Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

  Publicat: 07 Mar 2011       50689 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Publicata in Monitorul Oficial nr. 151 din 02 martie 2011


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
La un an dupa Tratatul de la Nisa si adoptarea Declaratiei de la Nisa , care face apel la continuarea reformei institutionale si dupa Conferinta Interguvernamentala 2000, Consiliul European, reunit la Laeken , a adoptat la 15 decembrie 2001 Declaratia privind Viitorul Uniunii Europene sau Declaratia de la Laeken , prin care se angajeaza constuiasca o Uniune mai democratica, mai transparenta si mai eficienta.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Dovada scrisa prin care
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Locul inde persoana si-a avut locuinta statornica si principala in momentul decesului. In raport de ultimul domiciliu legea stabileste locul deschiderii succesiunii si competenta organului notarial.
Vezi Domiciliu conventional.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Locul inde persoana si-a avut locuinta statornica si principala in momentul decesului. In raport de ultimul domiciliu legea stabileste locul deschiderii succesiunii si competenta organului notarial.
Vezi Domiciliu conventional.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Locul inde persoana si-a avut locuinta statornica si principala in momentul decesului. In raport de ultimul domiciliu legea stabileste locul deschiderii succesiunii si competenta organului notarial.
Vezi Domiciliu conventional.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,

Art. 54. - (1) Actul de deces se intocmeste la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.
(2) Declaratia de deces, pentru situatia in care cauza decesului este naturala, se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege; in acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia .
Art. 55. - (1) Odata cu declaratia de deces, declarantul depune urmatoarele acte:
a) certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule;
b) certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;
c) actul de identitate al decedatului;
d) livretul militar sau, dupa caz, adeverinta de recrutare a celui decedat;
e) fotocopia actului de identitate al declarantului.
(2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, in scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.
(3) Dupa intocmirea actului de deces, pe certificatul de nastere si/sau casatorie, dupa caz, se aplica mentiunea "Decedat act. nr. .............. din ...................... inregistrat la Primaria ....................".
Art. 56. - Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul de identitate al celui decedat si sa-l anuleze. Cartea de identitate se anuleaza prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate, iar in cazul buletinului de identitate si al cartii de identitate provizorii se aplica, pe prima pagina, respectiv pe verso-ul documentului, stampila cu urmatorul continut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., inregistrat la Primaria .............., judetul ...............".
Art. 57. - (1) In termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului, ofiterul de stare civila are obligatia sa trimita actele de identitate ale persoanelor decedate sau declaratiile prevazute la art. 55 alin. (2), cu adresa scrisa, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 30, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu .
(2) In cazul decesului unui cetatean strain, pasaportul, actul de identitate, permisul de sedere permanenta sau permisul de sedere temporara se inainteaza de indata, cu adresa, structurii teritoriale a O.R.I., impreuna cu un extras de pe actul de deces.
(3) Daca documentele prevazute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritoriala a O.R.I. se inainteaza extrasul pentru uz oficial dupa actul de deces, impreuna cu declaratia motivata a declarantului.
(4) In cazul transcrierii/inscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din strainatate, ofiterul de stare civila are obligatia de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu .
Art. 58. - In actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se inscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevazuta la lit. c) si d) din certificatul medical constatator al decesului.
Art. 59. - (1) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, fie ca este sau nu identificat, declaratia se face in termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), inregistrarea se face in baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie sau de parchet, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
(3) In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenul legal de 48 de ore, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaratia se face in scris, aratand motivele intarzierii.
Art. 60. - (1) Intocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in raza careia a fost gasit, in baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de politie sau de parchet si a procesului-verbal intocmit de medicul legist, care cuprinde:
a) varsta si sexul;
b) data si locul unde a fost gasit cadavrul;
c) data si cauza decesului.
(2) Pe marginea actului de deces se face urmatoarea mentiune: "Cadavru cu identitate necunoscuta. Inscrierea s-a facut in baza dovezii eliberate de ........................................, cu nr. .................. din ...................".
(3) Daca, ulterior intocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscuta, parchetul sau politia stabileste identitatea cadavrului, pe baza comunicarii facute de acestea, datele privind identitatea se inscriu, prin mentiune, pe actul respectiv; mentiunea se comunica S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei care are in pastrare actul de nastere al persoanei identificate.
(4) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate mentiunile existente pe marginea actului, la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu .
Art. 61. - (1) Ofiterul de stare civila care inregistreaza un act de deces este obligat sa comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei unde se pastreaza actul de nastere - exemplarul I al celui decedat.
(2) Dupa efectuarea mentiunii de deces in exemplarul I al registrului de nastere, ofiterul de stare civila este obligat sa trimita comunicarea de mentiune la:
a) structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucuresti - D.S.C., pentru operarea in registrul de nastere - exemplarul II;
b) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria unde s-a incheiat casatoria.
(3) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care are in pastrare actul de casatorie trimite comunicarea de mentiune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere al sotului supravietuitor, pentru inscrierea mentiunilor corespunzatoare pe marginea acestuia.
Art. 62. - (1) Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului, intr-un singur exemplar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 32, facand mentiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nasterii celui nascut mort.
(2) Duplicatul adeverintei de inhumare sau de incinerare pierduta ori distrusa se poate elibera numai cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinta.
(3) Inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman ori de origine romana al carui deces s-a produs in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea, la cererea scrisa a persoanei interesate, la care se anexeaza copia certificatului de deces, dupa caz, tradusa in limba romana si autentificata.
(4) Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica ori la oficiul consular de cariera al Romaniei, adeverinta de inhumare sau de incinerare se elibereaza in baza certificatului de deces intocmit de una dintre aceste autoritati, in conditiile prevazute la alin. (3).
(5) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevazuta la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(6) Cand decesul nu a fost inregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinta de inhumare ori incinerare se elibereaza numai cu aprobarea parchetului.
Art. 63. - (1) In actul de deces, intocmit ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, definitiva si irevocabila, se inscriu datele de stare civila si data decesului, asa cum rezulta din aceasta hotarare; intocmirea actului de deces, in acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria competenta, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, in conditiile prevazute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate.
(3) In cazul in care in cuprinsul hotararii judecatoresti declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului si nu poate fi stabilit prin verificari, la rubrica "Domiciliu" se inscrie localitatea de domiciliu din actul de nastere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidenta din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.
Art. 64. - In cazul in care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din strainatate a actului respectiv se indica solicitantului sa se adreseze direct M.A.E. - D.C., conform art. 162; in cazuri deosebite, cand nu exista persoane interesate in procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obtine prin intermediul D.E.P.A.B.D.
Art. 65. - (1) In vederea declararii judecatoresti a disparitiei sau a mortii unei persoane, structura de stare civila din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizata efectueaza urmatoarele activitati:
a) verifica datele persoanei in R.N.E.P., precum si in evidentele D.G.P.;
b) solicita informatii de la ultimul loc de domiciliu si de la ultimul loc de munca, precum si de la persoanele care pot da relatii cu privire la imprejurarile in care s-au produs disparitia sau moartea ori despre data ultimelor stiri/date privind persoana;
c) verifica la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria care are in pastrare actul de nastere, precum si la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la primaria ultimului loc de domiciliu, in anul in care se presupune ca a disparut/decedat si urmatorii 5 ani, pentru a stabili daca pe marginea actului de nastere sau de casatorie exista mentiunea de deces;
d) comunica instantei judecatoresti datele rezultate din verificari;
e) urmareste modul de solutionare si, in caz de admitere a actiunii, in baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primaria care a inregistrat decesul, informeaza D.E.P.A.B.D.
(2) Cu adresa scrisa, D.E.P.A.B.D. comunica despre inregistrarea decesului Institutului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, denumit in continuare I.G.P.R.

SECTIUNEA a 6-a
Afişează Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Divort    Procedura divortului    Acte de stare civila    Divort la primarie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro