Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 3 septembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 3 septembrie 2010

  Publicat: 03 Sep 2010       2607 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 3 septembrie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)

Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 17 din 02 Septembrie 2010
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare privind validarea unor membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii
Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 897 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 18.381 m2, trecuta in proprietatea publica a statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie a€žVarianta de ocolire a municipiului Constantaa€ś
Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 899 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe si bunuri materiale pentru munca de politie, apartinand domeniului privat al statului, catre Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova
Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 670 din 26 August 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind aprobarea cererii de incetare a activitatii si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 677 din 26 August 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societatii Comerciale a€žIBC Expert - Broker de Asigurarea€ś - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0624 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 12 din 16 Iulie 2010
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania
Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 849 din 11 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea stemelor comunelor Budila, Dragus, Sambata de Sus si Ucea, judetul Brasov
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 851 din 11 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea stemei municipiului Fagaras, judetul Brasov
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 852 din 11 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea stemei comunei Vatava, judetul Mures
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 855 din 11 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor StraineMonitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 856 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Bibliotecii Nationale a Romaniei a unui imobil, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 698 din 23 August 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii
Monitorul Oficial nr. 0623 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. - din 23 August 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Norme privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 871 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 869 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 870 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 874 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 873 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 872 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 875 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al GuvernuluiMonitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 877 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 876 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 878 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 880 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 879 din 03 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 900 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia fostilor proprietari, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 901 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 902 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 a€žDezafectarea in siguranta a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S)a€ś si PHARE RO 2006/018-411.03.05 a€žModernizarea Statiei de tratare a deseurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara - A«Horia HulubeiA» (IFIN-HH)a€ś
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 188 din 30 August 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 4496 din 15 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2010Monitorul Oficial nr. 0622 din 03 Septembrie 2010
Actul nr. 714 din 30 August 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de SanatateCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1812

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2731

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2339

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3065

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8812