Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

  Publicat: 27 Mar 2012       17798 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol)

Publicat in Monitorul Oficial nr. 185 din 22 martie 2012

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Puterile publice existente in stat.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Puterile publice existente in stat.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Puterile publice existente in stat.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(Oficiul European de Politie). Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28 si 29 iunie 1991.

Pentru crearea cadrului juridic necesar aplicarii Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind infiintarea Oficiului European de Politie (Europol) publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009, Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil activitatii de cooperare dintre autoritatile publice romane si Europol.
(2) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) Europol - Oficiul European de Politie, infiintat prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind infiintarea Oficiului European de Politie (Europol), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009, denumita in continuare Decizia Europol;
b) autoritatea romana competenta - autoritatea publica romana cu atributii in prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor ori care desfasoara activitati specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala;
c) ofiteri de legatura la Europol - politistii numiti sa reprezinte interesele Unitatii Nationale Europol in cadrul Europol si care constituie Biroul roman de legatura la Europol;
d) organism comun de supraveghere - organismul infiintat prin Art. 34 din Decizia Europol;

e) organism national de supraveghere - autoritatea publica romana desemnata in aceasta calitate, potrivit Art. 33 din Decizia Europol;
f) Unitatea Nationala Europol - structura de specialitate, fara personalitate juridica, organizata in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Centrul de cooperare politieneasca internationala;
g) infractiuni de competenta Europol - infractiunile circumscrise competentei Europol, astfel cum este stabilita la Art. 4 din Decizia Europol;
h) infractiuni conexe - infractiunile ce intra in competenta Europol prin savarsirea lor in unul dintre scopurile prevazute la Art. 4 alin (3) din Decizia Europol;
i) legislatie din domeniul cooperarii politienesti internationale - legislatia nationala, tratatele internationale la care Romania este parte si instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante, aplicabile activitatilor specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala;
j) stat membru - statul membru al Uniunii Europene.


Art. 2
(1) Se desemneaza inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane ca reprezentant al Romaniei in cadrul Consiliului de administratie al Europol, iar seful Centrului de cooperare politieneasca internationala ca supleant al acestuia.
(2) Autoritatile publice romane detaseaza experti nationali la Europol, in conditiile legislatiei aplicabile fiecarei categorii de personal si ale normelor de punere in aplicare adoptate potrivit Art. 39 alin. (5) din Decizia Europol.


Capitolul II - Asistenta Europol cu privire la anchetele penale


Sectiunea 1 - Echipe comune de ancheta


Art. 3
(1) Autoritatile judiciare care constituie echipe comune de ancheta in conditiile Art. 182 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, in urma analizei proprii sau la solicitarea Europol, propun autoritatilor celorlalte state participante ca in componenta echipelor respective sa fie inclus si personal Europol, in masura in care obiectul anchetelor priveste infractiuni de competenta Europol.
(2) Autoritatile judiciare prevazute la alin. (1) transmit Europol solicitarea de participare in cadrul echipelor comune de ancheta, prin intermediul Unitatii Nationale Europol, numai dupa obtinerea acordului autoritatilor celorlalte state participante.
(3) Modalitatile adminsitrative de participare a personalului Europol in cadrul echipelor comune de ancheta care functioneaza pe teritoriul Romaniei se stabilesc potrivit dispozitiilor Art. 6 din Decizia Europol.
(4) Personalul Europol participa in cadrul echipelor comune de ancheta care functioneaza pe teritoriul Romaniei in calitate de membri detasati.
(5) La solicitarea Europol, autoritatile publice romane isi exprima acordul cu privire la includerea informatiilor furnizate de acestea echipei comune de ancheta intr-un sistem de prelucrare a informatiilor de la nivelul Europol.
(6) Prejudiciul cauzat de personalul Europol pe timpul participarii in cadrul echipelor comune de ancheta care functioneaza pe teritoriul Romaniei se repara in aceleasi conditii ca si prejudiciul cauzat de mebrii romani ai echipei comune de ancheta .
(7) Autoritatile publice romane, dupa informarea Unitatii Nationale Europol, solicita Europol rambursarea integrala a contravalorii sumelor de bani platite de catre acestea victimelor sau persoanelor indreptatite sa le primeasca in numele acestora pentru repararea prejudiciului prevazut la alin. (6), cu exceptia cazului in care prin dispozitii convenite intre statul roman si Europol se stabileste altfel.
(8) Litigiile cu privire la solicitarile prevazute la alin. (7) se solutioneaza in cadrul Consiliului de Administratie al Europol, potrivit dispozitiilor Art. 54 alin. (2) ultima teza din Decizia Europol.

Sectiunea 2 - Initierea de anchete penale


Art. 4
(1) Autoritatile romane competente analizeaza cu prioritate solicitarile Europol privind initierea, derularea si coordonarea de anchete penale si raspund la acestea, mentionand daca anchetele solicitate vor fi initiate sau nu.
(2) In cazul in care autoritatile romane competente decid sa nu dea curs unei solicitari a Europol, in cuprinsul raspunsului se mentioneaza si motivele care au stat la baza acestei decizii, cu exceptia cazurilor in care aceste motive nu pot fi divulgate potrivit Art. 7 alin. (3) din Decizia Europol.

Afişează Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Europol    Oficiul European de Politie    Legea 55/2012    Cooperare internationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Competenta Tribunalului Functiei Publice
Sursa: EuroAvocatura.ro