din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1745 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011

  Publicat: 30 Dec 2011       4659 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 30 decembrie 2011

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Confirmare intr-o anumita functie
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Instrumentul prin care sunt finantate obiectivele politicii Uniunii Europene in domeniul pescuitului.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Monitorul Oficial nr. 0942 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 999 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0942 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1000 din 30 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential
Monitorul Oficial nr. 0942 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 3729 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru modificarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.434/2010
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 126 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind echipamentele sub presiune transportabile
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 993 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 994 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Ofiter
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 301 din 23 Decembrie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1776 din 29 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1777 din 29 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 951 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatateMonitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 952 din 22 Decembrie 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 3642 din 21 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 2734 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice
Monitorul Oficial nr. 0941 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 2729 din 05 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ``Casa Maria Teodorescu``, din Calea Campulung nr. 6, municipiul Targoviste, judetul Dambovita
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 117 din 21 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1290 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale ``Romtehnica`` - S.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 996 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 997 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 998 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0940 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 204 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationaleMonitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1272 din 21 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Cladire spatii de invatamant`` pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1293 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale ``Imprimeria Nationala`` - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1294 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1296 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1762 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. - din 28 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Norme pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 577 din 04 August 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. - din 04 August 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Norme pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1019 din 16 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritatii Feroviare Romane, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0939 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 1022 din 20 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor si InfrastructuriiMonitorul Oficial nr. 0938 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 124 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Monitorul Oficial nr. 0938 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 125 din 27 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0938 din 30 Decembrie 2011
Actul nr. 119 din 14 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force pentru controlul si combaterea bolilor animale, precum si a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilorCiteşte mai multe despre:    Legislatie    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 1365

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1513

MCP Cabinet avocati recruteaza avocat stagiar/definitiv
07 Feb 2022 | 2124

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 1966

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 1145

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 2023Articole Juridice

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti