Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » AMR: Considerente privind obligativitatea pensiei speciale a magistratului

AMR: Considerente privind obligativitatea pensiei speciale a magistratului

  Publicat: 11 Mar 2010       1981 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


1. Functiile juridice si sociale ale pensiei speciale a magistratilor, parte a sistemului ocupational consacrat comunitar.

Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Indicatorul se calculeaza dupa formula , unde r reprezinta rentabilitatea zilnica a activului considerat (in procente),
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Pensia de serviciu a magistratului se circumscrie notiunii de cariera profesionala, careia ii asigura stabilitatea si are atat menirea de a compensa partial inconvenientele ce rezulta din rigoarea statului special caruia trebuie sa i se supuna magistratul, cat si de a asigura independenta puterii judecatoresti, imperativ de esenta al statului de drept .


Functia compensatorie.


Magistratului ii sunt interzise ori ingradite in exercitiul lor, drepturi generale, consacrate de Constitutia Romaniei.


- Drepturi exclusiv politice [dreptul de a fi alesi in Camera Deputatilor, Senat, in functia de Presedinte al Romaniei ori in organele administratiei publice locale (art.37 al.2 din Constitutie), dreptul de a fi ales in Parlamentul European (art.38 din Constitutie)].


- Drepturi social-economice[dreptul la negocieri colective in materie de munca (art.41 alin.5 din Constitutie), dreptul la greva (art.43 din Constitutie), libertatea economica (art.45 din Constitutie), cu interdictii exprese statuate prin legislatia speciala: interdictia calitatii de asociat sau membru in organele de conducere, administrare sau control la societatile civile, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale ori autonome (art.8 alin.1 lit.c din Legea nr.303/2004), interzicerea calitatii de avocat, consilier juridic, mediator, negociator (art.9 alin.2 din Legea nr.303/2004), interzicerea desfasurarii de activitatii de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura ori de a da consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase (art.9 alin.2 din Legea nr.303/2004), interzicerea dreptului de a avea calitatea de membru al unui grup de interese economice (art.8 alin.1 lit.d din Legea nr.303/2004)].


- Drepturi social-politice [interzicerea libertatii de exprimare ori de manifestare in orice mod a convingerilor politice (art.9 alin.2 din Legea nr.303/2004), interzicerea oricarei opinii cu privire la procesele aflate in curs de desfasurare (art.1 din Legea nr.303/2004), interzicerea dreptului de asociere in partide politice ori sindicate (art.9 alin.1 din Legea nr.303/2004)].


Functia asigurativa de independenta.


Independenta financiara este structural inclusa in independenta puterii judecatoresti asigurarea unei justitii independente reprezentand prima datorie nationala si internationala a statului suveran.


Astfel, in art.11 din a€˛Principiile fundamentale privind independenta magistratilora€¯ adoptate de Adunarea generala a O.N.U. prin Rezolutiile 40/32 din 29 noiembrie 1985 si 40/146 din 13 decembrie 1985 se prevede ca durata mandatului judecatorilor, independenta acestora, siguranta lor, remuneratia corespunzatoare, conditiile de munca, pensiile si varsta de pensionare sunt in mod adecvat garantate prin lege, prin urmare, toate acestea configureaza conditia juridica a magistratului.


Acelasi deziderat este inserat si in Recomandarea R 94/12 din 1994 a Comitetului ministrilor cu privire la independenta, eficacitatea si rolul judecatorilor, recomandarea 2000/19 a Consiliului Europei, Carta europeana privind statului judecatorilor din 1998, documente internationale obligatorii pentru Romania care stabilesc ca nivelul pensiei trebuie sa reflecte demnitatea profesiei de magistrat si responsabilitatile care le implica, nivelul pensiei magistratului trebuind sa fie cat mai aproape posibil de cel al ultimei remuneratii primite, iar cuantumul ei permanent actualizat in raport de indicele de inflatie.


2. Incalcarea legislatiei comunitare.
Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii contravine legislatiei comunitare privind structurarea sistemelor de securitate sociala in trei piloni, prin integrarea nepermisa in pilonul 1 (care acopera doar schemele de baza, generale guvernate de Directiva 79/7/EEC) a sistemului ocupational din care fac parte magistratii, guvernat de Directiva 86/378/EEC amendata prin Directiva 96/97/EEC (adoptata in considerarea jurisprudentei CJCE) si de art.141 din Tratat, care reprezinta pilonul 2.


Prin urmare, nu poate exista identitate intre sistemele de securitate sociala supuse unor reglementari comunitare diferite, tocmai datorita obiectului de reglementare distinct pentru fiecare dintre ele.


Astfel, in timp ce sistemele din pilonul 1 se caracterizeaza prin natura lor legala, obligatorie si universala, pilonul 2 in care sunt integrati si magistratii, corespunde altor trasaturi juridice care vizeaza legatura directa cu perioada de serviciu, calcularea ei prin raportare la ultimul salariu si aplicabilitatea lor unor categorii particulare de lucratori.


De aceea, fiecare dintre piloni au o existenta distincta care exclude identificarea ori compararea lor, fiecare dintre ele apartinand unor entitati juridice diferite, acoperind riscuri diferite.


Romania nu poate fi straina de aplicarea acestui sistem, deoarece i s-a acordat consiliere juridica, la Bruxelles la 31 ianuarie 2007 in privinta incadrarii sistemelor speciale de asigurari sociale si/sau de pensii in a€˛sisteme de securitate sociala legate de profesiea€¯ asa cum sunt definite in Directiva 86/378/EEC modificata prin Directiva 96/97/EEC, adica prin pilonul 2.
3. Incalcarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Dreptul la pensia de serviciu constituie un drept patrimonial (cauza Gaygusuz contra Austriei din 1996).


Incalcarea dreptului la o pensie speciala constituie o privare de proprietate in sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului (cauza Buchen contra Cehiei 2006) si o discriminare in sensul art.14 din Conventie (cauza Gaygusuz contra Austriei din 1996).


Tot astfel, reducerea pensiei poate fi considerata ca afectand dreptul de proprietate, avand semnificatia juridica a unei exproprieri (cauza Muller contra Austriei din 1972).In loc de concluzii.


Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii nu poate fara a incalca legislatia romana si internationala sa inlature pensia speciala a magistratilor.


A proceda altfel, inseamna a submina legitimitatea puterii judecatoresti care provine din statutul sau, in care pensia de serviciu este inclusa.


Tot astfel, inseamna a nega internationalizarea jurisdictiilor si implicit a conditiei juridice a magistratului, elemente care obliga la respectarea obligatiilor internationale asumate.


In nici un caz, nici un stat nu si-a lasat magistratii in afara unei protectii juridice adecvate a statutului lor, iar Romania nu va putea face acest lucru, fara a purta stigmatul distructiei fundamentului statutului de drept si riscul unor sanctiuni internationale.


Protectia statutului magistratului reprezinta un deziderat al societatii europene contemporane de la care nici un stat nu se poate sustrage.Citeşte mai multe despre:    Pensia de serviciu    AMR    Magistrati    Judecatori

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ: interdictia magistratilor si personalului asimilat de a beneficia de pensie de serviciu si indemnizatie nu se aplica in cazul condamnarilor pentru infractiuni savarsite anterior intrarii in vigoare a Legii 118/2004
16 Oct 2019 | 1475

Senat: Actualizarea pensiilor de serviciu cf. Legii nr 7/2006 privind statutul functionatului public parlamentar
19 Feb 2019 | 1121

Auchan, Cora, Carrefour si furnizorii acestora amendati cu peste 18 mil de euro de Consiliul Concurentei
01 Feb 2019 | 1320

Activitatea CSM in perioada 1 iulie -31 august
24 Sep 2013 | 1799

AMR este surprinsa de rapiditatea solutionarii de CAB a litigiului lui Cristi Danilet
05 Jun 2013 | 1567

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov dezaproba actiunile AMR
09 Jan 2013 | 2125Articole Juridice

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Paradisurile fiscale sau “offshore”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reproducerea neautorizata a unei topografii protejate
Sursa: EuroAvocatura

Jurisprudenţă

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017