Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 11 august 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 11 august 2010

  Publicat: 12 Aug 2010       1725 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Noutati legislative. Monitorul Oficial 11 august 2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Fungibles) Se refera la activele cu caracteristici identice ce sunt interschimbabile, cum ar fi marfurile (soia, graul),
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Act adoptat de organele de stat,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are în vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice a acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun.
Succesiune a activitatilor prin care materia prima trece, in mod organizat, pentru a fi transformata in produs finit.
Sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are în vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice a acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun.
Succesiune a activitatilor prin care materia prima trece, in mod organizat, pentru a fi transformata in produs finit.
Sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are în vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice a acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun.
Succesiune a activitatilor prin care materia prima trece, in mod organizat, pentru a fi transformata in produs finit.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 931 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 1005 din 08 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 1006 din 08 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 780 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modalitatea de colaborare externa neremunerata utilizata de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politica publica
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 785 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea datelor de identificare ale unei parti de imobil, proprietate publica a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 812 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 1927/C din 29 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecatoresti
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. - din 29 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecatoresti
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 4574 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita a€žSf. Iosifa€œ din Adjudeni
Monitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 4575 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara a€žDr. I. Cantacuzinoa€œ din ConstantaMonitorul Oficial nr. 0570 din 11 August 2010
Actul nr. 672 din 03 August 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 803 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii de Administrare Active Feroviare a€žS.A.A.F.a€œ - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 804 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Nationale a€žAeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constantaa€œ - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 1091 din 03 August 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind centralizarea consumului de medicamente din unitatile sanitare cu paturi
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. - din 05 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ghid a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 1181 din 05 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 4572 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita a€žTelekia€œ din Ramnicu Valcea
Monitorul Oficial nr. 0569 din 11 August 2010
Actul nr. 4573 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Crestina a€žFiladelfiaa€œ clasele I-XII din Suceava
Monitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. 975 din 07 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
Monitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. 797 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si InfrastructuriiMonitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. 208 din 10 August 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind detasarea domnului Nistor Mircea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Dambovita
Monitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. 2059 din 02 August 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul programului a€žPrima casaa€œ
Monitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. 2060 din 02 August 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0568 din 11 August 2010
Actul nr. - din 11 August 2010
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Rectificare referitoare la Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 29 septembrie 2009
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. 741 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea actelor aditionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2008-2011 si a contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori ale operatorilor de transport feroviar de calatori nou-intrati pe piata de transport in perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2008-2011
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. 21707 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. - din 14 Aprilie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Norme privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. 117 din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. - din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Norme privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Monitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. 89 din 08 Aprilie 2010
Emitent: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesareMonitorul Oficial nr. 0567 din 11 August 2010
Actul nr. - din 08 Aprilie 2010
Emitent: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Norme privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 806 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. a) din Codul de procedura penala si art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 838 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 215 alin. (1) si (3), art. 257 alin. (2) lit. b) si art. 259 alin. (7) lit. b) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 878 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 887 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 918 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 921 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 922 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 925 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Monitorul Oficial nr. 0566 din 11 August 2010
Actul nr. 929 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal

Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1813

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3864

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2732

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2341

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3067

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8813