din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1132 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010

  Publicat: 23 Dec 2010       2865 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 23 decembrie 2010

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Simplificarea legislatiei inseamna eliminarea legilor inutile prin aplicarea riguroasa a principiilor necesitatii si proportionalitatii. Simplificarea implica in primul rand reformularea legislatiei si consolidarea formala sau informala a acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresia Bruxelles I se utilizeaza adesea pentru a se face referire la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Titu Maiorescu (numele sau complet era Titu Liviu Maiorescu) s-a nascut la Craiova, la 15 februarie 1840. Mama lui Titu Maiorescu, n. Maria Popazu, este sora carturarului episcop al Caransebesului, Ioan Popazu.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Comune, orase, municipii si judete.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.

Monitorul Oficial nr. 0865 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1095 din 10 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptata la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
Monitorul Oficial nr. 0865 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 215 din 11 Noiembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptata la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
Monitorul Oficial nr. 0865 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. - din 26 Iunie 1999
Emitent: -
Protocol de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1256 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1287 din 15 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii - Directia de Sanatate Publica a Judetului Dambovita, precum si trecerea acestui imobil in domeniul public al orasului Titu si in administrarea Consiliului Local al Orasului Titu
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1288 din 15 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acestora
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1290 din 15 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ``Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520``, judetul Cluj
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1196 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea unor decoratii
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1394 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1610 din 15 Decembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2009, in ansamblul sauMonitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 2859 din 20 Decembrie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 261 din 02 Decembrie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie
Monitorul Oficial nr. 0863 din 23 Decembrie 2010
Actul nr. 1228 din 13 Decembrie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontieraCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4702

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4835

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4454

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3725

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 3148

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3820Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro