Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 iunie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 iunie 2010

  Publicat: 01 Jul 2010       2872 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 29 iunie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Comune, orase, municipii si judete.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Monitorul Oficial nr. 0442 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 59 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0442 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 568 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen
Monitorul Oficial nr. 0442 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 613 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor ai caror membri au decedat in urma inundatiilor din luna iunie 2010
Monitorul Oficial nr. 0442 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 614 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru populatia din judetele Neamt, Tulcea, Bacau, Suceava si Botosani
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 118 din 30 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 603 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 119 din 30 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 604 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 1 din 28 Iunie 2010
Emitent: Senatul Romaniei
Rezolutie privind situatia din Georgia
Monitorul Oficial nr. 0441 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 554 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestoraMonitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 13 din 28 Iunie 2010
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare privind prelungirea mandatului unor membri ai Consiliului National de Integritate
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 12 din 28 Iunie 2010
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 553 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 569 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2010 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 150 din 22 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 152 din 24 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru stabilirea componentei Comisiei Nationale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasa
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 988 din 24 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific in cazul speciei urs
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 1901 din 28 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0440 din 30 Iunie 2010
Actul nr. - din 28 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 547 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriatMonitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 602 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind inaintarea in gradul de viceamiral cu 3 stele a unui contraamiral cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
Monitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 56 din 21 Iunie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
Monitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 51 din 01 Martie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte
Monitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 149 din 21 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind comercializarea semintelor de cereale
Monitorul Oficial nr. 0439 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 1907 din 28 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind nivelul accizei minime pentru tigarete
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 17 din 28 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 16 din 28 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 31 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 30 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei, aprobata prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 19/2010
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 32 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenieMonitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 33 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 34 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de Televiziune
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 35 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Romane de Televiziune
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 36 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind numirea membrilor Consiliului fiscal
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 37 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind numirea unui membru al Comitetului pentru finante publice locale
Monitorul Oficial nr. 0438 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 38 din 29 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 715 din 25 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 739 din 01 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 740 din 01 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 743 din 01 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertuluiMonitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 761 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea si functionarea institutiilor de medicina legala
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 762 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 785 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 18 si art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
Monitorul Oficial nr. 0437 din 30 Iunie 2010
Actul nr. 1634 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009, anexa nr. 2Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1466

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3576

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2439

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2076

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2758

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7875