Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii

HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii

  Publicat: 12 Aug 2011       18508 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 569 din 10 august 2011

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
(Financial ratios) Indicatori folositi de catre analisti, investitori sau manageri de portofoliu
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Articol unic
Se aproba Metodologia de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare


Anexa - Metodologie de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) La procesul de clasificare participa toate universitatile acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, de stat, particulare si confesionale.
(2) La procesul de ierarhizare participa toate programele de studii universitare de licenta si master, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, din universitatile acreditate sau autorizate provizoriu, de stat, particulare si confesionale.

Art. 2
(1) Evaluarea realizata in baza prezentei metodologii se realizeaza de catre organismul stabilit, dupa caz, potrivit prevederilor art. 193 alin. (5) si (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, denumit in continuare organism de evaluare.
(2) Selectia organismului international prevazut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, respectiv a organismului international sau a agentiei de asigurare a calitatii din strainatate prevazut/prevazute la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS.
(3) Consortiul prevazut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 isi desfasoara activitatea in conditiile legii.

Art. 3
(1) Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii se realizeaza pe baza unora dintre urmatoarele criterii:
a) predarea si invatarea;
b) cercetarea stiintifica;
c) creatia artistica, in cazul universitatilor de arte;
d) relatia universitatii cu mediul extern;
e) capacitatea institutionala.
(2) Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor utilizeaza cel putin criteriul prevazut la alin. (1) lit. b).
(3) Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii utilizeaza cel putin criteriile prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(4) Fiecarui criteriu ii este asociat un set de standarde de referinta, iar fiecarui standard ii este asociat un set de indicatori .
(5) Standardele si indicatorii utilizati in scopul clasificarii universitatilor pot fi distincti fata de cei utilizati in scopul ierarhizarii programelor de studii.


Capitolul II - Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor

Art. 4
Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor are urmatoarele componente:
a) evaluarea pe baza unor date si informatii structurate pe criteriile prevazute la art. 3, pe standarde si pe indicatori, denumita in continuare evaluarea primara;
b) evaluarea prin vizite realizate in universitati de catre echipe de experti evaluatori, denumita in continuare evaluarea institutionala.

Art. 5
(1) Evaluarea primara se realizeaza anual, pentru toate universitatile supuse evaluarii, inaintea inceperii anului universitar, iar rezultatul acestei evaluari este valabil pe durata anului universitar urmator evaluarii.
(2) Evaluarea institutionala se realizeaza, pentru fiecare universitate, odata la maximum 4 ani, iar rezultatul acestei evaluari este valabil pana la urmatoarea evaluare institutionala.

Art. 6
(1) Categoria in care se clasifica o universitate, dintre cele prevazute la art. 193 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, este cea care corespunde celei mai scazute intensitati a activitatii de cercetare stiintifica si/sau de creatie artistica rezultate fie din evaluarea primara, fie din cea institutionala, in cazul in care aceasta din urma evaluare a avut loc.
(2) Rezultatele clasificarii universitatilor, astfel cum acestea au fost stabilite de organismul de evaluare prevazut la art. 2 alin. (1), se constata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inainte de inceputul fiecarui an universitar.

Art. 7

Afişează HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 789/2011    Legea educatiei    Noua lege a educatiei    Legea 1/2011    Master    Doctorat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro