Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Act secret (5)


    Jurisprudenta   Actiune in constatare nulitate contract de vanzare-cumparare, introdusa de creditor. Conditii
  Pentru a solicita constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare, in conditiile art. 975 Cod Civil, tertul-creditor trebuie sa dovedeasca nu numai conditiile generale necesare intentarii actiunii privitoare la prejudiciu, frauda debitorului si complicitatea la frauda a tertului cu care debitorul a incheiat actul fraudulos, ci si cele referitoare la creanta.
   Data aparitiei: 27 Iulie 2010

    Jurisprudenta   Simulatie. Disimularea realitatii printr-un act aparent fictiv. Buna-credinta a dobanditorului subsecvent al bunului
  In functie de scopul concret al actului aparent si de relatia in care acesta se gaseste cu actul secret, simulatia poate fi realizata prin trei procedee, respectiv: prin fictivitate, prin deghizare (partiala sau totala) si prin interpunere de persoane.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2010

    Jurisprudenta   Simulatia. Modalitatea actului simulat. Actul juridic doveditor al simulatiei
  Doctrina si practica judecatoreasca au detaliat dispozitiile art. 1173 C. civ., statuand asupra celor trei modalitati ale actului simulat: actul fictiv, situatie in care actul public este incheiat numai de forma, fiind contrazis de actul secret numit si „contrainscris”;
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2010

    Jurisprudenta   Actiune in simulatie prin interpunere de persoane si prin deghizarea actului secret
  Nu se poate invoca simulatia prin deghizarea actului secret, in cazul in care s-a stipulat, in cadrul contractului de vanzare-cumpare, ca modalitate de plata a pretului, alaturi de plata unei sume de bani si instrainarea unui imobil, cand suma de bani intrece ca valoare pretul imobilului.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2010

    Jurisprudenta   Contract. Simulatie. Dovada actului secret
  Drept civil. Probatiunea obligatiilor. Inscrisuri. Simulatie.. Proba actului secret - simulatie (proba actului secret) - act secret (dovada simulatiei)
   Data aparitiei: 25 Mai 2007