din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3207 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in simulatie prin interpunere de persoane si prin deghizarea actului secret

Actiune in simulatie prin interpunere de persoane si prin deghizarea actului secret

  Publicat: 28 Apr 2010       7818 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Nu se poate invoca simulatia prin deghizarea actului secret, in cazul in care s-a stipulat, in cadrul contractului de vanzare-cumpare, ca modalitate de plata a pretului, alaturi de plata unei sume de bani si instrainarea unui imobil, cand suma de bani intrece ca valoare pretul imobilului.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Denumire data monedei unice europene.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire data monedei unice europene.
Vezi Donatie deghizata, Simulatie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire data monedei unice europene.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.Astfel, ne aflam in prezenta unui contract de vanzare-cumpare cu dare in plata accesorie platii pretului, iar nu a unui contract de schim, cum se sustine prin actiunea in simulatie.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Valcea, reclamanta SC IM SRL Rm.Valcea a chemat in judecata pe paratii sotii GI si GG, si societatea SC GC SRL Rm.Valcea, pentru ca instanta sa constate simulat contractul de vanzare-cumpare din 2.07.2007, sub aspectul naturii acestuia si al partilor, in sensul ca reprezinta un act de schimb prin care reclamanta transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil format din constructii si teren catre parati GI si GG, iar acestia predau reclamantei un apartament situat in Rm.Valcea impreuna cu o sulta de 200.000 EURO.In motivarea cererii s-a aratat ca reclamanta si paratii GI si GG au convenit verbal incheierea schimbului sus-mentionat, la inceputul lunii iunie 2007, insa in scris, s-a incheiat in forma autentica, un contract de vanzare-cumpare, intre reclamanta si SC GC SRL, la solicitarea celor doi soti.Acestia au invocat necesitatea contractarii unui imprumut, pentru plata sultei, imprumut ce putea fi acordat, numai in cazul incheierii unui contract de vanzare-cumpare, iar nu si pentru un contract de schimb.Cum paratii au refuzat predarea apartamentului catre reclamanta, care si-a indeplinit obligatiile cuprinse in contract, s-a solicitat admiterea cererii, cu precizarea, ca in speta, nu exista si un contrainscris, avand in vedere relatiile apropiate dintre parti, fiind invocat existenta unui caz de imposibilitate morala de preconstituire.Fata de probele administrate in cauza, instanta a constatat actiunea reclamantei ca nefiind intemeiata, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:Actiunea in simulatie este un mijloc procedural prin care partea interesata cere instantei sa constate ca primul act (cel secret) este cel real, iar cel de-al doilea act, cel public, aparent este simulat si, ca atare, sa-1 inlature, restabilind astfel raportul juridic real dintre partile contractante, in sensul scoaterii din clandestinitate a acestuia din urma.Daca prin actul public partile urmaresc ascunderea naturii juridice a actului secret, ne aflam in prezenta unei deghizari totale a actului secret .In plus, simulatia poate imbraca forma interpunerii de persoane, in sensul ca actul aparent se incheie intre anumite persoane, iar in cel secret se precizeaza ca beneficiar o alta persoana .In speta, se invoca, prin actiunea formulata, atat deghizarea totala a actului secret prin actul public, in sensul ca actul secret a fost un act de schimb ce a avut ca obiect doua imobile, cu plata unei sulte in beneficiul reclamantei, in cuantum de 260.000 Euro, cat si interpunerea de persoane, in actul secret adevaratii beneficiari ai contractului de schimb fiind paratii Gorun, iar nu societatea parata.Cele aratate de reclamanta prin cererea de chemare in judecata nu au fost primite de instanta.S-a retinut imprejurarea ca insasi reclamanta, prin reprezentanta sa legala, BA, fosta GA, a invocat, atat prin Notificarea emisa la data de 29.11.2007, cat si prin plangerea penala formulata impotriva paratilor, o alta situatie de fapt .Astfel, s-a aratat ca in fapt a avut loc un contract de vanzare-cumparare incheiat intre reclamanta si familia paratilor GI si GG, contract ce a avut ca obiect imobilul reclamantei, pentru un pret de 360.000 EURO, din care s-a achitat suma de 200.000 EURO.Pentru restul de 160.000 EURO, conventia intre parti a fost de a se achita in numerar suma de 60.000 EURO, iar pentru suma de 100.000 EURO urma sa se incheie un alt contract de vanzare-cumparare cu privire la apartamentul paratilor GI si GG, apartament situat in Rm.Valcea, apartament cu doua camere, asa cum este descris in Procesul-verbal de perchizitie depus la dosar.Conflictul intre parti a pornit de la neexecutarea acestui contract de vanzare-cumparare din partea cumparatorilor, deoarece acestia din urma nu au achitat suma de 60.000 EURO si nici nu au incheiat contractul de vanzare-cumparare sus-mentionat.Aceasta este situatia de fapt expusa de catre reclamanta in perioada imediat urmatoare incheierii contractului de vanzare-cumparare, pentru ca ulterior sa se sustina existenta unei simulatii, prin deghizare totala.In ceea ce priveste natura juridica a contractului incheiat intre parti, instanta a retinut ca vointa partilor a fost aceea de a incheia un contract de vanzare-cumparare cu dare in plata accesorie platii pretului, iar nu de a incheia un contract de schimb.Concluzia expusa mai sus s-a desprins si din imprejurarea ca "sulta" invocata de reclamanta in valoare de 260.000 EURO, intrece valoarea apartamentului paratilor, evaluat de parti, conform Notificarii depuse de reclamanta, la suma de 100.000 EURO.In plus, s-a retinut ca pretul invocat de reclamanta ca fiind cel real, si anume de 360.000 EURO, se situeaza in apropierea celui stabilit de evaluator la data de 15.06.2007, si anume de 405.000 EURO.Referitor la interpunerea de persoane invocata de reclamanta, instanta a retinut ca aceasta nu a fost dovedita cu probele administrate in cauza.Astfel, suma de 200.000 EURO, din pretul tranzactiei ce a constituit obiectul contractului de vanzare-cumparare, a fost achitata de catre societatea SC GC SRL, asa cum rezulta din cele doua ordine de plata depuse la dosar, ca urmare a contractarii unui credit in valoare de 200.000 EURO, de catre aceeasi societate .Angajarea societatii parate in executarea obligatiei de plata a pretului tranzactiei, obligatia principala ce incumba unui cumparator, conduce la ideea ca vointa reala a partilor a fost aceea de a incheia contractul in beneficiul societatii parate.Mai mult, prin confirmarea extrasului de cont emis de societatea reclamanta in legatura cu aceasta tranzactie, SC GC SRL, recunoaste debitul de 198.820,66 lei, la data de 15.10.2007, ca rest de achitat din factura fiscala din data 5.07.2007, aflata la dosar.Faptul ca, ulterior, imobilul vandut de reclamanta era locuit, cu caracter permanent, la data de 23.01.2009, de familia paratilor Gi si GG, asa cum rezulta din adresa emisa de politia locala, nu are relevanta in speta de fata, raporturile juridice dintre societatea parata si cei doi parati nefiind de natura a modifica raporturile juridice stabilite anterior, prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 2.07.2007.In concluzie, instanta a retinut ca intre societatea reclamanta, in calitate de vanzatoare si societatea parata, in calitate de cumparatoare, a intervenit contractul de vanzare-cumparare din data 2.07.2007, pentru imobilul compus din casa si teren, situat in Rm.Valcea, contract de vanzare-cumparare cu dare in plata accesorie platii pretului, in sensul ca partile au convenit in realitate ca pretul tranzactiei sa fie achitat prin plata in numerar a sumei de 260.000 EURO si prin incheierea unui contract de vanzare-cumparare privind apartamentul cu doua camere al paratilor GI si GG.


Pronuntata de: Tribunalul Valcea-Sectia comerciala si de contencios administrativ - Sentinta nr. 736/27.05.2009


Citeşte mai multe despre:    Simulatie    Act secret    Act public    Imprumut    Contract de vanzare-cumparare    Contract de schimb    Gorun
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020

Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 80 din 26 ianuarie 2016

Contract. Simulatie. Dovada actului secret
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 446 din 25 ianuarie 2005

Contract. Simulatie. Dovada actului secret
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 446 din 25 ianuarie 2005

Contract. Simulatie. Dovada actului secret
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 446 din 25 ianuarie 2005

Acordul de vointa la stabilirea pretului. Actiune in constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare pentru pret neserios
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 3493 din 18 mai 2012

Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.5964/21.09.2011

Constatare inopozabilitate fata de banca a tranzactiei pe care au incheiat-o cu scopul fraudarii drepturilor de creditor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.3 din data 11.01.2011

Competenta materiala. Litigiu comercial evaluabil in bani
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia civila nr. 40 din 23 februarie 2010, Sectia comercial

Litigiu comercial evaluabil in bani. Competenta materiala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Decizia civila nr. 40 din 23 februarie 2010, Sectia comercialaArticole Juridice

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN

Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti (Art. 1.030 - 1.033 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Simulatia (Art. 1.289 - 1.294 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tranzactia (Art. 2.267 - 2.278 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro