Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 iulie 2010

  Publicat: 02 Jul 2010       2855 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 2 iulie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(Discount) (1) Cuantumul, in valoare absoluta sau procentuala, cu care pretul de piata al unei obligatiuni este sub valoarea sa nominala. De asemenea, este cuantumul cu care oferta de pret pentru o emisiune este sub valoarea nominala totala a acelei emisiuni;
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,

Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 64 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 70 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia
Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 544 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006
Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 1908 din 29 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010
Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 442 din 17 Mai 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitatile desfasurate si abrogarea articolelor 13 si 14 din Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
Monitorul Oficial nr. 0451 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 3633 din 16 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare speciala a Universitatii a€žApolloniaa€œ din Iasi
Monitorul Oficial nr. 0450 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 63 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0450 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 6 din 04 Iunie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Regulament privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Nationala a Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 606 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut pentru Proiectul privind realizarea legaturii retelei de metrou cu Aeroportul International Bucuresti dintre Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei si Romania, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 605 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptata la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnata de Romania la Lanzarote la 25 octombrie 2007Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 622 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind acordarea Drapelului de lupta Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene a€žTraian Vuiaa€œ
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 621 din 29 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind acordarea Drapelului de lupta Batalionului 635 Aparare Antiaeriana a€žPrecistaa€œ
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 67 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 548 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit intre Guvernul Romaniei, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma a€žAdministratia Fluviala a Dunarii de Josa€œ Galati, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucuresti la 25 ianuarie 2010 si la Galati la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma a€žAdministratia Fluviala a Dunarii de Josa€œ Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 549 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 10 septembrie 2009 si la Bucuresti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 550 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 14 octombrie 2009 si la Bucuresti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 616 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bacau de catre domnul Olaru Neculai
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 615 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de prefect al judetului Bacau de catre domnul Balan Claudiu
Monitorul Oficial nr. 0449 din 02 Iulie 2010
Actul nr. 3 din 31 Mai 2010
Emitent: Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
Regulament pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantatiCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1576

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3694

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2561

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2182

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2883

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8181