Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul carierei militare

Ghidul carierei militare

  Publicat: 19 Feb 2011       31961 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul carierei militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18 februarie 2011

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
A fost promulgat la 11.09.1865
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Ghidul carierei militare stabileste modalitati si reguli de parcurs in cariera profesionala pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale.
(2) Cariera cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale reprezinta succesiunea de functii ocupate de catre ofiteri, maistri militari si subofiteri, raportate la cunostintele generale si de specialitate, abilitatile cognitive, competentele generale si de specialitate dobandite de la intrarea in sistemul militar si pana la trecerea in rezerva sau in retragere/incetarea raporturilor de serviciu .
Art. 2. - Prin cadre militare in activitate se intelege cetatenii romani, cu domiciliul stabil in Romania, carora li s-a acordat gradul de ofiter sau maistru militar ori subofiter, in conditiile legii.
Art. 3. - (1) In baza profilului pregatirii profesionale, cadrele militare in activitate sunt confirmate in arme sau servicii si specialitati militare si sunt considerate in serviciul militar activ ca militari profesionisti.
(2) Cadrele militare in activitate isi mentin arma sau serviciul si specialitatea militara in care sunt confirmate initial sau dobandite ca urmare a trecerii dintr-o arma sau serviciu si specialitate militara in alta, pe intreaga perioada a carierei militare, indiferent de domeniul in care activeaza.
(3) Confirmarea sau trecerea cadrelor militare in activitate dintr-o arma sau serviciu si specialitate militara in alta se face in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale, dupa obtinerea pregatirii profesionale corespunzatoare, in conditiile legii.
Art. 4. - (1) Incadrarea/Numirea/Promovarea cadrelor militare in activitate se face in functii prevazute in statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale, tinandu-se seama de armele sau serviciile si specialitatile militare in care sunt confirmate, de nevoile institutiei militare, optiunile individuale, competenta profesionala si conduita morala a acestora.
(2) Functiile militare prevazute in statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale prevazute la alin. (1) se definesc/proiecteaza in conformitate cu legislatia specifica in raport cu volumul, complexitatea si importanta activitatii desfasurate de cadrele militare in activitate, care sunt detaliate in fisa postului.
(3) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale sunt prevazute cu codul de identificare, cu sau fara specialitate militara, cu gradul militar, cu elemente de definire a nivelului de salarizare/coeficientul de ierarhizare si cu nivelul studiilor/tipul cursului de cariera.
(4) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor militare care nu sunt prevazute cu specialitate militara sunt acele functii specifice ale caror cerinte, stabilite prin fisa postului, impun sa fie ocupate de catre cadrele militare care dispun de o gama variata de abilitati, de expertiza in anumite domenii speciale de activitate si care nu necesita exclusiv o anumita specialitate militara.
Art. 5. - (1) In scopul asigurarii transparentei si sanselor egale de promovare si evolutie in cariera, al realizarii cadrului unitar de selectie si al valorificarii performantelor si potentialului cadrelor militare in activitate, care sa permita intrarea in competitie a tuturor candidatilor si ierarhizarea acestora, indiferent de unitatea militara unde isi desfasoara activitatea, in Ministerul Apararii Nationale se organizeaza si functioneaza comisii de selectie.
(2) Comisiile de selectie sunt grupuri de lucru temporar constituite, avand competenta de a analiza, ierarhiza si selectiona cadrele militare in activitate eligibile, in conditiile prevazute de prezentul ghid si de alte acte normative specifice, aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale, pentru:
a) promovarea in functie si/sau inaintarea in grad;
b) trecerea maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate .
(3) In situatii care impun adoptarea de masuri urgente, cadrele militare pot fi numite in functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apararii nationale.
(4) In vederea participarii cadrelor militare in activitate la concurs/examen pentru incadrarea in posturi care sunt prevazute, conform reglementarilor specifice, sa fie ocupate in astfel de conditii, comisiile de selectie au competente de analiza si avizare a celor care indeplinesc criteriile minime obligatorii cumulative stabilite prin lege, prin prezentul ghid si prin alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale.
(5) Hotararile comisiilor de selectie privind selectionarea cadrelor militare pentru promovarea in functii si inaintarea in grad sunt definitive si se pun in aplicare de catre comandantii/sefii structurilor militare care au competente in acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 6. - (1) Pentru inaintarea in grad si pentru trecerea maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate, cadrele militare in activitate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, conditiile prevazute de lege, de prezentul ghid si de actele normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale.
(2) Cadrele militare in activitate urmeaza cursurile de cariera corespunzatoare gradelor militare in care vor fi inaintate, in perioada stagiului in gradele detinute.
(3) Tipurile de studii/cursuri de cariera ce pot fi frecventate de catre cadrele militare in activitate se stabilesc in stricta concordanta cu atributiile functiei si se aproba de catre ministrul apararii nationale, la propunerea Directiei management resurse umane.
(4) Echivalarea/Asimilarea cursurilor, stagiilor si a studiilor absolvite in tara sau in strainatate, similare celor prevazute la alin. (3), se efectueaza de Directia management resurse umane.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru cadrele militare din Directia generala de informatii a apararii si structurile subordonate, tipurile de studii/cursuri de cariera se stabilesc si se echivaleaza de aceasta directie generala.
Art. 7. - (1) Cadrele militare in activitate care au indeplinit aceeasi functie pe perioada stagiului minim in grad si nu au fost inaintate in grad la expirarea stagiului minim pot fi mentinute in functii sau numite in alte functii care nu implica promovarea, in raport cu posibilitatile de incadrare ale institutiei militare si optiunile individuale, fara sa fie evaluate de catre comisiile de selectie, prin ordin al comandantilor/sefilor structurilor militare care sunt investiti cu astfel de competente stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cadrele militare care indeplinesc functii unicat stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 8. - Componenta nominala a comisiilor de selectie, organizare si functionare a sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

CAPITOLUL II
Cariera ofiterilor in activitate


Art. 9. - (1) Ofiterii in activitate obtin specialitatea militara din cadrul unei arme sau serviciu prin ordin de confirmare in arma/specialitate militara al comandantilor/sefilor care au stabilite competente in acest sens, dupa absolvirea formelor de pregatire specifice desfasurate intr-o institutie militara sau civila de invatamant, prevazute de lege si de actele normative specifice aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Ofiterii in activitate, pe perioada carierei militare, exercita functii cu atributii de executie, de comanda/conducere sau specifice unor domenii speciale de activitate in structurile Ministerului Apararii Nationale.
Art. 10. - Ofiterii in activitate cu gradul de sublocotenent/aspirant, pe toata durata stagiului in grad, sunt numiti in functii in raport cu nevoile de incadrare ale Ministerului Apararii Nationale, optiunile individuale, cunostintele, aptitudinile, competenta si motivatiile profesionale si personale, in conditiile prevazute de lege.
Art. 11. - Sublocotenentii/Aspirantii in activitate care indeplinesc stagiul minim in grad, detin ori urmeaza sa fie promovati in functii corespunzatoare gradului de cel putin locotenent si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege sunt inaintati in gradul urmator fara sa fie analizati de catre comisiile de selectie.
Art. 12. - Locotenentii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului avansat/similar, pentru gradul de capitan, pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul de capitan, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 13. - Capitanii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de stat major/similar, pentru gradul de maior/locotenent-comandor, pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul de maior/locotenent-comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 14. - Maiorii/Locotenentii-comandori in activitate pot fi promovati in functii care nu necesita exclusiv specializare interarme/masterat de conducere interarme si/sau inaintati in gradul de locotenent-colonel/capitan-comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii legale:
a) au stagiul minim in grad indeplinit;
b) au experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate;
c) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege;
d) sunt absolventi cu diploma de studii universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor universitare de licenta cu durata de cel putin 4 ani, cu diploma de licenta, obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta similare ciclului I Bologna;
e) sunt absolventi ai cursului postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar pentru locotenenti-colonei/capitani-comandori.
Art. 15. - (1) Capitanii in activitate, in ultimii 2 ani de stagiu minim in grad, maiorii/locotenentii-comandori, precum si locotenentii-colonei/capitanii-comandori, aflati in primul an de stagiu in grad, care au abilitatile necesare, potential de dezvoltare profesionala si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de catre comandantii/sefii directi pot urma studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme, iar dupa absolvire pot fi promovati in functii corespunzatoare.
(2) Capitanii, maiorii/locotenentii-comandori si locotenentii-colonei/capitanii-comandori in activitate, prevazuti la alin. (1), trebuie sa fie absolventi ai studiilor militare universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diploma de licenta cu durata de cel putin 4 ani, obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta similare ciclului I Bologna.
(3) Maiorii/Locotenentii-comandori si locotenentii-colonei/capitanii-comandori in activitate care au absolvit studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme sunt exceptati de la obligativitatea absolvirii cursului postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar.
Art. 16. - Locotenentii-colonei/capitanii-comandori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar pentru colonei/comandori pot fi promovati/numiti in functii si/sau inaintati in gradul de colonel/comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 17. - Coloneii/Comandorii in activitate care se remarca prin modul de indeplinire a atributiilor, au perspective de promovare si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de catre comandanti/sefi pot frecventa cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" sau Colegiul National de Aparare ori alte cursuri similare pentru gradul de general de brigada - cu o stea/similar corespunzator nivelului de studii/cursului de cariera al functiei prevazuta in statul de organizare si in fisa postului, in care urmeaza sa fie promovati.

Afişează Ghidul carierei militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Cariera militara    Cadre militare    Militari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro