Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020

  Publicat: 26 Mar 2020       972 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

I.MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI
1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind acordarea sporului pentru conditii de munca deosebit de periculoase pentru personalul din autoritatile si institutiile implicate in prevenirea, limitarea si tratarea COVID-19 si reglementarea finantarii influentelor financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul nemedical


2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii


3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, prelungirea si prorogarea unor termene, si pentru reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei


4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV 2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala


5. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta


II.PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii si a pregatirii pentru situatii critice de urgenta) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 10 iulie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/LG.pdf


2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea in domeniul situatiilor de urgenta, semnat la 29 martie 2019, la Bucuresti
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/LG-1.pdf


III.PROIECTE DE HOTARARI
1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-30.pdf


2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1294/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-1.pdf


3. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unui imobil-cladire in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii prin Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-31.pdf


4. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.053/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-32.pdf


5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din Hotararea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ``Mediu Term Notes``
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-33.pdf


6. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar, pentru immobile aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-2.pdf


7. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timisoara
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-3.pdf


8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii ``Cresterea securitatii si sigurantei traficului de pasageri pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta``
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-34.pdf


9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal de frontiera pe Aeroportul Tuzla si pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.445/2002
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-2.pdf


10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ``Autoritatea Aeronautica Civila Romana``, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-35.pdf


11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale `` Administratia Porturilor Dunarii Fluviale``-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-36.pdf


12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R."- S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-37.pdf


13.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ``CFR``-S.A-Sucursala Regionala CF Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-38.pdf


14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Galati, Arges, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Dolj, Ilfov, Mures, Salaj, Sibiu, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-39.pdf


15.PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unui bun in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, institutie publica in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-40.pdf


16.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Complexului Muzeal Judetean Neamt si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-41.pdf


17.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA-2.pdf


18.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru prelungirea unor licente de utilizare a frecventelor radio si a conditiilor de efectuare a platii
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-42.pdf


IV.MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul masurilor necesare indeplinirii conditiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-3.pdf


2. MEMORANDUM cu tema: Sustinerea unitara a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificatiilor tehnice prin referire la standarde in cadrul procedurilor de achizitie publica ale contractelor finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-4.pdf


V.NOTE
1. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucuresti in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-8.pdf


VI.PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-410_2017-mod-si-compl-art.-13-din-Legea-52_2011-zilieri.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv-Bp-411_2019-Plx-636_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-Protec%C5%A3iei-Mediului-br.-137_1995-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-420_2019-compl-art.-32-din-OG-nr-2_2001-1-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-520_2019-modif-art.-36-indice-1-din-L-350_2001-amenjarea-teritoriului-si-urbanismul-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-521_2019-compl-Legii-448_2006-persoane-cu-handicap.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-549_2019-completarea-Legii-nr.-50_1991-%C5%9Fi-pt-compl-art.-47-ind-1-din-Legea-350_2001-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-plx-660_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-1_2011-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp.-330_2018_Vasile-Lucaciu-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/PDV_Bp_402_2017-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp_404_2019_TVA-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-334_2019_Legea-1_2011-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-659_2019_OUG-93_2012-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_615_2019-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_616_2019-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_671_2019_educatie-2.pdf


https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_672_2019_educatie-2.pdf


2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 78 initiative legislative parlamentare aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-.pdf


3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 87 de initiative legislative parlamentare aflate in dezbaterea Camerei Deputatilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-2-1.pdf


Nota:Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.Citeşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Formularul 230 pe 2023 editabil si PDF
26 Dec 2022 | 42884

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 11076

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 1181

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1351

MCP Cabinet avocati recruteaza avocat stagiar/definitiv
07 Feb 2022 | 1905

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 1719Articole Juridice

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020