Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

  Publicat: 26 Apr 2011       23199 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Publicata in Monitorul Oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene in materie, luand in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,

tinand seama de faptul ca in momentul de fata Directia Generala Piata Interna si Servicii a Comisiei Europene (DG Markt)
a atras atentia autoritatilor romane ca Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este in contradictie cu normele Uniunii Europene privind contractele publice, iar incepand cu data de 2 februarie 2011 Romania a fost notificata in EU Pilot cu privire la
acest aspect, partea romana avand 70 de zile sa incheie aceasta faza, termenul-limita fiind 15 aprilie 2011,
tinand cont de toate aceste precizari, de recomandarile Comisiei Europene, precum si de perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, s-a impus initierea unei ordonante de urgenta pentru modificarea
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, in care sa fie prevazute ajustarile impuse de prevederile normelor europene si prin care sa fie imbunatatit
cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, literele e)a€”h), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) investitor privat a€” orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat;
f) companie de proiect a€” societate comerciala, persoana juridica romana, avand ca actionari partenerul public si pe cel privat, care sunt reprezentati proportional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura;
g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect a€” actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale partenerului privat pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata;
h) autoritate publica centrala a€” unul sau mai multe ministere, autoritati ori institutii publice, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;
...................................................
l) anunt de selectie pentru parteneriat public-privat a€” documentul formal publicat in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz, de partenerul public, in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
m) document atasat anuntului de selectie sau document atasat a€” documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate, criteriile si modalitatea de evaluare si selectie a investitorilor interesati;".

2. La articolul 4, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) partener privat a€” orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;".

3. La articolul 4, dupa litera q) se introduc trei noi litere, literele r)a€”s), cu urmatorul cuprins:
"r) procedura deschisa a€” procedura de selectie a investitorului privat care se desfasoara intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile prezentei legi, si in cadrul careia orice investitor privat poate depune o oferta;
s) dialogul competitiv a€” procedura de selectie a investitorului privat de catre partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfasoara in doua etape, etapa de evaluare si etapa de negociere, si in cadrul careia partenerul public conduce un dialog in conformitate cu prevederile prezentei legi;
s) valoarea estimata a contractului de parteneriat publicprivat
a€” valoarea insumata dintre valoarea aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:
a) contracte de bunuri si servicii;
b) contracte de lucrari."

5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
(1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt urmatoarele:
a) echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii;
b) echivalentul in lei al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari.
(2) Pragurile valorice prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu directivele europene aplicabile in materie."

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect ii sunt transferate obligatii cum ar fi:
a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic;
b) constructia;
c) dezvoltarea;

Afişează OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 178/2010    OG 2/2001    Legea 180/2002    OUG 39/2011    Parteneriat public-privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro