Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. Vezi care ministere vor primi suplimentari!

Proiect Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. Vezi care ministere vor primi suplimentari!

  Publicat: 03 Aug 2011       2657 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Prin proiectul de act normativ se propune:

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Denumire data monedei unice europene.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

a) majorarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, pe sold, cu suma +3.198,3 milioane lei, reflectata, in principal, pe urmatoarele categorii de venituri:

- impozitul pe profit: +155,2 milioane lei, ca urmare a incasarilor din impozitul pe profit virat de agentii economici pe fondul relansarii activitatii companiilor din primul trimestru;

- impozit pe venit si salarii: +33,2 milioane lei, pe fondul cresterii castigului salarial mediu brut cu 2,3% in luna mai 2011 fata de aceeasi luna a anului 2010;

- taxa pe valoarea adaugata: +630,3 milioane lei;

- accize: +1.435,5 milioane lei. Majorarea se datoreaza, in principal, intensificarii actiunilor de combatere a fraudei fiscale in domeniul produselor accizabile, realizate atat prin mobilizarea organelor proprii de control, cat si prin cooperarea cu celelalte institutii ale statului cu atributii in domeniu, coroborate cu modificarile legislative promovate de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. In cadrul cresterii cu 26,3% a incasarilor totale din accize in primele 6 luni ale anului 2011 comparativ cu perioada similara a anului precedent, cea mai importanta crestere a incasarilor se constata la tigarete si produse din tutun.

- venituri nefiscale: +1.001,2 milioane lei;

b) majorarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de +4.094,0 milioane lei.

Influentele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite se prezinta astfel:

b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii: +1.694,5 milioane lei, din care, in principal: 300,0 milioane lei pentru achitarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a lucrarilor efectuate pentru constructia de autostrazi, 506,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programelor ISPA si 130,0 milioane lei majorarea capitalului social la Compania Nationala de Cai Ferate ``C.F.R`` - S.A.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: +910,3 milioane lei, din care, in principal suma de 735,0 milioane lei pentru asigurarea garantiilor , respectiv a conditiilor necesare absorbtiei a circa 626 milioane Euro din fondurile europene alocate FEADR (sume existente in cont a BNR). Necesitatea acordarii acestui imprumut este justificata de nivelul contractelor de finantare semnate de APDRP cu beneficiarii publicii

- Ministerul Administratiei si Internelor: +696,1 milioane lei, din care 37,4 milioane lei pentru Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara (programul INSPIRE) si 12,0 milioane lei pentru constituirea stocurilor minime de siguranta de combustibil;

- Ministerul Sanatatii: +341,2 milioane lei, reprezentand ``Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate`` pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului: +300,0 milioane lei, suma necesara derularii in bune conditii a proiectelor finantate prin Compania Nationala de Investitii CNI S.A. si prin Agentia Nationala de Locuinte.

- Ministerul Apararii Nationale: +239,0 milioane lei.

- Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri: +140,3 milioane lei, in vederea asigurarii sumelor necesare acordarii subventiei partiale de dobanda pentru programul Mihail Kogalniceanu si pentru acordarea ajutorului de stat pentru inchiderea minelor conform Deciziei Comisiei Europene nr.787/2010 pentru Compania Nationala a Huilei Petrosani, dupa comunicarea de catre Comisia Europeana a notificarii.

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale: +124,8 milioane lei, in principal, pentru acordarea de ajutoare de incalzire pentru populatie si majorarea transferului catre bugetul asigurarilor sociale de stat;

- Ministerul Finantelor Publice: +94,9 milioane lei;

- Ministerul Justitiei: +81,9 milioane lei;

- Ministerul Culturii si Patrimoniului National: + 54,7 milioane lei, pentru finantarea Proiectului pentru reabilitarea cladirilor culturale si a Proiectului pentru restaurarea monumentelor istorice.

- Serviciul Roman de Informatii: +54,5 milioane lei;

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale: +21,2 milioane lei, din care: pentru Programul ``Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software`` suma de 11,6 milioane lei, pentru plata despagubirilor civile aferente proceselor avute pe rol suma de 4,4 milioane lei, iar pentru Proiectul ``Economia Bazata pe Cunoastere`` suma de 5,2 milioane lei.

b2) diminuari ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, intre care mentionam, in principal:

- Ministerul Finantelor Publice-Actiuni Generale: -593,1 milioane lei;

- Ministerul Mediului si Padurilor: -78,3 milioane lei.

c) In proiectul ordonantei de rectificare sunt incluse si sume pentru stingerea de datorii, sume care nu vor afecta deficitul bugetului general consolidat pe anul 2011, astfel:

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii: - +432,8 milioane lei pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ,,CFR Calatori`` S.A. in vederea acoperirii obligatiilor de plata ale acesteia

- +236,6 milioane lei pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ,,C.F.R. Calatori`` S.A. care va fi utilizata pentru achitarea obligatiilor de plata ale acesteia

- Ministerul Administratiei si Internelor: +302,7 milioane lei pentru achitarea obligatiilor catre furnizorii de energie termica;

- Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale: +248,1 milioane lei in vederea asigurarii sumelor necesare unitatilor administrativ teritoriale pentru plata TVA aferenta achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeana in conformitate cu Memorandumurile de Finantare ISPA aprobate in perioada 2000-2003, precum si TVA restant conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ministerul Agriculturii si Dezvotarii Rurale: +115,3 milioane lei datorii ale unitatilor din subordinea/coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu Sisesti`` catre bugetul de stat si +60,0 milioane lei datorii generate de derularea Programului SAPARD;

- Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri: +79,0 milioane lei pentru achitarea obligatiilor Societatii Nationale ,,Nuclearelectrica`` S.A. catre producatorul de apa grea Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.

- Ministerul Apararii Nationale: +12,0 milioane lei pentru Regia Autonoma ,,Compania Romana de Aviatie ROMAVIA`` exclusiv pentru achitarea obligatiilor acesteia.

d) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza atat la venituri, cat si la cheltuieli cu suma de 291,7 milioane lei, prin majorarea capitolului ``Sanatate`` cu suma de 300 milioane lei si diminuarea capitolului ``Asigurari si asistenta sociala`` cu 8,3 milioane lei.

Avand in vedere consumul ridicat de medicamente care a dus pana in prezent la angajarea creditelor alocate in anul 2011 cu aceasta destinatie si pentru asigurarea unui acces neintrerupt al populatiei la medicamente cu si fara contributie personala, precum si la medicamente si materiale sanitare specifice in cadrul programelor nationale de sanatate, este necesara majorarea creditelor de angajament aprobate pe anul 2011 cu suma de 1.682.000 mii lei, din care pentru medicamente cu si fara contributie personala cu suma de 982.000 mii lei si cu suma de 700.000 mii lei pentru programele nationale de sanatate.

e) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor se majoreaza cu suma de 18,4 milioane lei, din care:

- 11,0 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor cu acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine, urmare a corectarii numarului de beneficiari ai acestor produse;

- 7,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile si contributiile aferente acestora din invatamantul special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, urmare a cresterii numarului de posturi din invatamantul special, conform solicitarii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor se asigura prin diminuarea cu aceeasi suma de 18,4 milioane lei a pozitiei nr.43 - ``Sume rezervate care se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti prin hotarari ale Guvernului, in baza solicitarilor si fundamentarilor prezentate de autoritatile administratiei publice locale`` - din anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010, respectiv a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

f) efectuarea de redistribuiri a unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele in cadrul fondurilor aprobate in bugetele unor ordonatori principali de credite, precum si majorarea cheltuielilor de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2011 in suma totala de 716,0 milioane lei, prin redistribuire din suma globala prevazuta in bugetul Ministerului Finantelor Publice - ,,Actiuni Generale`` , la titlul ,,Cheltuieli de personal``, potrivit art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010.Citeşte mai multe despre:    Bugetul de stat    Rectificare bugetara    Rectificare bugetara 2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

OUG privind reducerea timpului de munca, acordarea unor indemnizatii pentru zilieri si sezonieri, precum si incurajarea telemuncii
09 Aug 2020 | 1482

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 1407

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1061

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 975

Proiect de Hotarare privind (re)organizarea si functionarea Ministerului Muncii. Cate posturi sunt alocate?
30 Nov 2019 | 1563

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 1779Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati