din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1921 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020

  Publicat: 19 Mar 2020       1292 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 18 martie 2020.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
2. HOTARARE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
3. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri fiscal bugetare
4. HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului SanatatiiII. ORDONANTE DE URGENTA
5. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru modificarea limitelor valorice privind componentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii noi, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia Ccare se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice
2. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK-S.A in numele si contul statului
3. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
4. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in concesiunea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti `` Metrorex``-S.A, unitate aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prevazute in anexa nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ``Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi``, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia
6. HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoasterea reciproca a marfurilor comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008
7. HOTARARE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
8. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militara ``Cantacuzino``, trecerea unei parti din acesta constituita din constructii, din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTARARE privind inchirierea unor spatii aflate in domeniul in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei
10. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ``Monitorul Oficial``
11. HOTARARE pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020
12. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020
13. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
14. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii "Telecomunicatii C.F.R." S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
15. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" -S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
16. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R.Calatori" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
17. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala
18. HOTARARE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a terenului forestier in suprafata de 19,9842 ha, in vederea realizarii obiectivului de interes national si utilitate publica "Drum expres Craiova-Pitesti si legaturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflat pe raza localitatilor Slatioara, Bals, Milcov si Slatina, din judetul Olt
19. HOTARARE privind aprobarea ocuparii temporare din fondul forestier national a terenului in suprafata de 16,8810 ha, de catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Medias, pentru proiectul de importanta nationala in domeniul gazelor naturale "Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorata - Vatra Dornei"
20. HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului "Oskin Anatolii"
21. HOTARARE privind acordarea cetateniei romane doamnei "Tolmacheva Anastasia"
22. HOTARARE privind acordarea cetateniei romane doamnei "Chirkova Elena"IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Sandu Costea,
Vicepresedinte ANAF, subsecretar de stat, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila RomanaV. NOTE
1. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Comunei Luna, judetul Cluj, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate in extravilanul comunei Luna, in suprafata totala de 3.384 mp, compusa din suprafata de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr.cadastral 53701, suprafata de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr.cadastral 50603 si o suprafata de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr.cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, judetul Cluj, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulatie interioara si pentru desfasurarea activitatilor specifice in cadrul imobilului 1833 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
2. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Judetean Cluj, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil in suprafata de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, judetul Cluj, identificat in cartea funciara a comunei Luna, judetul Cluj nr.56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Judetean 150 A, pozitionat intre km.0+688 si km 2+658, din domeniul public al judetului Cluj, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru a fi utilizat ca drum de acces inchis circulatiei publice, la incinta imobilului 1833, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale.


A se vedea si:


Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!


Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus


Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru


Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majoreCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

BNR a stabilit rata dobanzii platite la rezervele minime obligatorii constituite pentru 24 noiembrie-23 decembrie 2023
22 Dec 2023 | 419

BNR: Lansare moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Vladimir Ghika
22 Dec 2023 | 456

Zilele libere din 2024, acordate conform Codului muncii
19 Dec 2023 | 1167

CJUE impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate
15 Dec 2023 | 440

Formularul 230 pe 2023 editabil si PDF
26 Dec 2022 | 53884

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 13582Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti