Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noua lege a concurentei a intrat in vigoare. Consiliul Concurentei va fi mai puternic

Noua lege a concurentei a intrat in vigoare. Consiliul Concurentei va fi mai puternic

  Publicat: 14 Jul 2011       3542 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Traian Basescu, politician roman, s-a nascut in data de 4 noiembrie 1951, Basarabi, azi Murfatlar, judetul Constanta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Noua lege a concurentei a fost publicata in Monitorul Oficial, dupa ce saptamana trecuta a fost promulgata de presedintele Traian Basescu. Legea fusese aprobata de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, la sfarsitul lunii iunie. Astfel, prin Legea nr. 149/2011 a fost aprobata cu unele amendamente Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei (nr.21/1996).

Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Puterile publice existente in stat.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Imprejurare sau situatie de natura sa puna in lumina pericolul social mai redus al unei fapte ilicite
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Denumire data monedei unice europene.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.

``Noile reglementari creaza premisele consolidarii institutionale a Consiliului Concurentei si eficientizarii interventiei sale atunci cand are semnale din piata privind posibile practici anticoncurentiale. in acest sens, plenul Consiliului Concurentei va fi constituit dupa o noua formula menita sa creasca gradul de profesionalizare si independenta a conducerii institutiei. Totodata, sunt adaptate procedurile nationale la prevederile comunitare in domeniul concurentei. Mai precis, se accepta masuri interimare si angajamente din partea companiilor investigate, suspendarea amenzii se poate face numai dupa plata unei cautiuni, creste ponderea analizei economice in identificarea practicilor anticoncurentiale. in scopul optimizarii procedurale, au fost simplificati pasii de urmat in ceea ce priveste concentrarile economice.``, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.
Ratiunile tehnocratizarii au condus la modificarea procedurii de numire a Plenului Consiliului Concurentei. Astfel, numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se va face la propunerea Colegiului Consultativ de catre Presedintele Romaniei, cu avizul Guvernului si dupa audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Anterior numirea se facea tot de catre Presedintele Romaniei, dar la propunerea Guvernului. Colegiul Consultativ reprezinta un organism nepermanent, format din reprezentanti ai mediului universitar de concurenta, ai mediului de afaceri si ai asociatiilor de protectie a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu din domeniul economic, juridic sau al concurentei.in ceea ce priveste sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei, noua lege a introdus prevederea conform careia o decizie a autoritatii de concurenta poate fi suspendata de Curtea de Apel Bucuresti doar cu conditia platii unei cautiuni de pana la 20% din amenda stabilita, potrivit reglementarilor privind creantele bugetare. in acest fel, se va urgenta solutionarea proceselor ce au ca obiect contestarea sanctiunilor aplicate de autoritatea de concurenta prin implicarea reala si efectiva in derularea cazului a intreprinderilor care au platit deja cautiunea. De asemenea, autoritatea de concurenta poate accepta din partea companiilor investigate angajamente privind adoptarea unor masuri care elimina practica anticoncurentiala. Aceste angajamente reprezinta o modalitate rapida de a remedia situatia pe o piata . in situatia in care companiile nu respecta angajamentele asumate, Consiliul Concurentei poate redeschide investigatia si poate aplica sanctiuni de pana la 10% din cifra de afaceri.Conform noilor reglementari, Consiliul Concurentei poate sanctiona cu amenda intre 1.000 lei si 20.000 lei autoritatile publice centrale si locale pentru nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate sau furnizarea de informatii inexacte ori incomplete. Legislatia de pana acum permitea Consiliului Concurentei sa amendeze doar companiile.

O alta noutate o reprezinta introducerea unor prevederi potrivit carora daca o intreprindere recunoaste, in mod expres, savarsirea unei fapte anticoncurentiale, iar acolo unde este cazul propune remedii care conduc la inlaturarea faptei, aceasta va fi retinuta ca si circumstanta atenuanta speciala sub forma colaborarii si va determina o diminuare a amenzii cu un procent cuprins intre 10% - 30% din nivelul de baza . Aceasta prevedere de reducere a amenzii este diferita de prezentarea voluntara de probe care face obiectul ``politicii de clementa``.in privinta concentrarilor economice, s-a prevazut posibilitatea notificarii intentiei de a realiza o concentrare economica (prin preluarea unei companii sau fuziune). Anterior, autoritatea de concurenta trebuia notificata dupa semnarea actului de realizare a operatiunii. in acelasi timp, au fost clarificate conditiile si cadrul procedural in care se pot adopta masuri interimare sau accepta angajamente si in cazul concentrarilor economice. Totodata a fost simplificata modalitatea procedurii de calcul a taxei de autorizare, aceasta urmand a fi stabilita intre 10.000 si 25.000 euro. Potrivit legislatiei anterioare, taxa de autorizare reprezenta 0,1% din cifra de afaceri realizata pe piata pe care avea loc concentrarea economica.

Au fost introduse modificari importante referitoare la testul de compatibilitate a concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, trecandu-se de la ``testul de dominanta``, la testul SIEC (substantial impediment of effective competition test). Noile norme pun accent pe efectele concentrarii economice asupra mediului concurential, crearea sau consolidarea unei pozitii dominante nereprezentand, automat si obligatoriu, forme de restrangere a concurentei.in acelasi timp, au fost aduse modificari care creaza cadrul legal necesar in vederea efectuarii de catre Consiliul Concurentei, pe teritoriul national, a inspectiilor solicitate de Comisia Europeana sau de alte autoritati nationale de concurenta partenere.

Totodata, autoritatea de concurenta va asigura si aplicarea Legii privind combaterea concurentei neloiale (nr. 11/1991) prin preluarea prerogativelor de resort de la Ministerul Finantelor``Modificarea si completarea Legii Concurentei inseamna materializarea unuia dintre cele mai importante obiective pe care mi le-am propus in urma cu doi ani, la momentul preluarii mandatului. Aceasta lege reprezinta rezultatul unei munci sustinute a specialistilor Consiliului Concurentei in colaborare cu structurile guvernamentale, parlamentare si asociatii ale mediului de afaceri. Vreau sa subliniez colaborarea fructuoasa pe care am avut-o cu comisiile de specialitate de la Senat si din Camera Deputatilor. La Senat, comisia juridica prezidata de domnul Grebla s-a implicat activ, iar Plenul a votat aproape in unanimitate. in ceea ce priveste Camera Deputatilor, am constatat un paradox: proiectul de lege a fost dezbatut in comisiile conduse de domnii Iancu, Tudose si Buda fiecare dintre acestea aducand amendamente utile si avizand finalmente favorabil. Mai mult, dezbaterea si votul pe articole au decurs foarte bine. Cu toate acestea, in Plen votul final a fost polarizat ceea ce nu ma poate conduce decat la o singura concluzie logica: nu am infatisat eu foarte limpede relevanta noului act normativ``, a mai declarat Bogdan Chiritoiu.


Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 149/2011    Legea concurentei    OUG 75/2010    Legea 21/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4618

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4675

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4364

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3650

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 3046

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3707Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro