Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 februarie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 februarie 2010

  Publicat: 25 Feb 2010       2947 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 25 februarie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.

Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 113 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 126 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea regimului juridic al unui teren, in vederea realizarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie a€žVasile Lascara€œ Campina, a unui program pentru construirea de locuinte
Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 127 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 128 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 129 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitatii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 0130 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 2335 din 09 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea specializarilor de nivel universitar care confera dreptul absolventilor liceelor pedagogice de a ocupa functiile didactice de profesor in invatamantul prescolar si profesor in invatamantul primar
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1666 din 15 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1667 din 15 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si b), art. 3 lit. a)-z), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 24 si art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1678 din 15 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila si ale art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1705 din 17 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civilaMonitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 86 din 26 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. - din 25 Februarie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport de venituri si cheltuieli al Partidului National Liberal privind alegerile partiale, deputati, colegiul 1, sector 1
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. - din 25 Februarie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport de venituri si cheltuieli al Partidului Democrat Liberal privind alegerile partiale, deputati, colegiul 1, sector 1
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 148 din 18 Februarie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 7.1/IX din 29 Septembrie 2009
Emitent: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Hotarare privind modificarea Ghidului de achizitii pentru proiectele finantate de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in cadrul Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune sociala, aprobat prin Hotararea Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala nr. 3/VIII/2007
Monitorul Oficial nr. 0129 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1/XI din 17 Decembrie 2009
Emitent: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Hotarare privind modificarea Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune sociala, finantat de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei, aprobat prin Hotararea Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala nr. 2/II/2007
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 1676 din 15 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282^1 alin. 1, art. 317 alin. 1, art. 318 alin. 1, art. 319 alin. 1, art. 377 alin. 2 si art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 28 din 12 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 45 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 3 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 62 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civilaMonitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 76 din 21 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 77 din 21 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 si art. 94 din Codul familiei
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 78 din 26 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 81 din 26 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 137 din 23 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 27/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni si a Hotararii Guvernului nr. 1.431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 41 din 19 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 5 din 23 Februarie 2010
Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 25 Februarie 2010
Actul nr. 3 din 23 Februarie 2010
Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilorCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1517

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3634

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2499

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2129

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2819

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7954