din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2295 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011

  Publicat: 28 Dec 2011       4791 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 28 decembrie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Ansamblul activitatilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematica, pe teritoriul Romaniei, a dispozitivelor electronice de supraveghere
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Monitorul Oficial nr. 0929 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 119 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale
Monitorul Oficial nr. 0929 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 298 din 23 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor
Monitorul Oficial nr. 0929 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 140 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Bogdan Manoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene
Monitorul Oficial nr. 0929 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 132 din 20 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Decizie privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala
Monitorul Oficial nr. 0929 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 6563 din 13 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012
Monitorul Oficial nr. 0928 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 1237 din 14 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum si a valorii sprijinului financiar
Monitorul Oficial nr. 0928 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 289 din 15 Mai 2002
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind perdelele forestiere de protectie (republicare)
Monitorul Oficial nr. 0928 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. M.94 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind miscarea si transporturile militare multimodale
Monitorul Oficial nr. 0928 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 18 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Rectificare referitoare la Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 18 din 17 octombrie 2011
Monitorul Oficial nr. 0928 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 278 din 09 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind aprobarea Programului national privind realizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Normelor de continut pentru studiile pedologice si agrochimice elaborate in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a realizarii Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8x8 km si bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea si reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8x8 km si a bazelor de date aferente, a Normelor de continut privind realizarea Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8x8 km si a Bazei de date aferente retelei de profile 8x8 km, precum si realizarea bazei de date la nivel national aferente Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si a Modului de finantare a Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a Sistemului national de monitoring al calitatii solului in reteaua de profile 8x8 km, precum si a bazelor de date aferenteMonitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 1212 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006
Monitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 1238 din 14 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii
Monitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 1239 din 14 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Tribunalul Mures in administrarea Ministerului Justitiei - Curtea de Apel Targu Mures
Monitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 55 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate in excedent in Sistemul national de transport
Monitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 54 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a prevederilor art. 22^1, art. 25 pct. A ``cerinte financiare`` pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (1^1), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007
Monitorul Oficial nr. 0927 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 3596 din 19 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
Monitorul Oficial nr. 0926 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 115 din 21 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Monitorul Oficial nr. 0926 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 120 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene
Monitorul Oficial nr. 0926 din 28 Decembrie 2011
Actul nr. 255 din 30 Decembrie 1998
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind protectia noilor soiuri de planteCiteşte mai multe despre:    Legislatie    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 1365

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1513

MCP Cabinet avocati recruteaza avocat stagiar/definitiv
07 Feb 2022 | 2124

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 1966

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 1145

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 2023Articole Juridice

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti