Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 11 aprilie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 11 aprilie 2011

  Publicat: 11 Apr 2011       3746 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 11 aprilie 2011

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Intelegere sau practica concertata, incheiata intre doua sau mai multe intreprinderi, dintre care fiecare opereaza, pentru obiectivele intelegerii,
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Intelegere sau practica concertata, incheiata intre doua sau mai multe intreprinderi, dintre care fiecare opereaza, pentru obiectivele intelegerii,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Expresia Bruxelles I se utilizeaza adesea pentru a se face referire la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Intelegere sau practica concertata, incheiata intre doua sau mai multe intreprinderi, dintre care fiecare opereaza, pentru obiectivele intelegerii,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 429 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al treilea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 430 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 51 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de intelegere (al treilea addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2011 si la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 431 din 28 Martie 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a ``Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate``
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 446 din 01 Aprilie 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 186 din 24 Martie 2011
Emitent: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ordin privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a ``Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate``
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 71 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritatilor responsabile cu implementarea datelor in sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare in vederea aplicarii regulamentelor europene in domeniu
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 1930 din 30 Martie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind aprobarea obligatiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Nationala de Pensii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aplicarea Procedurii de primire, prelucrare si transmitere a ``Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate``
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 48 din 11 Aprilie 2011
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind incetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 57 din 14 Februarie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritorialeMonitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 78 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
Monitorul Oficial nr. 0254 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 250 din 05 Aprilie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 35 din 30 Martie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 349 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 351 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea, fara plata, in proprietatea Manastirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, judetul Suceava, a unui teren aflat in domeniul public al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 353 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 361 din 06 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de Sanatate - Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum si pentru desfiintarea si reorganizarea unei unitati sanitare din judetul Bihor
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. - din 21 Martie 2011
Emitent: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici
Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor-manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
Monitorul Oficial nr. 0253 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 61 din 21 Martie 2011
Emitent: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici
Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor-manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
Monitorul Oficial nr. 0252 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 67 din 01 Aprilie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administratiei si InternelorMonitorul Oficial nr. 0252 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 506 din 14 Martie 2011
Emitent: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
Monitorul Oficial nr. 0252 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 507 din 14 Martie 2011
Emitent: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi (actualizata)
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 129 din 01 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 130 din 01 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. 1 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 165 din 08 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, in ansamblul sau, precum si, in mod special, ale art. 8 lit. a) si art. 11 alin. (1) din aceasta
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 179 din 08 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale ``Apele Romane``, ale art. 1 alin. (1) si (2) si art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum si ale art. 50 alin. (1) si art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 210 din 15 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 293 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) si art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588/2007
Monitorul Oficial nr. 0251 din 11 Aprilie 2011
Actul nr. 311 din 03 Martie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0250 din 08 Aprilie 2011
Actul nr. 228 din 09 Martie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unor parti dintr-un imobil, monument istoric, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Finantelor Publice in domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov, si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov si pentru modificarea datelor de identificare ale unui imobil apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generala a Finantelor Publice BrasovCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4291

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 3589

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4042

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 2489

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 2745

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3042Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro