Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Promovare RIL privind salarizarea si alte drepturi cuvenite personalului din organele autoritatii judecatoresti

Promovare RIL privind salarizarea si alte drepturi cuvenite personalului din organele autoritatii judecatoresti

  Publicat: 01 Nov 2010       2579 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art. I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, aprobata prin Legea nr. 219/2005, art.25 lit. a si art.63 lit. f din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat irmatorul

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
In sens larg, locutiune latina care indica intelesul cel mai cuprinzator al unei notiuni
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Parere a unui membru al completului de judecata, care a ramas in minoritate fata de ceilalti membri ai completului cu prilejul deliberarii cauzei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

RECURS IN INTERESUL LEGIIIn practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.47 din Legea nr.50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probatiune de a beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50%.

I. Astfel, unele instante au admis actiunile formulate de personalul din serviciile de probatiune privind acordarea unui spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica calculat la salariul de baza brut lunar, prevazut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, apreciind ca potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, aceasta categorie profesionala era asimilata, in privinta salarizarii, personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor, astfel incat efectele deciziei nr. XXI din 20 martie 2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a€“ Sectiile Unite, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, se extind si in privinta acestei categorii profesionale.

S-a aratat ca sporul salarial solicitat de reclamanti constituie un a€˛buna€¯ in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar prin abrogarea dispozitiilor art.47 din Legea nr.50/1996, ca urmare a dispozitiilor art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, s-a adus atingere existentei dreptului insusi, fara ca aceasta masura sa fie necesara intr-o societate democratica. (Anexa I)

II. Alte instante au respins aceste actiuni, intrucat personalul din cadrul serviciilor de probatiune are un statut juridic distinct fata de personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor si nu a beneficiat niciodata de prevederile art. 47 din Legea nr. 50/1996.

De asemenea, dispozitiile Constitutiei si ale Codului muncii nu prevad expres acordarea sporului solicitat pentru aceasta categorie profesionala, iar Directiva Consiliului Europei nr.89/391/CEE din 12 iunie 1989, privind introducerea unor masuri de incurajare a imbunatatirilor in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor in munca, reprezinta documentul cadru in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca si nu reglementeaza drepturi salariale, ci principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale si la protectia securitatii si sanatatii, eliminarea unor factori de risc si accident, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legislatiilor si/sau practicilor nationale, formarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora, precum si liniile generale pentru transpunerea in practica a principiilor mentionate.

In consecinta, personalul serviciilor de probatiune nu se poate prevala de dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, pretinzand astfel incalcarea dreptului de proprietate . (Anexa II)

Apreciez ultimul punct de vedere ca fiind in litera si spiritul legii.
Prin art.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 1.09.2000, au fost infiintate, sub autoritatea Ministerului de Justitie, ca organisme specializate, fara personalitate juridica, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, devenite, ulterior, potrivit art. 35 din Legea nr. 211/2004, servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor.

Salarizarea acestei categorii de personal a fost initial reglementata prin dispozitiile art. 241 si art. 242 incluse in Capitolul 31 intitulat a€˛Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare sociala si supravegherea€¯, precum si prin Anexa 51 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, norme introduse in actul normativ de baza prin art.1 pct.22, 23 si 54 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 425 din 1 septembrie 2000.

Astfel, potrivit art.241 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, republicata, personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere era salarizat potrivit grilelor de intervale si coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa 51, iar potrivit art.242 alin. (1) si (2) beneficia si de drepturile prevazute la art.23, care se aplicau in mod corespunzator, precum si de sporul prevazut la pct.1 din anexa 7, in conditiile stabilite prin ordin al Ministrului Justitiei.

Aceste drepturi salariale suplimentare constau exclusiv in:
(1) sporul de fidelitate acordat in raport de vechimea efectiva in functie, similar personalului auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete;
(2) sporul pentru titlu stiintific de ,,doctora€¯ sau ,,doctor docenta€¯;
(3) sporul la salariul de baza, de pana la 30%, exclusiv pentru personalul care efectua lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor.

Ulterior, prin dispozitiile art.79 din Legea nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune a fost inlocuita denumirea ,,servicii de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilora€¯ cu denumirea ,,servicii de probatiunea€¯, precum si denumirea ,,directia de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilora€¯ cu ,,Directia de probatiunea€¯, iar prin dispozitiile art.81 din acelasi act normativ s-a precizat ca: ,,Pana la adoptarea legii privind salarizarea personalului din serviciile de probatiune, raman aplicabile dispozitiile Legii nr.50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarea€¯.

Norme de salarizare distincte pentru personalul din cadrul personalului din serviciile de probatiune au fost adoptate prin Legea nr. 327 din 14 iulie 2006, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, intrata in vigoare potrivit art. 24, la 30 de zile de la data publicarii sale.

Art.23 din acest act normativ statueaza ca: a€˛Prevederile Legii nr.50/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nu se mai aplica personalului din serviciile de probatiune la data intrarii in vigoare a prezentei legia€¯, iar elementele salarizarii acestei categorii de personal nu includeau sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica in cuantum de 50% din salariul de baza .

Din analiza evolutiei reglementarii, se constata ca dispozitiile art.47 din Legea nr. 50/1996, privind sporul salarial pentru risc si suprasolicitare neuropsihica nu au fost aplicabile personalului din cadrul serviciilor de probatiune chiar si in perioada reglementarii drepturilor salariale printr-un act normativ comun cu cel care viza personalul din cadrul autoritatii judecatoresti, iar singurele sporuri salariale comune ce puteau fi acordate acestei categorii profesionale, precum si personalului din cadrul instantelor si parchetelor, au fost exclusiv cele prevazute de lege, respectiv: sporul de fidelitate, sporul pentru titlu stiintific de ,,doctora€¯ sau ,,doctor docenta€¯ si sporul de 30 %, recunoscut sub forma unei majorari a salariului de baza si in favoarea magistratilor civili care indeplineau atributii in legatura cu activitatea penitenciarelor.

De altfel, norme pentru salarizarea personalului din cadrul serviciilor de probatiune lato sensu au fost adoptate, pentru prima data, prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, act normativ prin care s-a produs si un alt eveniment legislativ, reprezentat de abrogarea prin art.1 pct.42 a prevederilor art. 47 din Legea nr. 50/1996, republicata, care instituisera, pana la acel moment, sporul salarial analizat pentru personalul din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor.

Astfel, nu se poate retine existenta unui a€˛buna€¯ ca notiune autonoma in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, intrucat sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica, in cuantum de 50% din salariul de baza nu a fost prevazut prin Legea nr. 50/1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 si nici in reglementarile care i-au succedat prin care se stabileau elementele sistemului de salarizare a personalului din cadrul serviciilor de probatiune, neexistand asadar o baza suficienta in dreptul intern pentru recunoasterea acestui drept .

In consecinta, nu se pot extinde efectele deciziei nr. XXI/2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a€“ Sectiile Unite si asupra personalului din serviciile de probatiune, dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996 nefiind aplicabile acestei categorii profesionale.

Desi, potrivit art.48 alin. (1) pct.21 din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, modificata si completata, Legea nr.327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului de probatiune a fost abrogata partial, apreciem oportun recursul in interesul legii, datorita multitudinii de actiuni existente pe rolul instantelor judecatoresti prin care se solicita acordarea sporului salarial analizat.

Avand in vedere cele expuse, va solicit sa constatati ca aceasta problema de drept a primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti si printr-o decizie obligatorie sa stabiliti modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale.

PROCUROR GENERAL

Laura Codruta KA¶vesi


Se anexeaza prezentului recurs in interesul legii copiile hotararilor judecatoresti retinute in considerentele acestuia:

Anexa I
1. Sentinta civila nr.168/M din 24 ianuarie 2008 pronuntata de Tribunalul Brasov a€“ Sectia Civila Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, irevocabila prin decizia civila nr.312/M din 9 aprilie 2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov a€“ Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr.8353/62/2007;
2. Sentinta civila nr.923 din 13 aprilie 2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita a€“ Sectia Civila, Complet specializat in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale pronuntata in dosarul nr.6074,1/120/2008, irevocabila prin nerecurare;
3. Sentinta civila nr.123 din 2 decembrie 2008 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara a€“ Sectia de litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr.378.1/108/2008 irevocabila prin decizia civila nr.1240 din 24 august 2009 pronuntata de aceeasi instanta, cu opinie separata, in dosarul nr.1740/1/2009;
4. Sentinta civila nr.121 din 2 decembrie 2008 pronuntata in dosarul nr.2994/30/2008, de Curtea de Apel Timisoara a€“ Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, irevocabila prin decizia civila nr.722 din 30 aprilie 2009 pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr.2994.1/30/2008;
5. Sentinta civila nr.296 din 19 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Alba in dosarul nr. 4321/97/2007, irevocabila prin decizia civila nr.399 din 9 aprilie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia a€“ Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale;
6. Sentinta civila nr.2229 din 11 iunie 2008 pronuntata de Tribunalul Teleorman a€“ Sectia Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr.1186/87/2008, irevocabila prin decizia nr.3993/R din 2 iunie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti a€“ Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale.

Anexa II

1. Decizia civila nr.1166/R din 12 mai 2009 pronuntata de Curtea de Apel Cluj a€“ Sectia Civila de Munca si Asigurari Sociale, pentru minori si familie in dosarul nr.839/100/2008;
2. Sentinta civila nr.174 din 6 februarie 2008 pronuntata de Tribunalul Harghita a€“ Sectia Civila in dosarul nr.3576/96/2007, ramasa irevocabila prin nerecurare;
3. Decizia civila nr.284 din 22 februarie 2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr.1596/107/2009;
4. Decizia civila nr.1529 din 7 octombrie 2009 pronuntata cu opinie separata de Curtea de Apel Targu Mures - Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie in dosarul nr.3274/102/2008;
5. Sentinta civila nr.590 din 23 septembrie 2008 pronuntata de Tribunalul Vrancea a€“ Sectia Civila, irevocabila prin decizia civila nr.319/R din 23 martie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Galati a€“ Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr.2985/91/2008;
6. Sentinta civila nr.144 din 30 ianuarie 2009 pronuntata de Tribunalul Iasi, irevocabila prin decizia 358 din 10 aprilie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr.9534/99/2008;
7. Sentinta civila nr.337/CM din 2 aprilie 2008 pronuntata de Tribunalul Arges, Sectia Civila in dosarul nr.2967/109/2007, irevocabila prin decizia nr.758/R-CM din 14 aprilie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti a€“ Sectia Civila pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale si pentru cauze cu minori si de familie;
8. Sentinta civila nr.462 din 19 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Botosani a€“ Sectia Civila in dosarul nr.59/40/2008 irevocabila prin decizia nr.840 din 11 iunie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Suceava a€“ Sectia conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr.626/39/2009;
9. Sentinta civila nr.47 din 8 ianuarie 2009 pronuntata de Tribunalul Suceava a€“ Sectia Civila in dosarul nr.8598/86/2008, irevocabila prin decizia nr.242 din 5 martie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Suceava;
10. Sentinta civila nr.29 din 24 septembrie 2008 pronuntata de Curtea de Apel Bacau, Sectia Civila, cauze minori, familie, conflicte de munca, asigurari sociale in dosarul nr.604/103/2008, irevocabila prin decizia nr.1131 din 12 octombrie 2009 pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr.604.1/103/2008;
11. Decizia nr.6341 din 13 noiembrie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova a€“ Sectia a II-a Civila si pentru conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr.1107/95/2008, la care se afla atasata sentinta civila nr.3712 din 29 mai 2008 pronuntata de Tribunalul Gorj a€“ Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.Citeşte mai multe despre:    RIL    Recurs in interesul legii    Salarii    Legea 50/1996    OG 92/2000    Sporuri salariale    Drepturi salariale    Norme de salarizare    Legea 330/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 865

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 248

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 276

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 481

Nivelul Sponsozarilor ONG-urilor si Asociatilor incepand cu 1 ianuarie 2022
30 Dec 2021 | 657

Formularul 230 editabil 2022 pdf pentru redirectionarea a 2 sau 3,5 la suta din impozitul datorat
27 Dec 2021 | 36920Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020