Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon

OUG 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon

  Publicat: 06 Jul 2011       45395 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon

Publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Datoria persoanei creditate.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Avand in vedere obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea si implementarea corecta si integrala a acquis-ului comunitar, inclusiv Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, denumita in continuare Directiva CCS,
tinand cont de propunerea Uniunii Europene de realizare, in vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, a unui program demonstrativ pentru 12 proiecte demonstrative CCS care sa conduca la dezvoltarea cunostintelor tehnice privind intregul lant al acestor tehnologii: captare, transport si stocare a dioxidului de carbon si reducerea costurilor tehnologice aferente, pentru care a prevazut mai multe mecanisme financiare de sustinere, printre care si fonduri prevazute de noua Directiva nr. 29/2009/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera, prin care se prevede posibilitatea utilizarii, pana la data de 31 decembrie 2015, a veniturilor din vanzarea a maximum 300 de milioane de certificate din rezerva de nou-intrati,
avand in vedere decizia Guvernului Romaniei de a elabora si de a promova un proiect demonstrativ CCS, proiect de interes national, precum si criteriile, masurile si calendarul pentru finantarea proiectelor demonstrative CCS, prin mecanismul NER Pool - EUA 300,
implementarea in sectorul energetic a proiectului demonstrativ CCS in Romania va duce la: mentinerea in exploatare a centralelor termoelectrice cu functionare pe lignit autohton, inclusiv a minelor de carbune aferente; crearea de noi locuri de munca; posibilitatea extinderii implementarii tehnologiilor CCS la alti operatori generatori de emisii de gaze cu efect de sera; posibilitatea integrarii Romaniei in infrastructura de transport CO2 europeana; potential de crestere a duratei de viata si a capacitatii de exploatare a rezervelor de titei si gaze naturale prin injectarea CO2 in zacamintele epuizate.

Netranspunera Directivei CCS ar insemna ca Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, nu ar putea promova documentatia aplicatiei pentru un proiect demonstrativ CCS coroborat cu prevederile Deciziei 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor si masurilor pentru finantarea proiectelor demonstrative comerciale care vizeaza captarea si stocarea geologica a CO2 in conditii de siguranta din punct de vedere al mediului, precum si a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare in domeniul energiei din surse regenerabile, in cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, anexa IB "Cerinte privind proiectele", partea I "Cerinte comune", liniuta a treia: "toate autorizatiile nationale pertinente pentru proiect trebuie sa existe deja si sa fie in concordanta cu cerintele relevante in temeiul legislatiei Uniunii sau procedurile privind autorizatiile pertinente trebuie sa fie in curs si suficient de avansate pentru a asigura faptul ca inceperea exploatarii comerciale poate avea loc pana la 31 decembrie 2015 pentru prima runda in baza adoptarii respectivei decizii de atribuire pana la 31 decembrie 2011".
Nerespectarea conditiilor impuse documentatiilor aplicatiei proiectului demonstrativ CCS conduce la imposibilitatea atingerii tintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si in mod special pentru centralele termoelectrice cu functionare pe lignit autohton, exploatarea acestora necesitand achizitionarea de certificate de gaze cu efect de sera, fapt ce ar conduce la marirea costurilor pe unitatea de energie, precum si la reducerea substantiala a sustenabilitatii functionarii acestora, implicit asupra securitatii sistemului energetic national.
Orice intarziere a indeplinirii obligatiei Romaniei de transpunere a prevederilor Directivei CCS poate provoca prejudicii importante tarii noastre, prin posibilitatea declansarii din partea Comisiei Europene a procedurii de infringement.
Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie stabilirea cadrului juridic pentru stocarea geologica a dioxidului de carbon, in conditii de siguranta din punctul de vedere al mediului, pentru a contribui la combaterea schimbarilor climatice.

Art. 2
Scopul stocarii geologice a dioxidului de carbon, in conditii de siguranta din punctul de vedere al mediului, este retinerea definitiva a dioxidului de carbon, in asa fel incat sa se previna si, atunci cand acest lucru nu este posibil, sa se elimine pe cat posibil efectele negative si orice riscuri pentru mediu si sanatatea umana.

Art. 3
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica stocarii geologice a dioxidului de carbon pe teritoriul Romaniei, in zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra si pe platoul continental al Marii Negre aferent Romaniei, potrivit prevederilor Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 si ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica stocarii geologice a dioxidului de carbon intr-o cantitate totala prevazuta de stocare mai mica de 100 kilotone si care are drept scop cercetarea, dezvoltarea sau testarea de noi produse si procese.
(3) Stocarea dioxidului de carbon intr-un sit de stocare al carui complex de stocare se extinde dincolo de zona prevazuta la alin. (1) este interzisa.
(4) Stocarea dioxidului de carbon in coloana de apa este interzisa.
(5) Pentru explorare, captare, stocarea geologica a dioxidului de carbon, inclusiv pentru situl de stocare, pentru transportul fluxului de dioxid de carbon si pentru inchiderea sitului de stocare se emit acte de reglementare in conformitate cu prevederile legislatiei din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

Art. 4
Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) stocarea geologica a dioxidului de carbon - injectarea insotita de stocarea fluxurilor de dioxid de carbon in formatiuni geologice subterane;
b) coloana de apa - masa continua de apa cuprinsa pe verticala intre suprafata apei si sedimentele de pe suprafata inferioara a unui corp de apa;
c) sit de stocare - o zona cu volum definit in cadrul unei formatiuni geologice utilizate pentru stocarea geologica a dioxidului de carbon impreuna cu instalatiile asociate de la suprafata si cele de injectare;
d) formatiune geologica - o subdiviziune litostratigrafica in cadrul careia se pot gasi si cartografia straturi distincte de roca;
e) scurgere - orice scapare de dioxid de carbon din complexul de stocare;
f) complex de stocare - situl de stocare si cadrul geologic inconjurator care pot influenta integritatea si securitatea stocarii in ansamblu, respectiv, formatiuni de retinere secundare;
g) unitate hidraulica - un spatiu poros, conectat hidraulic, in care transmiterea presiunii poate fi masurata prin mijloace tehnice si care este delimitat prin bariere ale curgerii, precum falii etansate, domuri de sare, limite litologice sau prin efilarea ori aflorarea formatiunii;
h) explorare - evaluarea complexurilor de stocare potentiale in scopul stocarii geologice a dioxidului de carbon prin intermediul unor activitati de penetrare subterana, precum forarea, in vederea obtinerii de informatii geologice cu privire la straturile din complexul potential de stocare, si, dupa caz, realizarea unor teste de injectare pentru a caracteriza situl de stocare;
i) autorizatie de explorare - decizie scrisa si motivata emisa de autoritatea competenta potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin care se autorizeaza explorarea si se precizeaza conditiile in care aceasta se poate desfasura;
j) operator - orice persoana fizica sau juridica, privata ori publica, care opereaza sau detine controlul sitului de stocare ori careia i s-a delegat, potrivit prevederilor legislatiei nationale, o putere economica de decizie in legatura cu functionarea tehnica a sitului de stocare;
k) autorizatie de stocare - decizie scrisa si motivata emisa de autoritatea competenta potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin care se autorizeaza stocarea geologica a dioxidului de carbon de catre operator intr-un sit de stocare si se precizeaza conditiile in care aceasta se poate desfasura;
l) modificare substantiala - orice modificare neprevazuta la emiterea autorizatiei de stocare ce ar putea avea efecte semnificative asupra mediului sau a sanatatii umane;
m) flux de dioxid de carbon - debit de substante care rezulta din procesele de captare a dioxidului de carbon;
n) deseuri - substantele sau obiectele definite la lit. b) din anexa nr. 1A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) pana de dioxid de carbon - volumul din formatiunea geologica din jurul sondei de injectie in care se disperseaza dioxidul de carbon;
p) migrare - deplasarea dioxidului de carbon in interiorul complexului de stocare;
q) neregula semnificativa - orice neregula intervenita in operatiunile de injectare sau de stocare ori in ceea ce priveste starea complexului de stocare in sine, care implica riscul unei scurgeri sau risc pentru mediu ori pentru sanatatea umana;
r) risc semnificativ - combinatia dintre probabilitatea producerii unei daune si gravitatea acesteia, care nu poate fi ignorata pentru situl de stocare in cauza, fara a pune sub semnul intrebarii obiectivul prezentei ordonante de urgenta;

Afişează OUG 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 64/2011    Dioxid de carbon    OUG 78/2000    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale    ANRM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro