se repartizeaza pe unitati administrativteritoriale, prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Repartizarea se face avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.
(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, Oraselor si municipiilor, dupa caz, avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv InspectoraTul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
.............................................................
(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectueaza la solicitarea furnizorilor de fructe si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite de unitatile de invatamant si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Dreptul de a primi fructe proaspete si de a beneficia de masurile prevazute la art. 1 alin. (5) il au numai elevii prezenti la cursuri.
(2) Consiliile locale si unitatile scolare raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Consiliile locale si primarii au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar unitatile scolare raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor proaspete catre elevi."

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care reprezinta sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuita a fructelor proaspete in scoli, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantare prevazuta la titlul VIII i¿½Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderarei¿½, articolul 56.06 i¿½Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)i¿½, reprezentand sprijin financiar din FEGA si din contributia publica nationala totala. Contributia publica nationala totala se compune din cofinantare publica de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA si taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei fructelor proaspete si prestarilor de servicii ."

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, asigura comunicarea aferenta programului. Fondurile necesare implementarii actiunilor de comunicare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentand sprijin financiar aferent FEGA. Actiunile de comunicare aferente programului se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului."

9. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in scoli. In acest sens, vor depune, inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:

Afişează Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 195/2010    OUG 24/2010    Fructe in scoli    Elevi    Scoli

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.