Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » M. Muncii a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. Vezi textul proiectului

M. Muncii a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. Vezi textul proiectului

  Publicat: 26 Jan 2010       4492 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Simplificarea legislatiei inseamna eliminarea legilor inutile prin aplicarea riguroasa a principiilor necesitatii si proportionalitatii. Simplificarea implica in primul rand reformularea legislatiei si consolidarea formala sau informala a acesteia.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.

MMFPS explica necesitatea adoptarii acestui proiect de lege care are menirea de a imbunatati sustenabilitatea financiara a sistemului de pensii, mentinerea standardelor de viata ale pensionarilor in plata, tratamentul corect pentru viitorii pensionari, reducerea pensionarilor anticipate si inasprirea criteriilor de acordare a pensiei de invaliditate, simplificarea legislatiei referitoare la pensiile publice si cresterea varstelor de pensionare.


In anul 2009, cheltuielile totale anuale pentru pensii in Romania au fost de circa 39 miliarde lei, constituind cea mai mare categorie de cheltuieli bugetare, ponderea acestora in Produsul Intern Brut fiind de 8%, cu tendinta de crestere.

De asemenea, bugetul asigurarilor sociale de stat inregistreaza, inca din anul 2006 deficite anuale, in anul 2009 ajungand la cel mai mare deficit, cu o valoare de cca. 1,5 miliarde EURO.Schimbari preconizate

Prezenta lege urmeaza sa reglementeze sistemul unitar de pensii publice care va functiona pe baza principiilor mentionate mai sus si va include o serie de masuri de reformare :


a Cresterea si egalizarea varstelor standard de pensionare pentru barbati si femei.


Legea prevede continuarea cresterii varstelor de pensionare pana in 2014 la 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, asa cum a fost stabilita in baza legislatiei in vigoare. La finalizarea acestei etape, se continua cu cresterea, din anul 2015, a varstei de pensionare numai pentru femei de la 60 de ani, pana la 65 de ani, pana in 2030, cresterea se realizeaza gradual. In 2030, atat barbati cat si femeile vor iesi la pensie la aceeasi varsta standard - 65 de ani.


De asemenea, legea prevede o cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta pentru femei, de la 27 ani si 6 luni in ianuarie 2010, la 30 de ani in 2015 si la 35 de ani in 2030. Pentru barbati, cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, va fi de la 32 ani si 6 luni in ianuarie 2010, la 35 de ani in 2015.


Stagiul minim de cotizare necesar pentru obtinerea unei pensii din sistemul unitar de pensii publice va create gradual de la 12 ani si 6 luni in ianuarie 2010,la 15 ani in 2015, atat pentru femei cat si pentru barbati.


a Cresterea varstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.


In prezent cadrele militare si functionarii publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se pensioneaza la varsta de 55 de ani, atat femeile cat si barbatii. Noua lege prevede cresterea, din anul 2011, a varstei de pensionare a categoriilor profesionale mentionate mai sus, atat pentru femei cat si pentru barbati, de la 55 de ani, pana la 60 de ani, pana in 2030. Cresterea se realizeaza gradual.


De asemenea, prezenta lege prevede cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, atat pentru femei, cat si pentru barbati de la 25 ani la 30 de ani in 2030, precum si cresterea graduala a stagiului minim de cotizare in specialitate, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, atat pentru femei cat si pentru barbati, de la 15 ani la 20 de ani in 2030.


a Reevaluarea varstelor standard de pensionare pentru persoanele ce vor fi integrate in sistemul unitar de pensii din magistratura, diplomatie, personal auxiliar din instante de judecata, functionari publici parlamentari.


De la intrarea in vigoare a sistemului unitar de pensii publice, persoanele care urmau sa iasa la pensie cu varste stabilite de legi speciale, vor beneficia de pensie la varstele de pensionare stabilite prin calendarul de crestere a varstelor de pensionare pentru barbati si femei, care se va aplica asiguratilor din sistemul unitar de pensii publice, astfel:


> Magistratii, personalul auxiliar din instante, personal asimilat, de la 60 de ani in prezent, atat femei cat si barbati:


a Femei - 58 ani si 9 luni;


a Barbati - 63 ani si 9 luni;


> Functionari publici parlamentari, personal asimilat, de la 65 de ani in prezent atat femei cat si barbati:


a Femei - 58 ani si 9 luni;


a Barbati - 63 ani si 9 luni.


a Integrarea persoanelor apartinand sistemelor speciale de pensii in sistemul unitar de pensii publice


Vor fi integrate in sistemul unitar de pensii publice toate persoanele care activeaza in prezent in domenii in care se utilizeaza legi / prevederi speciale de pensionare. Integrarea urmareste stabilirea acelorasi obligatii si drepturi pentru cei toti asiguratii sistemului de pensii publice.


Obligatiile stabilite prin prezenta lege se refera la plata contributiei de asigurari sociale, atat de angajator cat si de angajat. Conform cotelor actuale de contributii de asigurari sociale, angajatorul ar va plati 20.8%, aplicat fondului de salarii brute iar angajatul 10.5% aplicat salariului brut lunar, conform legii. In cazul personalului din aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se transfera cei 5% ce se plateau la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor de stat si se adauga inca 5.5%. Majorarea cu 5.5% a contributiei, se realizeaza prin cresterea soldei/ salariului brut astfel incat castigul net sa nu fie afectat.


Stabilirea pensiilor se face prin inmultirea numarului mediu de puncte pe care persoana l-ar fi realizat pe toata durata de activitate, daca ar fi platit contributii de asigurari sociale, cu valoarea unui punct de pensie, stabilita prin lege (732,8 lei in ianuarie 2010).


a Procedura de stabilire a valorii punctului de pensie, si anume:


Valoarea punctului de pensie se stabileste prin lege.


Valoarea punctului de pensie de la intrarea in vigoare a prezentei legi si pana in anul 2020, se va majora anual cu 100% rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.


In situatia in care unul dintre acesti indicatori, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.


In situatia in care acesti indicatori au valori negative se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie .


Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5 % in fiecare an.


Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei realizata pe anul precedent .


Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu 1 ianuarie 2011, la punctajul mediu anual determinat, se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43.3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data .


Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie .


a Cresterea numarului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu cei care realizeaza venituri din profesii liberale, manageri, asociatii familiale


Principiul obligativitatii si principiul contributivitatii la sistemul unitar de pensii publice va asigura ca toate persoanele care obtin venituri profesionale sa plateasca contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat . Persoanele mentionate mai sus fac parte din categoria liberilor profesionisti, a managerilor, a membrilor asociatiilor familiale, etc. Desi in prezent exista cca. 400.000 persoane cu venituri din profesii liberale, care platesc impozite la bugetul de stat (date de la Agentiei Nationale de Administrare Fiscala), doar 100.000 de persoane, platesc conform legii contributii pentru pensii.


Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si persoanele care nu se regasesc in cadrul celor mentionati de prezenta lege .


In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii si persoanele care realizeaza exclusiv din drepturi de autor, conventii civile sau contracte de colaborare, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 4 salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat .


Aceste persoane se asigura in baza venitului stabilit prin declaratia lunara de asigurare.


Plata contributiei de asigurari sociale datorate de acesti asiguratii se face lunar, in cota prevazuta de lege, in limita unui plafon minim reprezentat de valoarea coeficientului de ierarhizare 1, utilizat in Legea salarizarii unice si un plafon maxim care nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a cinci salarii medii brute

a Descurajarea numarului de pensionari anticipate partiale


Conform datelor Casei Nationale de Pensii (CNPAS), numarul de pensii anticipate partiale aflate in plata este de 115.000, tendinta fiind de crestere. Noua lege prevede inasprirea conditiilor de acordare a acestui tip de pensie, crescand penalizarea acordata la 0,75% pentru fiecare luna de pensionare anticipata fata de varsta standard de pensionare.


Anticiparea nu poate sa depaseasca 60 de luni (5 ani) fata de varsta standard de pensionare, iar penalizarea maxima devine 45% fata de 30% in prezent.


In perioada de anticipare, persoana nu poate cumula pensia anticipata partiala cu un venit salarial (cu exceptia asociatului unic, asociati comanditari sau actionari). La implinirea varstei standard de pensionare, penalizarea se ridica.


a Descurajarea pensionarilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical.


Documentarul medical completat de medicul curant (specialist pentru boala principal invalidanta) va fi inlocuit cu raportul medical de evaluare completat de medicul asigurarilor sociale. De asemenea, se prevad reglementari suplimentare, cu termene si mai ales cu penalizari, la procedura de expertizare medicala.


In acest mod se asigura cresterea responsabilitatii medicului asigurarilor sociale. In sprijinul acestuia, legea prevede posibilitatea incheierii de conventii intre casele de pensii si spitale, laboratoare, clinici, etc. pentru reverificarea dosarelor medicale la care exista suspiciuni.


De asemenea, legea prevede ca acordarea gradului III de invaliditate in cazul persoanelor cu boli obisnuite sau accidente nelegate de munca, sa se faca numai dupa implinirea varstei de 45 de ani. Celelalte persoane din aceasta categorie pot beneficia de recalificare si reinsertie profesionala.


a Finantarea indemnizatiei de insotitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I din bugetul de stat .


Indemnizatia de insotitor care se acorda pensionarilor de invaliditate gradul I nu reprezinta o prestatie de asigurari sociale de natura contributiva, ci una de asistenta sociala. Ea reprezinta un venit salarial acordat persoanei insarcinate sa ingrijeasca un invalid de gradul I, fiind o indemnizatie identica cu cea care se plateste de la bugetul de stat in cazul persoanelor cu handicap de gradul I.


Legea prevede ca finantarea acestei indemnizatii de insotitor sa se faca de la bugetul de stat si nu de la bugetul de asigurari sociale de stat, urmand ca plata acestei prestatii sa se faca in continuare, prin casele de pensii.Textul integral al Proiectului AICI
Citeşte mai multe despre:    Legea privind sistemul unitar de pensii publice    Pensionare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 1418

INTERVIU | Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
06 May 2021 | 1441

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 1579

Salariatii din industria de armament vor beneficia de recunoasterea conditiilor speciale de munca si de flexibilizarea varstei de pensionare
02 Jul 2020 | 1037

Judecatori eliberati din functie la data de 16 iunie 2020
17 Jun 2020 | 985

Judecatori eliberati din functie la data de 02 martie 2020
03 Mar 2020 | 794Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017