Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect de directiva europeana vizand respectarea prezumtiei de nevinovatie, inclusiv in comunicarile autoritatilor publice catre mass media

Proiect de directiva europeana vizand respectarea prezumtiei de nevinovatie, inclusiv in comunicarile autoritatilor publice catre mass media

  Publicat: 04 Dec 2015       832 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
La data de 10 noiembrie 2015, Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European a aprobat un acord al negociatorilor Parlamentului si ai Consiliului privind noi norme europene pentru a se asigura ca dreptul de a fi prezumat nevinovat pana la proba contrara in cadrul procedurilor penale este respectat in intreaga Uniune Europeana.

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Puterile publice existente in stat.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
1. Solutia la care partenerii de negocieri ajung prin acordarea de concesii reciproce in scopul deblocarii tratativelor si a facilitarii perfectarii contractului.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Reprezinta nepedepsirea faptuitorului datorita unor cauze prevazute de lege, precum: denuntarea infractorului, gradul de rudenie in caz de tainuire si de favorizare a infractorului etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Puterile publice existente in stat.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, Ón forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Puterile publice existente in stat.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Puterile publice existente in stat.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Acest acord, s-a concretizat intr-untext final de compromisprivind propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si ale dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale.


Textul, care urmeaza sa fie supus aprobarii Parlamentului European intr-o viitoare sesiune plenara, dupa parcurgerea procedurilor de adoptare a directivelor, contine mai multe amendamente referitoare la modul in care va trebui respectata prezumtia de nevinovatie, atat in declaratiile publice ale autoritatilor cu privire la persoane aflate in diferite proceduri penale, cat si cu privire la prezentarea in mass media a acestora.


Potrivit propunerii de directiva, statele membre vor fi obligate sa ia masuri pentru a se asigura ca autoritatile publice nu se refera la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate "inainte ca vinovatia acestor persoane sa fie dovedita conform legii".


Autoritatile nationale vor trebui sa se abtina de la prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate ca fiind vinovate, in instanta sau in public, "prin utilizarea de masuri de constrangere fizica", cum ar fi catuse, boxe, lanturi, cu exceptia cazurilor in care asemenea masuri sunt necesare din ratiuni de securitate .


Conformtextului final de compromis al propunerii de directivaprivind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si ale dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, rezultat , publicat pe site-ul Consiliului Uniunii la 29 octombrie 2011, "Prezumtia de nevinovatie este incalcata dacadeclaratiile publice, date de catre autoritatile publice, sau deciziile judiciare, altele decat cele privind stabilirea vinovatiei, se refera la persoana suspectata sau acuzata ca fiind vinovata, fara ca vinovatia acestor persoane sa fi fost in prealabil dovedita in conformitate cu legea . Astfel de declaratii si decizii judiciare nu ar trebui sa reflecte o opinie potrivit careia persoana este vinovata...."(pct.13)


Fata de proiectul initial, noul text extinde aria autoritatilor publice obligate sa se abtina de la declaratii ce prezuma vinovatia. Sintagma "declaratii publice facute de catre autoritatile publice" trebuie inteleasa ca fiind orice afirmatie care se refera la o infractiune si care provine fie de la o autoritate implicata in procesul penal cu privire la aceasta infractiune (cum ar fi autoritatile judiciare, de politie si alte autoritati competente in aplicarea legii) sau de la o alta autoritate publica (cum ar fi ministri si alti functionari publici), intelegandu-se ca acest lucru nu aduce atingere legislatiei nationale in ceea ce priveste imunitatea. (pct. 13a)


De asemenea, in noul text se precizeaza ca obligatia de a nu se referi la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate nu ar trebui sa impiedice autoritatile publice de la difuzarea publica de informatii privind proceduri penale, atunci cand acest lucru este strict necesar, din motive legate de urmarirea penala (cum ar fi prezentarea materialulului video, pentru ca publicul sa ajute la identificarea pretinsului autor al infractiunii) sau pentru interesul public (de exemplu, atunci cand, din motive de siguranta, sunt furnizate informatii pentru a locuitorii unei zone afectate de o de o presupusa infractiune contra mediului sau atunci cand organele de urmarire penala sau alta autoritate competenta furnizeaza informatii obiective cu privire la procedura penala, in scopul de a preveni perturbarea ordinii publice). Utilizarea unor astfel de motive ar trebui sa se limiteze la situatiile in care acest lucru este rezonabil si proportional, luand in considerare toate interesele. In orice caz, modul si contextul in care este difuzata informatia nu trebuie sa creeze impresia ca persoana este vinovata inainte ca vinovatia acesteia sa fi fost dovedita in conformitate cu legea . (pct. 13b)


Dupa punctul 13 b al propunerii de directiva s-a introdus un text nou (13b2), conform caruia statele membre ar trebui sa ia masuri adecvate pentru a asigura ca, atunci cand furnizeaza informatii catre mass-media, autoritatile publice nu se refera la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate inainte ca vinovatia acestor persoane sa fi fost dovedita conform legii. In acest scop, statele membre ar trebui sa informeze autoritatile publice cu privire la importanta de a avea in vedere respectarea prezumtiei de nevinovatie atunci cand furnizeaza sau divulga informatii catre mass-media. Acest lucru nu ar trebui sa aduca atingere legislatiei nationale privind protectia libertatii presei si a altor mijloace media.


Se precizeaza ca autoritatile competente ar trebui sa se abtina de la prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate ca fiind vinovate, in instanta sau in public, prin utilizarea unor masuri de constrangere fizica, cum ar fi catusele, cutii de sticla, boxe, lanturi, cu exceptia cazului in utilizarea unor astfel de masuri este necesara din motive specifice cazului, precum cele legate de securitate, inclusiv pentru a preveni persoanele suspectate sau acuzate de a-si face rau sau a-i vatama pe altii ori de a preveni distrugerile ori contactul cu alte persoane, cum ar fi martori sau victime. Totodata, in cazul in care este practic posibil, autoritatile competente ar trebui sa se abtina de la prezentarea persoanelor suspectate sau acuzate in instanta sau in public in timp ce poarta uniforme de inchisoare, pentru a se evita impresia ca aceste persoane sunt vinovate (pct. 13c si 13d).


De remarcat ca in forma finala a propunerii de directiva s-a renuntat la dispozitiile conform carora statele membre ar trebui sa ia masurile necesare de protectie impotriva declaratiilor publice de vinovatie, anterioare condamnarii, prin punerea in aplicare a unor reglementari adecvate privind sfidarea curtii cu scopul de a se asigura ca jurnalistii si mass-media nu pot aduce atingere procedurilor si ar trebui sa promoveze adoptarea de coduri de practica etica in cooperarea cu mass-media. In plus, statele membre ar trebui sa desfasoare anchete independente cu privire la orice scurgeri de informatii din cadrul procedurilor penale catre public. (forma initiala a pct. 13c)


Desi nu se mentioneaza nicaieri - indocumentele de proceduraale acestei propuneri de directiva, publicate de Parlamentul European - care este ratiunea renuntarii la dispozitia aratata mai sus, este foarte probabil ca aceasta sa fi fost asigurarea garantiilor libertatii de exprimare, printre care si protectia surselor de informatii, precum si tendinta legislatiei europene de a scoate din sfera penala abaterile de presa.


Proiectul privind noua directiva trebuie sa fie aprobat de catre plenul Parlamentului European, la o viitoare sesiune plenara. Odata ce directiva va fi fost aprobata in mod oficial de catre atat Parlamentul UE, cat si Consiliu, statele membre vor avea doi ani de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a transpune directive in legislatia nationala.Citeşte mai multe despre:    Parlamentul European    Consiliul U.E.    prezumtia de nevinovatie    proba contrara    Uniunea Europeana    proiect de directiva europeanaComentează: Proiect de directiva europeana vizand respectarea prezumtiei de nevinovatie, inclusiv in comunicarile autoritatilor publice catre mass media
Alte titluri

Presedintele Romaniei va participa la reuniunea informala a Consiliului European
24 May 2019 | 43

Actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 23 mai 2019
23 May 2019 | 61

Mai 2019: Aniversare 1 an de GDPR
18 May 2019 | 102

Actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 14 mai 2019
15 May 2019 | 102

Liderii Uniunii Europene au adoptat Declaratia de la Sibiu - vezi continutul acesteia!
09 May 2019 | 75

CJUE aplica noi norme privind admiterea in principiu a recursurilor in cauzele care au beneficiat deja de o dubla examinare
02 May 2019 | 160Articole Juridice

Dreptul la viata privata pe retelele de socializare, intre victima si iresponsabil
Sursa: Irina Maria Diculescu

TUE: Comisia nu poate refuza accesul la memoriile statelor membre in cadrul unei proceduri in fata CJUE
Sursa: Euroavocatura.ro

Ordonanta de declinare de competenta a organului de urmarire penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Integrarea amprentelor digitale in pasapoarte este legala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 143/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea OUG 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 146/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea privind alegerea Presedintelui Romaniei, Legea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si din din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

In cadrul luptei impotriva contrabandei de tigari, Comunitatea Europeana, reprezentata de Comisie, a introdus, in noiembrie 2000, o actiune civila in
Pronuntaţă de: Cazul: Philip Morris International e.a. c. Comisia Europeana, 15 ianuarie 2003

In cadrul luptei impotriva contrabandei de tigari, Comunitatea Europeana, reprezentata de Comisie, a introdus, in noiembrie 2000, o actiune civila in
Pronuntaţă de: Cazul: Philip Morris International e.a. c. Comisia Europeana, 15 ianuarie 2003