din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1498 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020

  Publicat: 11 Mar 2020       1234 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


INFORMARE privind proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act in cadrul sedintei din 10 martie 2020.

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Act adoptat de organele de stat,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

I. HOTARARI
1.HOTARARE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru pregatirea unitatilor sanitare in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu Coronavirus - COVID19 precum si pentru optimizarea derularii actiunilor prioritare necesare ingrijirii si acordarii tratamentului pacientilor critici, in acest context, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020
2.HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
3.HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 noiembrie 2019 si la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005
4.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
5.HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea biroului vamal de frontiera Siret, in vederea fluidizarii traficului in punctul de trecere transnationala de pe frontiera de nord a Romaniei - DN2 (E85)", Judetul Suceava
6.HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acestora
7.HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15" si "Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15", precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Bacau"
8.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 499/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Largire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520)"
9.HOTARARE pentru excluderea unor parti de imobile expropriate prin Hotararea Guvernului nr. 399/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii "Autostrada Sebes-Turda", precum si modificarea suprafetelor expropriate aferente imobilelor identificate la pozitiile numar curent 4153, 4154, 4155 si 4161 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 399/2014
10.HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2362, aflat in domeniul public al statului, transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu si modificarea anexelor nr. 4 si nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.HOTARARE privind transmiterea unei parti din imobilul 3565 aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia, inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.HOTARARE pentru aprobarea continuarii finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
13.HOTARARE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate in extravilan pentru proiectul de importanta nationala in domeniul gazelor natural "Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorata-Vatra Dornei"
14.HOTARARE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr.517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a Regulamenului (CE) nr.842/2006
15.HOTARARE privind radierea, comasarea si modificarea datelor de identificare, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
16.HOTARARE pentru aprobarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor suprafete din bunurile imobile, proprietate publica a statului, aflate in folosinta si administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune
17.HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Romana de Radiodifuziune la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, in mod corespunzator
18.HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj
19.HOTARARE pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006
20.HOTARARE privind aprobarea procedurii de inchiriere prin licitatie a unor bunuri imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale ``Apele Romane``
21.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
22.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Administratia Nationala ``Apele Romane``, aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
23.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii
24.HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea masurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani incasate in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria tezaurului patrimoniului cultural national mobil
25.HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a zacamantului de apa minerala naturala (necarbogazoasa), perimetrul BARNAR VEST, judetul Suceava
26.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ``Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi``, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia
27.HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK-S.A. in numele si contul statului
28.HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoasterea reciproca a marfurilor comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008
29.HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Varianta de ocolire Bacau``
30.HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru realizarea in regim de prima urgenta a unor lucrari de investitii de prevenire si inlaturare a efectelor calamitatii naturale produse ca urmare a alunecarii de teren care a afectat taluzul Canalului Dunare-Marea Neagra, mal stang, zona Cumpana, intre km 56+989 (km 7+421 navigatie) si km 57+217 (km 7+193 navigatie)
31.HOTARARE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
32.HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de catre domnul Colbu Valentin-Alexandru
33.HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre domnul Nechifor Dan
34.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de catre domnul Nechifor Dan
35.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Dambovita de catre domnul Cristea Chiru-Catalin
36.HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii a functiei publice de prefect al judetului Dolj de catre domnul Purcarescu Dan-Narcis
37.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de catre domnul Rosca Nicusor
38.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de catre doamna Stanculescu Anisoara
39.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de catre doamna Osanu Mihaela-Oana
40.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Salaj de catre domnul Sarca Romeo-Constantin
41.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de catre domnul Cretu Mircea-Dorin
42.HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Sibiu de catre doamna Muntean Sanda-Ligia
43.HOTARARE privind aprobarea modelului steagului judetului Ilfov
44.HOTARARE privind aprobarea modelului steagului orasului Targu-Neamt, judetul Neamt


II. MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Gheorghe Pecingina, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.
2.MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui Grup de Lucru Interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat de efectele epidemiei Covid-19-(GLI-ECOROM)
3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii doamnei Carmen Moraru - secretar de stat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene - in calitate de membru provizoriu in Consiliul de administratie la Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM - S.A., unitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor

III. NOTE
1.NOTA cu tema: Stadiul si perspectivele proiectelor strategice preluate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor de la CNSP potrivit OUG 7/2020
2.NOTA privind Raportul de evaluare privind implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2019


IV. INFORMARI
1.INFORMARE cu tema: Planul anual 2020 al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid)


V. PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 propuneri legislative
2.PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi initiate de guvernele anterioare, aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultateCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casa Nationala de Pensii Publice incepe modernizarea sistemului informatic integrat
15 Jun 2024 | 183

ANOFM 48.848 locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES in iunie 2024
15 Jun 2024 | 156

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
13 Jun 2024 | 252

Inregistrarea in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca a absolventilor de invatamant, promotia 2024
12 Jun 2024 | 201

Mecanismul de decontare de catre angajator a achizitiei de ochelari, in limita a 500 lei de persoana
11 Jun 2024 | 261

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 315Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti