Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 13 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 13 iulie 2010

  Publicat: 13 Jul 2010       2899 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 13 iulie 2010

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Legea 10 din 2001. Sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune de plata, negociere sau acceptare a documentelor privind livrarea marfurilor, de catre banca platitoare,
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.

Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 805 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 807 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 806 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 143 din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 161 din 08 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, in care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementari specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 259/2004
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1027 din 30 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. - din 05 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Procedura conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 150 din 05 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. - din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Procedura conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1930 din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiareMonitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1 din 02 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Norma privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 2 din 02 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Norma privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 6 din 02 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin privind raportarea modificarii potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii
Monitorul Oficial nr. 0480 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 543 din 13 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 543/2010, anexa nr. 2
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 598 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei parti dintr-un imobil
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 599 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unor lucrari de arta plastica din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Muzeului de Arta Brasov
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 600 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Penitenciarului Gherla
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 17 din 24 Iunie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. - din 24 Iunie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Metodologie de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pietelor centralizate din sectorul energiei electrice
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1009 din 06 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeuticMonitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1015 din 07 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni
Monitorul Oficial nr. 0479 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 1016 din 08 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.343/2006
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 829 din 22 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 622 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 479 din 23 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din Romania si pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, editia 1/2010, si a Reglementarii aeronautice civile romane privind amenajarea, utilizarea si inregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, editia 1/2010
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. - din 23 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Reglementare privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, editia 1/2010
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. - din 23 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Reglementare privind amenajarea, utilizarea si inregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, editia 1/2010
Monitorul Oficial nr. 0478 din 13 Iulie 2010
Actul nr. 2157 din 06 Iulie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) a€žCerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscala€ś si a formularului (319) a€žDeclaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologicea€śCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1812

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2731

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2339

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3065

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8812