Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica

Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica

  Publicat: 28 Jun 2011       23108 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica

Publicata in Monitorul Oficial nr. 435 din 22 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Obiect, domeniu de aplicare si definitii


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza conditiile de acces la activitatea de emitere de moneda electronica si de desfasurare a acestei activitati, conditiile de desfasurare a activitatii de prestare de servicii de plata de catre institutiile emitente de moneda electronica, supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica, precum si regimul privind rascumpararea monedei electronice.

Art. 2
(1) Activitatea de emitere de moneda electronica poate fi desfasurata de catre urmatoarele categorii de emitenti de moneda electronica:
a) institutii de credit, in intelesul art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) institutii emitente de moneda electronica, in intelesul art. 4 alin. (1) lit. e);
c) furnizori de servicii postale care emit moneda electronica potrivit cadrului legislativ national aplicabil;
d) Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale, atunci cand acestea nu actioneaza in calitate de autoritati monetare sau in alta calitate ce implica exercitiul autoritatii publice;
e) statele membre si autoritatile lor regionale ori locale, atunci cand acestea actioneaza in calitatea lor de autoritati publice.
(2) Capitolul II se aplica doar institutiilor emitente de moneda electronica.

Art. 3
Nu intra in domeniul de aplicare al prezentei legi:
a) valoarea monetara stocata in instrumentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) valoarea monetara destinata efectuarii operatiunilor de plata prevazute la art. 4 alin. (1) lit. 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agent a persoana fizica sau juridica ce furnizeaza servicii de plata in numele si pe seama unei institutii emitente de moneda electronica;
b) consumator a persoana fizica ce actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale sau profesionale;
c) cont de plati a cont tinut in numele unuia sau al mai multor detinatori de moneda electronica si utilizatori de servicii de plata si utilizat pentru executarea operatiunilor de plata;
d) distribuitor a persoana fizica sau juridica ce presteaza servicii de distributie si, dupa caz, de rascumparare de moneda electronica pe seama unei institutii emitente de moneda electronica;
e) institutie emitenta de moneda electronica a persoana juridica autorizata in conformitate cu prevederile cap. II sa emita moneda electronica;
f) moneda electronica a valoare monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentand o creanta asupra emitentului, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de operatiuni de plata si care este acceptata de o persoana, alta decat emitentul de moneda electronica;
g) stat membru a orice stat membru al Uniunii Europene, precum si orice stat apartinand Spatiului Economic European;
h) stat membru de origine a stat membru in care se afla sediul social al emitentului de moneda electronica sau, in cazul in care, in conformitate cu legislatia nationala, emitentul de moneda electronica nu are sediu social, statul membru in care se afla sediul real al acestuia;
i) stat membru gazda a stat membru, altul decat statul membru de origine, in care un emitent de moneda electronica are o sucursala, un distribuitor, un agent sau emite moneda electronica ori presteaza servicii de plata;
j) sucursala a unitate operationala, fara personalitate juridica, alta decat sediul real, care constituie o parte a institutiei emitente de moneda electronica si care realizeaza direct toate sau unele dintre activitatile institutiei emitente de moneda electronica.
(2) Pentru termenii si expresiile cuprinse in prezenta lege si care nu au fost definite la alin. (1) se utilizeaza in mod corespunzator definitiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In scopul determinarii statutului de filiala se aplica dispozitiile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Toate unitatile operationale constituite in acelasi stat membru de o institutie emitenta de moneda electronica al carei sediu real este in alt stat membru sunt considerate ca fiind o singura sucursala.

Art. 6
Este interzis oricarei persoane care nu este emitent de moneda electronica in intelesul art. 2 sa emita moneda electronica.


Capitolul II - Autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica


Afişează Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 127/2011    Moneda electronica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro