Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 septembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 septembrie 2010

  Publicat: 29 Sep 2010       1261 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 28 septembrie 2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 1043 din 14 Septembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) si art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 915 din 22 Septembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 965 din 15 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati, in domeniul public al municipiului Tecuci si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 947 din 08 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 983 din 20 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea schimbarii din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, in clasa de secretizare secret de serviciu a informatiilor cuprinse in a€žFisa de evidentaa€ś a cadrelor militare si a€žFisa matricolaa€ś din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apararii Nationale in perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 216 din 24 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 50/2009
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 486 din 22 Septembrie 2010
Emitent: Agentia Nationala pentru Privatizare
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 486 din 22 Septembrie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati P
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala
Monitorul Oficial nr. 0665 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 1334 din 20 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2011, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 1042 din 14 Septembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor localiMonitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 1056 din 16 Septembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 1059 din 16 Septembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 778 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 969 din 05 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica a€žFluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins intre km 2+400 si intersectia cu DN 2a€ś
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 970 din 15 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita
Monitorul Oficial nr. 0664 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 974 din 15 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al municipiului Moinesti si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacau
Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 877 din 18 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010
Actul nr. 675 din 31 August 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru publicarea acceptarii Codului international din 2008 privind stabilitatea navei in starea intacta (Codul IS din 2008), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.267(85) a Comitetului Securitatii Maritime din 4 decembrie 2008Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1466

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3573

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2439

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2075

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2758

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7875