Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 aprilie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 aprilie 2010

  Publicat: 15 Apr 2010       967 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 15 aprilie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 237 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea Strategiei nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2012 si a Planului general de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2012
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 273 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism, prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 281 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului a€žServicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferenta€ś din judetele Botosani si Valcea
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 283 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 282 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului a€žInitiativa Copiii Straziia€ś din judetul Maramures
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 289 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 290 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Caras-Severin in domeniul public al comunei Naidas si in administrarea Consiliului Local al Comunei Naidas, judetul Caras-Severin
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 291 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate in judetul Harghita
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 298 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.006/2009 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor sectoare de drum national, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale
Monitorul Oficial nr. 0242 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 304 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a€žAeroporturi Bucurestia€ś - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si InfrastructuriiMonitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 189 din 02 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1) lit. a) si alin. (4) si ale art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 224 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 teza a doua din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 225 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 226 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 227 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 232 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 304^1 si art. 305 din Codul de procedura civila si ale art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 234 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 92 alin. 2, 3 si 4 si ale art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0241 din 15 Aprilie 2010
Actul nr. 239 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehiculeCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1533

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3645

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2510

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2138

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2832

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7969