Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 mai 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 mai 2010

  Publicat: 26 May 2010       2142 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 26 mai 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 91 din 21 Mai 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 90 din 21 Mai 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/2006 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 521 din 20 Mai 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/2006 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 522 din 20 Mai 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 92 din 21 Mai 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 523 din 20 Mai 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 620 din 06 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 624 din 06 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 627 din 06 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 641 din 11 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248^1 si art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu trimitere la dispozitiile art. 146 din acelasi codMonitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 250 din 25 Martie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie a€žCantacuzinoa€ś Bucuresti pe anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 1 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Colegiul Psihologilor din Romania
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 2 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Colegiul Psihologilor din Romania
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de psiholog cu drept de libera practica
Monitorul Oficial nr. 0348 din 26 Mai 2010
Actul nr. 3 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Colegiul Psihologilor din Romania
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind formarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 591 din 04 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 614 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 595 din 04 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 607 din 06 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 441 din 28 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 si 20 octombrie 2009, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 457 din 05 Mai 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de 8,0483 ha, proprietate publica a orasului Borsec, administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva prin Directia Silvica Harghita, Ocolul Silvic Borsec, in vederea realizarii obiectivului a€žAmenajare partie de schi Sperantaa€ś
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 84 din 18 Mai 2010
Emitent: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolierMonitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 783 din 06 Mai 2010
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea in domeniile culturii, stiintei, invatamantului si sportului, pentru anii 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. - din 08 Aprilie 2010
Emitent: -
Program al Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea in domeniile culturii, stiintei, invatamantului si sportului, pentru anii 2010-2013
Monitorul Oficial nr. 0347 din 26 Mai 2010
Actul nr. 338 din 04 Mai 2010
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
Monitorul Oficial nr. 0346 din 26 Mai 2010
Actul nr. 244 din 16 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si a prevederilor anexelor nr. III/2 si III/3 la aceasta lege
Monitorul Oficial nr. 0346 din 26 Mai 2010
Actul nr. 315 din 23 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Monitorul Oficial nr. 0346 din 26 Mai 2010
Actul nr. 317 din 23 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0346 din 26 Mai 2010
Actul nr. 398 din 13 Aprilie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si (4), art. 15 si art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0346 din 26 Mai 2010
Actul nr. 438 din 15 Aprilie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de statCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1747

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3796

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2670

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2282

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2997

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8589