Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 aprilie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 aprilie 2010

  Publicat: 27 Apr 2010       2209 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 27 aprilie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Act adoptat de organele de stat,
Drepturi subiective consacrate prin normele dreptului civil.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Adagiu latin care semnifica, in traducere, \"ultimul argument\".
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Comune, orase, municipii si judete.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acordurile europene sunt acorduri de asociere bilaterala, care au fost incheiate intre comunitatile europene si statele lor membre, pe de o parte, si fiecare dintre urmatoarele tari ale Europei Centrale si de Est:
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 330 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 364 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2010-2011
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 366 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru stabilirea unor masuri referitoare la un imobil proprietate publica a statului, aflat in administrarea Regiei Autonome a€žAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stata€ś, atribuit cu destinatie de resedinta in temeiul Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 92 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 296 din 08 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. - din 30 Martie 2010
Emitent: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Hotarare avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile
Monitorul Oficial nr. 0273 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 180 din 06 Aprilie 2010
Emitent: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Decizie pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 30 martie 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile
Monitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 124 din 09 Februarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si a celor ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Monitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 180 din 02 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287, art. 288 si art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 219 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in RomaniaMonitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 285 din 18 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Monitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 291 din 18 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 si 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII si anexei nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Monitorul Oficial nr. 0272 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 355 din 25 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 359 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate in judetul Prahova
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 360 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 365 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producatorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 98 din 23 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 288 din 02 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin pentru aprobarea unor acte aditionale la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial a€žDezvoltarea resurselor umane 2007-2013a€ś
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 320 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritatii Navale Romane
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 417 din 13 Aprilie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 343 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0271 din 27 Aprilie 2010
Actul nr. 383 din 20 Aprilie 2010
Emitent: Administratia Nationala a Penitenciarelor
Decizie privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertateCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1482

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3590

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2457

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2092

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2780

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7902