Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 august 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 august 2010

  Publicat: 26 Aug 2010       2254 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 26 august 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Cale ferata cu un trafic anual mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act adoptat de organele de stat,
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 20 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 21 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 22 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 891 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse pe infrastructura feroviara in ultima decada a lunii iunie si in prima decada a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferata Suceava Nord-Dornesti
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 23 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordin pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. M.101 din 23 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 634 din 13 August 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuita la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la 10 octombrie 2008
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 1294 din 19 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera si a planului de monitorizare a datelor tona-kilometru pentru activitati de aviatie
Monitorul Oficial nr. 0606 din 26 August 2010
Actul nr. 166 din 24 Iunie 2010
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din Romania
Hotarare privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat
Monitorul Oficial nr. 0605 din 26 August 2010
Actul nr. 1112 din 11 August 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind modificarea Listei nationale a expertilor medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.344/2006Monitorul Oficial nr. 0605 din 26 August 2010
Actul nr. 20 din 05 August 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotarare pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat
Monitorul Oficial nr. 0605 din 26 August 2010
Actul nr. 21 din 05 August 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotarare pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 819 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 849 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 853 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 858 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 8 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 860 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 863 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 899 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Monitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 901 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapMonitorul Oficial nr. 0604 din 26 August 2010
Actul nr. 601 din 26 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 601/2006, in anexa
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. 4 din 24 August 2010
Emitent: Camera Deputatilor
Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune ordinara
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. M.99 din 12 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea Normelor privind activitatea de pregatire in strainatate a personalului din Ministerul Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. - din 12 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Norme privind activitatea de pregatire in strainatate a personalului din Ministerul Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. M.100 din 16 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.99/2009
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. 1179 din 05 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologica rationala a bifenililor policlorurati
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. 1224 din 11 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 297/2008 pentru aprobarea Procedurii nationale privind utilizarea mecanismului a€žImplementare in comun (JI)a€ś pe baza Modului I, in conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto
Monitorul Oficial nr. 0603 din 26 August 2010
Actul nr. 1223 din 11 August 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 950/2010Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1812

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2731

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2339

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3065

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8812