Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 iunie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 iunie 2011

  Publicat: 02 Jun 2011       3368 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 2 iunie 2011

Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti.

Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 35 din 30 Mai 2011
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 189 din 10 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 277 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 lit. a) teza a doua din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 280 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 282 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 327 din 10 Martie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 343 din 10 Martie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza intai, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (3) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 51 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 455 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 471 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 si art. 160 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0387 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 472 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 347 din Codul de procedura penalaMonitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 531 din 18 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome ``Editura Didactica si Pedagogica``
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 534 din 18 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate platii contributiilor de asigurari sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 527 din 18 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 3 din 26 Mai 2011
Emitent: Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
Regulament privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despagubiri la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 109 din 01 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 110 din 01 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 2146 din 30 Mai 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 2147 din 30 Mai 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
Monitorul Oficial nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Actul nr. 371 din 26 Mai 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOMCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4534

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4403

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4264

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3500

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 2964

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3614Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro