Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 septembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 septembrie 2010

  Publicat: 08 Sep 2010       2585 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 8 septembrie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Act adoptat de organele de stat,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Monitorul Oficial nr. 0632 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 929 din 01 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea listei cuprinzand 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului a€žSistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitoria€ś, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii a€žC.N.I.a€ś - S.A., in calitate de agentie de implementare
Monitorul Oficial nr. 0632 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 930 din 01 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrica aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin infiintarea Societatii Comerciale a€žElectrica Furnizarea€ś - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0632 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 202 din 07 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului II 2010, care beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
Monitorul Oficial nr. 0632 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 219 din 07 Septembrie 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Calin Platon, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0632 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2856/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.856/C/2009, anexele nr. 1 si 2
Monitorul Oficial nr. 0631 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1162 din 30 August 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Monitorul Oficial nr. 0631 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. - din 30 August 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Norme privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
Monitorul Oficial nr. 0631 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1163 din 31 August 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la dispozitive medicale
Monitorul Oficial nr. 0631 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2494 din 26 August 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
Monitorul Oficial nr. 0631 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. - din 26 August 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Metodologie privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilorMonitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 888 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 909 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea platii debitului stabilit de Comisia Europeana, care a fost suportat din imprumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeana pentru finantarea Proiectului PHARE RO 96.02 - Technology Transfer and Quality Management TTQM
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 908 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru abrogarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 910 din 25 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 4713 din 23 August 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 776 din 08 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 776/2001, anexa
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 3241/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.241/C/2008, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1637/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.637/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1239/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.239/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 648/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 648/C/2009Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2491/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1782/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.782/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 1979/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.979/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2197/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.197/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2780/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.780/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 2450/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 2.450/C/2009, anexa nr. 1
Monitorul Oficial nr. 0630 din 08 Septembrie 2010
Actul nr. 3063/C din 08 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 3.063/C/2009, anexa nr. 1Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1466

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3575

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2439

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2076

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2758

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7875