Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » M.Muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

M.Muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

  Publicat: 09 Feb 2019       2023 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 100 din 08.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Prin Ordinul nr. 82/2019 Ministerul muncii a aprobat standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, dupa cum urmeaza:


a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati, centru pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, centru de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile urmatoarelor categorii de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare: centre de ingrijire si asistenta, cod 8790 CR-D-I, centre de recuperare si reabilitare, cod 8790 CR-D-II, si centre de pregatire pentru o viata independenta, cod 8790 CR-D-IV;


b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinta protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8790 CR-D-VII, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin;


c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilitati sau centru de criza pentru persoane adulte cu dizabilitati, prevazute in anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI;


d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8810ID-II, prevazute in anexa nr. 4 la prezentul ordin;


e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciul "Echipa mobila pentru persoane adulte cu dizabilitati", prevazute in anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8810ID-III;


f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8899 CZ-D-I si centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod 8899 CZ-D-II, prevazute in anexa nr. 6 la prezentul ordin;


g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii de asistenta si suport pentru persoanele adulte cu dizabilitati, cod 8899 SC-D-I, prevazute in anexa nr. 7 la prezentul ordin .


(1) Standardele specifice minime de calitate obligatorii prevazute mai sus cuprind doua sectiuni.


(2) Sectiunea nr. 1 - standardul minim de calitate este structurata dupa cum urmeaza:


a) module: denumire si numerotare cu cifre romane;


b) standarde: definire, rezultat si numerotare cu cifre arabe;


c) cerinte minime ale fiecarui standard: enunt, detaliere si numerotare cu cifre arabe;


d) indicatori de monitorizare (Im): modalitati de evidentiere a respectarii standardului;


e) indicatori de control (Ic).


Sectiunea a 2-a cuprinde clarificari privind modalitatea de completare a fisei de autoevaluare - formular standard in care se inscriu de catre solicitantul licentei de functionare datele si punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de indeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.


Evaluarea in vederea acordarii licentei serviciului social se realizeaza pe baza punctajului prevazut in sectiunea a 2-a a fiecareia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative si a vizitelor de evaluare in teren realizate de inspectorii sociali.


Furnizorii publici si privati de servicii sociale au obligatia de a respecta in integralitate standardele specifice minime de calitate obligatorii atat in vederea primirii licentei de functionare, cat si ulterior acordarii acesteia, pentru intreaga perioada de functionare a serviciilor sociale.


Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licentiate, furnizorilor de servicii sociale publici si privati le revine obligatia monitorizarii respectarii standardelor minime de calitate .


Verificarea respectarii standardelor specifice minime de calitate obligatorii in baza carora au obtinut licenta de functionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.


Verificarea conformitatii si respectarii normelor de igiena si sanatate publica, a normelor privind securitatea la incendiu, precum si a altor conditii/cerinte/norme pentru care au fost emise autorizatii administrative prealabile de functionare se realizeaza de personalul de specialitate desemnat de institutiile care au emis autorizatiile de functionare respective, dupa caz: din domeniul sanatatii publice, al pazei contra incendiilor, al sanatatii si securitatii in munca etc.


In realizarea vizitelor de evaluare in teren, inspectorii sociali au in vedere ansamblul de conditii si criterii aferente fiecarui standard, fara a se limita la indicatorii prevazuti in fisa de autoevaluare, iar in situatia in care apreciaza incalcari ale unor cerinte care, potrivit legii, intra in competenta institutiilor mentionate la alin. (2), in functie de gravitatea constatarilor procedeaza dupa cum urmeaza:


a) sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;


b) recomanda neacordarea/suspendarea licentei de functionare si sesizeaza institutia/institutiile responsabila/responsabile;Citeşte mai multe despre:    Hadicap    servicii sociale    servicii sociale cu cazare    fisa de autoevaluare    Ordinul 82/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

HG nr. 426/2020, privind actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
06 Jun 2020 | 1237

Impactul starii de urgenta in Domeniul muncii si protectiei sociale
16 Mar 2020 | 1003

Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a fost simplificata, iar nomenclatorul serviciilor sociale a fost completat
03 Jul 2019 | 527

Guvernul interzice institutionalizarea copiilor in centrele de tip vechi, de la 1 ianuarie 2020
12 Jun 2019 | 503

Proiect de lege: 60000 de euro pentru achizitionarea unei locuinte pentru persoanele cu handicap
07 Jun 2019 | 1206

Guvernul a aprobat suplimentarea cu 23.307.000 de lei a bugetului alocat Programului de Interes National (PIN)
25 May 2019 | 313Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Raspundere civila delictuala. Plata suma reprezentand contravaloarea prestarilor serviciilor sociale
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 47 din data 27.01.2010