Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 aprilie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 aprilie 2010

  Publicat: 08 Apr 2010       1623 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 8 aprilie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
(Asset allocation) Metoda de impartire a portofoliului in actiuni, obligatiuni si instrumente financiare echivalente cu numerarul, inclusiv subcategoriile aferente.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Asset allocation) Metoda de impartire a portofoliului in actiuni, obligatiuni si instrumente financiare echivalente cu numerarul, inclusiv subcategoriile aferente.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 59 din 31 Martie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 403 din 29 Martie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 55 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 62 din 31 Martie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 406 din 29 Martie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 419 din 06 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea unor ordine
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 258 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unui imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 259 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 82 din 10 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 141 din 08 Aprilie 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Barac Lidia in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei
Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 199 din 18 Martie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Decizie pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal


Monitorul Oficial nr. 0222 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 2201 din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Economiei
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009, anexa nr. 2
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 233 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale a€žSanevit 2003a€ś - S.A. Arad, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 234 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 248 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 253 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul privat al municipiului Zalau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalau, judetul Salaj
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 255 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Monitorul Oficial nr. 0221 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 163 din 04 Martie 2010
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007
Monitorul Oficial nr. 0220 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 247 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 521/1997
Monitorul Oficial nr. 0220 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 260 din 31 Martie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritatii Feroviare Romane
Monitorul Oficial nr. 0220 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 265 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind plata contributiei Romaniei pentru coorganizarea seminarului oficial a€žNATOa€™s Partnerships and Beyonda€ś de la Oslo


Monitorul Oficial nr. 0220 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 261 din 31 Martie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Scolii Superioare de Aviatie Civila
Monitorul Oficial nr. 0220 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 262 din 31 Martie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritatii Rutiere Romane - ARR
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 46 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 50 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 132 din 25 Februarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 220 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si ale art. 2 lit. a) din aceasta
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 333 din 25 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 851 din 23 Martie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. - din 23 Martie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Norme de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 267 din 24 Martie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.


Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 266 din 24 Martie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 2196/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.196/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 1636/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.636/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 1637/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.637/C/2009, anexa 2
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 2856/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 1238/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.238/C/2009, anexa
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 2968/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.968/C/2009, anexa nr. 1 si 2
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 3133/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.133/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 3135/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.135/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 2936/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.936/C/2009, anexa nr. 2


Monitorul Oficial nr. 0219 din 08 Aprilie 2010
Actul nr. 3062/C din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.062/C/2009, anexa nr. 1Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1533

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3645

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2510

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2138

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2832

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7969