Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Contract de antrepriza (6)


    Jurisprudenta   Actiune in rezolutiune. Contract de antrepriza incheiat in forma simplificata
  1. Regula in materie de obligatii este reprezentata de consensualism, contractul fiind valabil incheiat cata vreme partile au ajuns la un acord cu privire la elementele esentiale ale conventiei. Incheierea unui contract de antrepriza nu face parte din categoria contractelor solemne, fiind supus din momentul nasterii sale principiului consensualismului, consacrat de art. 942 si art. 1245 C. civ.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Cerere de asigurare dovezi
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bolintin Vale la data de 19.07.2010 sub nr.2290/192/2010, reclamanta SC G 3 C SRL a solicitat ca, fara citarea paratei SC A M SRL, sa se dispuna in baza art.235 Cod pr.civ. efectuarea unei expertize tehnice judiciare in specialitatea constructii civile industriale si agricole, prin care sa se stabileasca stadiul lucrarilor de constructii si instalatii realizate de catre G 3 C potrivit contractului de antrepriza nr.1011/19.05.2006 cu privire la complexul "Abator de pasari" si "corp administrativ" imobile situate in judetul Giurgiu, oras Mihailesti, sat Draganescu, Str. Abatorului proprietatea paratei.
   Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de antrepriza. Inocare compensare judiciara
  Prin cererea, inregistrata sub nr. 60144/3/2010, reclamanta SC DD SA prin administrator judiciar a chemat in judecata parata SC ACC SRL solicitand obligarea la plata sumei de 153.501,68 lei compusa din 82.904,59 lei debit si 70.597,09 lei penalitati.
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Constatarea existentei sau inexistentei dreptului de a executa silit terenul
  Prin actiunea inregistrata pe rolul instante cu reclamanta S.C.I. C. S.R. La chemat in judecata parata S.C. S.A, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate existenta sau inexistenta dreptului de a executa silit terenul in suprafata de 3.454 m.p., situat in com.M, punctul V. N., aflat in proprietatea reclamantei.
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Vicii ascunse, vicii aparente in contractul de antrepriza constructii. Termen de prescriptie
  Pentru constructia edificata de intimata sunt incidente disp. art. 29 din Lg. 10/1995, respectiv:
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Contract de antrepriza furnizori produse si executare lucrari amenajari interioare. Refuz la plata intemeiat pe compensarea legala. Facturi neacceptate la plata
  Compensatia presupune o plata dubla abstracta, reprezentand un mod simplificat de stingere a doua datorii simultane, apartinand partilor implicate in raporturi juridice obligationale.
   Data aparitiei: 16 Mai 2012