Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » HG nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport

HG nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport

  Publicat: 19 May 2011       17721 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Hotararea de Guvern nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 18 mai 2011

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Avand in vedere prevederile art. 13 din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport, in temeiul art. 108 si al art. 148 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Prezenta hotarare stabileste principii comune pentru perceperea tarifelor de aeroport pe aeroporturile din Romania.
(2) Prezenta hotarare se aplica tuturor aeroporturilor deschise utilizarii publice, cu un trafic anual mai mare de 5 milioane de pasageri, precum si aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri, cu exceptia prevederilor art. 5, care se aplica tuturor aeroporturilor deschise utilizarii publice, indiferent de traficul inregistrat.

Art. 2
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii asigura publicarea anuala, pe pagina de internet www.mt.ro, a listei aeroporturilor din Romania carora li se aplica prevederile prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare nu se aplica in cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana de ruta si terminala in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevazute in anexa la Reglementarea aeronautica civila romana privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi a RACR-APSH, editia 03/2007, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finantarea asistentei acordate pasagerilor cu handicap sau pasagerilor cu mobilitate redusa, prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului.

Art. 4
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) aeroport inseamna orice suprafata de teren special amenajata pentru aterizarea, decolarea si manevrele unei aeronave, inclusiv instalatiile auxiliare de care aceste operatiuni pot avea nevoie pentru indeplinirea cerintelor traficului aerian si ale serviciilor aeriene, inclusiv instalatiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale si pentru care administratorul detine un certificat valid, emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, pentru transport aerian public;
b) administrator al aeroportului este o persoana fizica sau juridica care, pe langa alte activitati, are sau nu, dupa caz, ca obiectiv, in temeiul legislatiei sau reglementarilor nationale ori al unor contracte, administrarea si gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei retele de aeroporturi, precum si coordonarea si controlul activitatilor diferitilor operatori prezenti in aeroporturile sau in reteaua de aeroporturi in cauza;
c) utilizator al aeroportului este orice persoana fizica sau juridica responsabila pentru transportul aerian al pasagerilor, postei si/sau al marfii, catre ori de la aeroportul in cauza;
d) tarif de aeroport inseamna o suma colectata in beneficiul administratorului aeroportului si platita de catre utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilitatilor si a serviciilor care le sunt puse la dispozitie in exclusivitate de administratorul aeroportului si care au legatura cu aterizarea, decolarea, iluminarea si parcarea aeronavelor, precum si cu procesarea pasagerilor si a marfurilor;
e) retea de aeroporturi inseamna un grup de aeroporturi, desemnat in acest sens in conformitate cu reglementarile aplicabile in vigoare, care este operat de acelasi administrator.

Art. 5
(1) Tarifele de aeroport se aplica nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor aeroportului si se publica impreuna cu toate conditiile asociate, in Publicatia de informare aeronautica AIP a Romania, precum si pe pagina de internet a aeroportului, prin grija administratorului aeroportului.
(2) Administratorul aeroportului are dreptul de a adapta tarifele de aeroport in functie de anumite aspecte de interes public si general, inclusiv din considerente ce tin de protectia mediului, in baza unor criterii relevante, obiective si transparente.
(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se stabilesc conditiile ce pot fi asociate tarifelor de aeroport si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 6
In cazul unei retele de aeroporturi se accepta introducerea unui sistem comun si transparent de tarifare care sa fie aplicabil intregii retele.

Art. 7
Dupa informarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate autoriza un administrator de aeroport sa aplice un sistem comun si transparent de tarifare in aeroporturile care deservesc acelasi oras sau aceeasi conurbatie, cu conditia ca fiecare aeroport sa respecte in totalitate cerintele prevazute la art. 8 alin. (4)a(6).

Art. 8
(1) Administratorul aeroportului asigura desfasurarea unor consultari periodice cu utilizatorii aeroportului, cu reprezentantii acestora sau cu asociatiile de utilizatori ai aeroportului, cu privire la functionarea sistemului de tarife de aeroport, a nivelului tarifelor de aeroport si, daca este cazul, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, pe baza unei proceduri care se publica pe pagina de internet a aeroportului.
(2) Consultarea prevazuta la alin. (1) are loc cel putin o data pe an, exceptand cazul in care s-a convenit altfel cu ocazia ultimei consultari.
(3) In cazul in care exista un acord multianual intre administratorul aeroportului si utilizatorii acestuia, consultarile au loc in conformitate cu dispozitiile respectivului acord .
(4) Administratorul aeroportului are obligatia de a pune la dispozitia tuturor utilizatorilor aeroportului, a reprezentantilor acestora si a asociatiilor de utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizarii consultarilor prevazute la alin. (1), informatii cu privire la componentele care stau la baza stabilirii sistemului de tarife de aeroport sau a nivelului acestora, care trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
a) o lista a diferitelor servicii si infrastructuri puse la dispozitie in schimbul tarifului de aeroport perceput;
b) metodologia folosita pentru stabilirea tarifelor de aeroport;
c) structura generala a costurilor aferente facilitatilor si serviciilor corespunzatoare tarifelor de aeroport;
d) veniturile din diferite tarife si costul total al serviciilor acoperite de aceste tarife;
e) orice finantare din partea autoritatilor publice destinata facilitatilor si serviciilor la care se raporteaza tarifele de aeroport;
previziuni privind evolutia situatiei in aeroport in ceea ce priveste tarifele, cresterea traficului si investitiile propuse;
g) utilizarea efectiva a infrastructurii aeroportuare si a echipamentului pe o anumita perioada de timp;
h) rezultatele prevazute ale oricaror investitii majore propuse, in ceea ce priveste efectele acestora asupra capacitatii aeroportului.
(5) Utilizatorii aeroporturilor au obligatia de a transmite administratorului aeroportului, inaintea fiecarei consultari, informatii in special cu privire la:
a) previziunile in ceea ce priveste traficul;
b) previziunile cu privire la componenta si utilizarea preconizata a flotei acestora;
c)proiectele proprii de dezvoltare privind aeroportul in cauza;
d) cerintele lor in cadrul aeroportului in cauza.

Afişează HG nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 455/2011    Aeroport    Taxe aeropot    Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro